Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

44. КРЕДИТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

позикових капіталів називається капітал у грошовій формі, що надається у позику його власниками на умовах повернення за плату у вигляді відсотка. Рух цього капіталу називається кредитом.
Кредит - це рух вартості на умовах повернення.
Джерела позичкового капіталу
1. Грошові кошти, призначені для відновлення основного капіталу і накопичуються в міру перенесення його вартості по частинах на створювані товари у вигляді амортизації.
2. Частина оборотного капіталу, що вивільняється в грошовій формі в зв'язку з розбіжністю в часі продажу виготовлених товарів і купівлі сировини, палива і матеріалів, необхідних для продовження процесу виробництва.
3. Капітал, тимчасово вільний у проміжках між надходженням коштів від реалізації товарів і виплати заробітної плати.
4. Призначена для капіталізації вартість, що накопичується при розширеному відтворенні до певної величини, залежної від масштабів підприємств та їх технічного рівня.
5. Грошові доходи і заощадження приватних осіб, включаючи всі верстви населення.
Важливим джерелом позичкового капіталу є грошові нагромадження держави.
Кредитна система являє собою функціональну підсистему ринкового господарства, опосредствующее процеси формування капіталу в економічній системі та його рух між суб'єктами та секторами економіки.
Кредитні гроші - це паперові знаки вартості, що виникли замість золота з урахуванням кредиту. Види кредитних грошей: вексель, банкноти і чек.
Виділяють такі форми кредиту.
1. Комерційний кредит - це кредит, що надається одними підприємствами іншим у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Знаряддям комерційного кредиту служить вексель. Простий вексель - вексельне зобов'язання, що видається позичальником на ім'я кредитора, із зазначенням місця і часу видачі боргового зобов'язання, суми останнього, місця і часу платежу. Переказний вексель (тратта) - письмовий наказ однієї особи іншій про оплату певної суми третій особі або пред'явнику. Об'єкт переказного векселя - товарний капітал. Мета комерційного кредиту - прискорити реалізацію товарів і укладеної в них прибутку.

2. Банківський кредит надається власниками грошових коштів, банками, спеціальними кредитними установами позичальникам у вигляді грошових позик. Об'єкт - грошовий капітал. Мета - отримання прибутку з позик (кредитів).
3. Споживчий кредит надається приватним особам. Його об'єктами є товари тривалого користування (меблі, автомобіль, телевізор), різноманітні послуги.
4. Державний кредит - сукупність кредитних відносин, в яких позичальниками або кредиторами виступають держава і місцеві органи влади.
5. Міжнародний кредит - рух і функціонування позичкового капіталу між країнами.
Опції кредиту:
1) перерозподільна, при його допомозі вільні грошові капітали і доходи акумулюються і перетворюються в позичковий капітал, який передається за плату в тимчасове користування;
2) економія витрат виробництва;
3) контрольна функція - банк жорстко контролює кредит;
4) прискорення НТП;
5) обслуговування товарообігу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. КРЕДИТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ "
 1. 103. Форми міжнародного кредиту
  кредиту можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризує окремі сторони кредитних відносин. За джерелами кредиту розрізняють внутрішнє, іноземне і змішане кредитування і фінансування зовнішньої торгівлі. Дані форми кредиту тісно взаємозалежні й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера. За призначенням кредиту розрізняють: - комерційні
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  кредитна система від банківської? 2. Які основні функції Центрального банку та комерційних банків? 3. Який механізм впливу національного банку на діяльність інших банків, насамперед комерційних? 4. Як змінювалися функції банків на різних стадіях розвитку капіталізму? 5. Дайте характеристику пасивних операціях банку. 6. Що таке активні операції банків? 7. Дайте
 3. 106. Міждержавні кредити
  кредитів за рахунок асигнувань з держбюджету. 1. Двосторонні урядові. У широких масштабах міждержавний довгостроковий кредит зародився під час Першої світової війни і отримав розвиток в післявоєнний період. У період Другої світової війни міжурядові позики не грали істотної ролі. Поставки військових та інших матеріалів проводилися в основному на умовах «ленд-лізу» (у
 4. О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010
  кредит »(спеціалізації «Податки та оподаткування») 4-го курсу дистанційної форми
 5. Питання для самоперевірки
  кредиту? Які форми кредиту Ви знаєте? 2. Яка сучасна структура кредитної системи? Дайте поняття кредит-ної системи. 3. Які функції виконують банки, а також небанківські фінансово-кредитні організації? 4. Охарактеризуйте роль Центрального банку і назвіть виконувані ним функції. 5. З яких операцій складається діяльність комерційних банків? 6. Які види пасивних і
 6. Основні терміни і поняття
  кредитування, комерційний кредит, вексель, банківський, іпотечний, споживчий, державний, міжнародний кредит, дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 7. 99. Міжнародні кредитні відносини
  кредитні відносини виникають в наступних випадках: - у зв'язку з кредитуванням зовнішньої торгівлі; - в результаті руху позичкового капіталу в рамках світового ринку; - у зв'язку з проведенням міжнародних розрахунків. Кредитування зовнішньої торгівлі включає кредитування експорту та імпорту. Значення кредитування полягає у прискоренні кругообігу капіталу між експортером і імпортером, тобто його
 8. Контрольні питання
  кредит і які функції він виконує? 10. Які форми кредиту ви знаєте? 11. Що таке кредитна система держави і які рівні вона в себе включає? 12. У чому полягають основні функції комерційних банків? 13. На основі яких принципів здійснюється кредитування? 14. Що таке монетарна політика? 15. Назвіть основні методи грошово-кредитної політики. У чому їх сутність?
 9. Державний кредит
  кредит розглядають у двох аспектах: активному, коли держава є кредитором, і пасивному, коли воно виступає позичальником. У фінансовій практиці державним кредитом вважають кредит, що надається державою , якщо ж воно його отримує, то такий кредит називається державним позикою, який призводить до утворення державного боргу. Отже, державний борг - це
 10. Запитання для самоперевірки
  кредитно- банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти
 11. Запитання для самоперевірки
  кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти
 12. Стаття 33. Забезпечення повернення кредитів
  кредити і нараховані за ним відсотки, якщо це передбачено договором, а також звертати стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним
 13. Терміни і поняття
  кредит Банківський кредит Вексель (простий) Тратта Овердрафт Споживчий кредит Державний кредит Міжнародний кредит Кредитне регулювання економіки Кредитна система Фінансово-кредитні інститути Центральний банк Комерційні банки Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути Банківські операції (пасивні, активні, банківські послуги і власні
© 2014-2022  epi.cc.ua