Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КРИВА ІНВЕСТИЦІЙ

крива, що показує, як зміниться обсяг планованих інвестицій в залежності від рівня доходу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КРИВА ІНВЕСТИЦІЙ "
 1. Чим визначається форма кривих IS і LM7
  інвестиції (I) залежать від рівня доходів і процентної ставки. Крива IS відображає рівновагу на ринку товарів. Інвестиції знаходяться в зворотній залежності від норми відсотка. Наприклад, при низькій нормі відсотка інвестиції будуть рости. Відповідно збільшиться дохід (Y) і дещо зростуть заощадження (S), а норма відсотка знизиться, щоб стимулювати перетворення S в I. Звідси зображений на
 2. Інвестиції та очікувані прибутки
  інвестиційного попиту I на рис 29-8 по-будував для деякого даного очікуваного уровняпрібилі від інвестицій. Якщо фірми стають бо-леї оптимістичними в своїх оцінках майбутніх при-бувальщин, наприклад якщо вони вірять, що через 3 годадлітельний період млявої активності нарешті сме-нітся бумом, вони, безсумнівно, захочуть інвестування-вать більше. На рис 29-8 подібне збільшення рівня сподівання-ваних прибутків
 3. Ключові терміни
  крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 4. Основні поняття
  Внутрішня рівновага економіки Зовнішнє рівновагу економіки Оптимальний рівень платіжного балансу Зони економічного дискомфорту Крива СА Крива IB Політика перерозподілу (перемикання) витрат Стимулююча (експансіоністська) податково-бюджетна політика Обмежувальна податково-бюджетна політика Крива IS Крива LM Крива BP Мобільність капіталу Ступінь мобільності капіталу
 5. 4. Інвестиції. Гранична схильність до інвестування
  крива C + I перетне лінію 45 ° (лінію рівності доходів і витрат) в точці Е. Цій точці буде відповідати обсяг НД в розмірі ON. Точка N наблизилася до точки F, тобто тому рівню НД, який відповідає повній зайнятості. Чим більше інвестиції, тим вище піднімається крива C + I і тим ближче «заповітний» рівень повної зайнятості. Якщо ж держава буде не тільки стимулювати приватні
 6. Ключові терміни
  крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 7. Терміни і поняття
  інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 8. Терміни і поняття
  інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні і портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 9. КРИВА БАЙДУЖОСТІ (СПОЖИВАЧА)
  крива, побудована в координатах "кількість товару А - кількість товару Б", точки якої відображають поєднання товарів, обиране споживачем. Крива відображає можливий набір варіантів, комбінацій цих товарів (благ), що володіють однаковою корисністю для споживача, внаслідок чого йому байдуже, який вибрати набір з двох товарів, що у кількісному поєднанні, відповідному
 10. Крива Лаффера
  крива, що відображає співвідношення між податковими ставками та обсягом податкових надходжень. При цьому існує така податкова ставка, при якій податкові надходження досягають максимуму. В економіці пропозиції вважається, що зниження дуже високих ставок оподаткування призводить до збільшення податкових надходжень. Більш низькі податкові ставки стимулюють людей працювати більш напружено,
 11. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель: «сукупні витрати - валовий національний продукт». Модель: «інвестиції-заощадження». Макроекономічна рівновага і потенційний обсяг виробництва. Рецесійні та інфляційні
 12. Інвестиції, норма прибутку і відсотка
  інвестиції, як частина сукупних витрат суспільства, розглядалися в гол. 16. Коротко нагадаємо про те, що інвестування знаходиться в прямій залежності від відсоткової ставки, з якою підприємці зіставляють норму майбутніх прибутків. Якщо остання вище відсоткової ставки, то інвестиції розглядаються як доцільних. При цьому враховується рівень інфляції. Високий темп інфляції, як
 13. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 14. Завдання
  крива сукупного попиту, якщо схил-ність споживачів до заощаджень зросла? (С) какони зрушиться, якщо збільшилися інвестиції? 2. (А) Дайте визначення кривої сукупного пропозицією-ня. (Ь) Поясніть, чому крива сукупного-позиції є вертикальною, коли подвіжностьзарплати і цін гарантує рівновагу на ринку тру-так. 3. (А) Поясніть, за яких передумовах аналіз
 15. Питання 91 Крива Лаффера
  крива, що відображає взаємозв'язок між величиною ставки податків і надходженням за їх рахунок коштів до державного бюджету. Основна ідея кривої Лаффера полягає в тому, що в міру збільшення податкової ставки податкові надходження будуть зростати до певного максимального рівня, а потім будуть знижуватися, бо високі податки стримують економічну активність господарюючих суб'єктів, в
 16. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  крива пропозиції має висхідний ха-Глава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки рактер, а крива попиту - спадний, так як більш висока процентна ставка збільшує величину пропозиції позикових коштів і одночасно веде до знижено-нию обсягу попиту. Однак, на відміну від попередніх ситуацій, крива попиту відображає динаміку і внутрішніх, і чистих іноземних
© 2014-2022  epi.cc.ua