Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Короткострокова адаптація ринку

а
Для того щоб краще зрозуміти, яким чином функ-ціонірует ринок капітальних послуг в краткосроч-ном періоді, розглянемо вплив зростання зарплатина кількість капіталу і рентну оцінку капіталу і галузі. Припустимо, що в результаті висновків-ня відповідної угоди профспілці уда-лось домогтися збільшення заробітної плати водите-
22 Чому? Тому що на кожну одиницю капітальних послуг приходить-ся більше працівників, використовують її, і вона є тим самим бо-леї продуктивною.

Послуги капіталу
РІС. 18-6. Довгострокове рівновагу на ринку капиталь-них послуг. Крива довгострокового пропозиції S "показує, що для будь-якого попиту на послуги капіталу буде существоватьпредложеніе капіталу за постійною« ієни »- рентної оценкеK0. Крива попиту DK отримана з шкали граничної ценностікапітала для фірм. Довгострокове рівновагу має місце в точ-ке?, Де K0 - послуги капіталу, використовуваного при проізводствепродукціі
лям вантажівок. Насамперед необхідно Відповісти на питання як збільшення заробітної плати вплину-яет на криву попиту на відповідні услугікапітала?
Збільшення заробітної плати надає двоякоевоздействіе на ту кількість послуг капіталу, на ко-лось є попит при будь-якому значенні рентнойоценкі.
По-перше, через зростання витрат при вико-вання праці крива пропозиції продукції отрас-ли зміститься вліво. Це означає, що загальний випускотраслі знизиться, тому що продукція подорожче-ет. Ефект витрат призводить до зниження випу-ска продукції і відповідно до зниження спро-са на послуги капіталу друге, оскільки теперьуслугі капіталу по відношенню до послуг праці ста-ли дешевше , фірма буде змушена вишукувати бо-леї капіталомісткі способи виробництва. Цей еф-фект заміщення зазвичай збільшує попит на ка-живив. Чим еластичніший попит на продукцію галузі, тим більше буде спад виробництва в міру ростацен і тим вагомішим буде ефект витрат. З іншогобоку, чим більш взаємозамінні капітал і праці, тим важливіше роль ефекту заміщення. теоретичної переважати може будь-який з цих двох еф-фектов.
Продовжимо приклад з підвищенням заробітноїплати водіям вантажівок. У відповідь фірми могутувелічіть співвідношення між капіталом і робочої
силою шляхом використання великовантажних вантажно-ков (т.е більше вантажівок припадатиме наодного водія). Ефект заміщення увелічіваетспрос на послуги капіталу (вантажівки). Однак вар-тість доставки продуктів харчування також зросте, підвищиться і їх ціна, а попит на продукти пітаніястанет знижуватися.
Ефект витрат призводить до со-ності попиту на перевезення.
На рис 18-7 зображений випадок, коли преоблада -ет ефект витрат. Це призводить до падіння спро-са на послуги капіталу при будь-яких значеннях рент-ної оцінки. Враховуючи зрушення вниз кривої попиту науслугі капіталу з DK до DK ', подивимося, що про-виходить з рентної оцінкою і кількістю викорис-зуемое капіталу. Ми вважаємо, що предложеніеуслуг в короткостроковому періоді буде постійним, на рівні K0, так що крива пропозиції S будетвертікальной. Зміна попиту на послуги капіталаперемешает галузь до точки E 'від точки E. В отрас-ли значно знижується норма доходу на викорис-зуемое капітал - з R0 до R '.
Таким чином, підвищення заробітної плати до-Стігала частково за рахунок споживача, которийплатіт більше за кінцевий продукт, і частково зарахунок власників капіталу, які отримують мень-ше доходу на свій капітал. Оскільки великачастина капіталу знаходиться у володінні фірм, кото-які його використовують, зазвичай в галузі в краткос-РОЧНО періоді прибутку фірм знижуються в ре-док зростання заробітної плати. Фактична рент-ная оцінка капіталу в даній галузі падає ніжеуровня мінімально прийнятної норми віддачі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Короткострокова адаптація ринку"
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  короткостроковому плані якась їх частина може постраждати. Це люди, що спеціалізувалися на виконанні роботи , яка стала непотрібною в результаті технологічних удосконалень, і здатні виконувати тільки таку роботу, де незважаючи на загальне підвищення ставок заробітної плати вони зароблять менше, ніж раніше. Процес зміни цін на фактори виробництва починається одночасно з
 2. 9 . Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  короткостроковому, а потім в довгостроковому плані. Система була б неповноцінна, якби не могла відповісти на ці питання. Вона була б суперечливою, якщо пропоноване їй рішення водночас не пояснювало б циклічні коливання виробництва. Навіть якби не існувало ні інструментів, що не мають покриття, ні фідуціарного кредиту, сучасна каталлактики все одно змушена була б підняти
 3. 5. Період адаптації
  короткострокові і довгострокові наслідки. Ця відмінність є більш древнім, ніж описує їх сьогодні термінологія. Щоб виявити безпосередні короткострокові наслідки, викликані зміною заданої величини, як правило, немає необхідності вдаватися до ретельного розслідування. Короткострокові наслідки в своїй більшості очевидні і рідко залишаються непоміченими наївним
 4. Коментарі
  короткострокові та довгострокові, 377, 415, 508; міжурядові, 469; урядові, 213, 432; ринкові, 491, 509-511, 535, 540 ; ставка відсотка і, 428 Укладення колективних договорів. Див Праця Закон Грешема, 438, 440, 712; дію, 406сн., 732-734, 737-738 Закон народонаселення, мальтузіанський, 23сн., 122, 166, 626-630 Закон про Федеральну резервну систему 1913 р., 530
 5. Величина і характер зміни попиту
  короткостроковий (короткий) і довгостроковий (тривалий) ринковий періоди. У найкоротшому періоді всі фактори виробництва постійні, в короткостроковому деякі фактори (сировина, робоча сила тощо) є змінними, в довгостроковому - всі фактори змінні (включаючи виробничі потужності, число фірм в галузі і т.д.). В умовах найкоротшого ринкового періоду підвищення (зниження) попиту призводить
 6. 5. Концепція гнучкого ринку
  короткострокові контракти, паломництво). Такий підхід покликаний забезпечити скорочення витрат структурної перебудови економіки і досягається за рахунок: - різноманіття та гнучкості форм найму (звільнення) і форм зайнятості; - гнучкості регулювання робочого часу, встановлення більш рухомого режиму роботи з ненормованим робочим днем; - гнучкості в регулюванні заробітної плати на основі
 7. Глосарій
  короткострокових кредитних операцій (до одного року), що включає обліковий, міжбанківський і валютний ринки Грошовий сектор - та частина економічного кругообігу (див. Економічний кругообіг), яка представлена насамперед рухом доходів, витрат і грошей Деньга - особливий товар, що виконує функції міри вартості, засобу обігу, засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень,
 8. ЗРУШЕННЯ У пропозиціях
  короткостроковій і довгостроковій реакціяміна зрушення в пропозиції ілюструється на рис 5-9.Первоначальное рівновагу на ринку яловичини ха-теризується точкою E. Припустимо, що затемнаблюдается постійний зсув кривої про-позиції з положення S в положення 5 ', викликаний по-літики уряду, в результаті якої ценафуражного зерна зростає. У короткостроковому пери-оді ціна яловичини зростає
 9. Форми довгострокових ринкових крівихпредложенія
  короткострокова ціна припинення випуску, АP * - довгострокова ціна беззбитковості на рис 9-10. У короткостроковому періоді число фірмв галузі постійно, і, отже, отраслеваякрівая пропозиції 5 є висхідною. В короткострокові періоді обсяг пропозиції дорівнює нулюпрі цінах нижче P1, яка представляє собою це-ну припинення виробництва на типовій фірмами довгостроковому періоді ціна
 10. Адаптація ринку в довгостроковому періоді
  краткосрочномперіоде, оскільки, як тільки попит падає, фак-тор покидає галузь, повертаючись в неї при збіль-чении попиту. I РЕНТА І квазірента. Доходи, одержувані отіспользованія капітальних активів, часто називаючи-ють квазирентой. Цей термін використовується для то -го, щоб підкреслити відмінності між краткосроч-ним і довгостроковим періодами на ринку послуг ка-питала. У короткостроковому
© 2014-2022  epi.cc.ua