Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. Критична точка інфляції для переходу до дефляції

Інфляційна «накачування» грошової маси веде до значного зниження валютного курсу, що справляє дестабілізуючий вплив на платіжний баланс держави. Оскільки інфляція розвивається нерівномірно в окремих країнах, а валютні курси не встигають відображати зміни в купівельній силі грошей, то держави повсюдно йдуть від системи фіксованих курсів національної валюти. Тут же виникає рух спекулятивного капіталу, що підсилює розмах коливань валютних курсів, нестабільність платіжних балансів і всієї сфери валютно-кредитних відносин. Для відновлення рівноваги платіжного балансу в умовах відсутності автоматичних механізмів, що відновлюють рівновагу, представники класичної теорії рекомендують девальвацію, яка б означала зниження курсу національної валюти, або ревальвацію, яка б означала підвищення її курсу.
Якщо використовується девальвація національної валюти, то платіжний баланс поліпшується за рахунок стимулювання експорту та стримування імпорту.
При цьому девальвація національної валюти може означати як визнання реального факту її знецінення, так і виникнення валютного демпінгу - штучного заниження рівня внутрішніх цін порівняно зі світовими для стимулювання експорту та зміцнення конкурентоспроможності держави. Експортер, купуючи товари на внутрішньому ринку за відносно низькими цінами, продає їх на зовнішньому ринку за стійку валюту і, обмінюючи на більшу кількість знеціненої національної валюти, отримує надприбуток.
У той же час подібне зростання експорту та прибутків експортерів означає реальне збіднення споживачів імпортних товарів, так як на валютну виручку від експорту можна купити все меншу кількість товарів. Подорожчання імпорту товарів відбувається одночасно з імпортом інфляції, викликаної підвищенням імпортних цін, що ускладнює розширення експортного виробництва, що вимагає додаткових капіталовкладень, і знижує тим самим конкурентоспроможність держави.
З'являється прагнення скоротити імпорт, що залежить від його товарної структури і стійкості попиту на імпортовані та експортовані товари.
Девальвація, збільшуючи тягар зовнішніх боргів, виражених в іноземній валюті, стимулює продовження інфляції. Зрештою, коли через посилення інфляції почнуть програвати експортери, ефект девальвації виявляється вичерпаним. Досягається критична точка інфляції, коли завдання фінансової стабілізації стає першочерговою для держави. Вона припускає дефляцію, яка б означала вилучення з обігу надлишкової грошової маси, випущеної в період інфляції, і, отже, ревальвацію національної валюти. При сильному знеціненні грошей можлива повна їх заміна і перехід до мобілізаційної економіці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Критична точка інфляції для переходу до дефляції "
 1. Чому тенденція до дефляції посилилася наприкінці XX і початку XXI ст.?
  На рубежі XX і XXI ст. в усьому світі відбулося дуже помітно рух від інфляції до дефляції (табл. 25.3). Інфляція (в середньому в рік, у відсотках) {foto139} Розвитку грошового обігу в світі у бік дефляції сприяли такі причини: - В умовах інноваційної економіки частка більш витратною продукції промисловості знижується. Разом з тим збільшується частка сфери послуг, де загальний
 2. Глава 25. Інфляція і дефляція
  Глава 25. Інфляція і
 3. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
  Обгрунтованість плану роздрібного товарообігу можна перевірити і за допомогою визначення критичної точки продажів, яку іноді називають порогом рентабельності. Вона збігається не з тим періодом, коли підприємство починає зазнавати збитків, а з тим відрізком часу, коли отриманий дохід не покриватиме постійні витрати. Критичну точку продажів (Кт) можна розрахувати за формулою Кт=Т * РПС /
 4. § 2. Вплив дефляції на економіку
  § 2. Вплив дефляції на
 5. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  ВВП як грошовий показник залежить від змін купівельної спроможності грошей. Отже, інфляції або дефляції - зміни загального рівня цін. На відміну від ціни окремого товару, загальний рівень цін вимірюється за допомогою цінових індексів. Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 6. дезінфляції
  вилучення з обігу частини грошової маси з метою запобігання її зростання і придушення темпів інфляції . Дефляція здійснюється в основному за допомогою збільшення податків, запобігання росту заробітної плати або її заморожування, зниження видатків державного бюджету шляхом кредитної рестрикції (скорочення обсягів кредитів) за рахунок збільшення продажу державних цінних
 7. На 10 років під 7% річних .
  На 10 років під 7% річних. Через 10 років Сем повинен повернути банку $ 40 тис. Реальна вартість його боргу залежить від рівня інфляції в майбутньому десятилітті. Якщо економіка буде «страждати» гіперінфляцією, можна вважати, що Сему пощастило. У цьому випадку зарплати і ціни зростуть настільки, що його борг в $ 40 тис. буде коштувати стільки ж, скільки в наші дні - жменя дрібних монет. Навпаки,
 8. ДЕФЛЯЦІЯ
  (від лат. Deflatio - видування, здування) вилучення з обігу частини грошової маси з метою запобігання її зростання і придушення темпів інфляції. Дефляція здійснюється в основному за допомогою збільшення податків, запобігання росту заробітної плати або її заморожування, зниження видатків державного бюджету шляхом кредитної рестрикції (скорочення обсягів кредитів) за рахунок збільшення продажу
 9. МЕРТВА ТОЧКА
  рівень виробництва, досягнувши якого фірма здатна покрити всі витрати і починає приносити прибуток. У фізичному вираженні мертва точка є рівнем випуску продукції, що характеризує мінімально допустимий поріг активності фірми. Виражена через вартість, мертва точка відповідає величині виручки від продажів, яка дорівнює сумі постійних і змінних
 10. 10.9. Вибір варіанту машин і устаткування
  Аналітичний і графічний способи обгрунтування вибору варіанта машин і устаткування. Визначення суми збитку від вибору не оптимального рішення. Одним з напрямків пошуку резервів скорочення витрат на виробництво продукції і збільшення прибутку є вибір і заміна обладнання. Припустимо, що виконати яку або операцію або процес можна одним з трьох варіантів - на верстаті з ручним
 11. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 12. Як вимірюється реальна зарплата?
  Для визначення динаміки реальної оплати праці беруться дані про швидкість зміни середньої нарахованої заробітної плати та індексу споживчих цін. Знаючи динаміку номінальної зарплати і споживчих цін, можна підрахувати, як за певний період змінилася реальна оплата праці. Індекс номінальної зарплати (И3) визначається як частка від ділення величини заробітку в поточному періоді
 13. Можливо, приклад з морозивом вас не здивує, адже в американській економіці відбувається постійний
  Можливо , приклад з морозивом вас не здивує, адже в американській економіці відбувається постійне зростання цін на більшість товарів. Збільшення загального рівня цін називається інфляцією. Економісти вимірюють темпи інфляції як процентне зміна індексу споживчих цін (ІСЦ), дефлятора ВВП або будь-якого іншого цінового індексу, які показують, що в США за останні 60 років щорічне зростання цін
 14. 3. Рівень цін та інфляція
  Інфляція визначається як зростання сукупного рів-ня цін. Для того щоб проаналізувати последніеданние про інфляцію, ми спочатку повинні допом-нить, як вимірюється «сукупний рівень цін». ВГЛ. 2 ми визначили індекси цін як вартість по-купки певної кошика товарів. Зокрема, індекс споживчих цін (CPI) являє со-бій ціну кошика товарів і послуг, потребляемихтіпічной сім'єю.
© 2014-2022  epi.cc.ua