Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Короткі висновки

1. Після другої світової війни США стали безперечним політичним і економічним лідером в країнах з вільним підприємництвом, а долар - провідною валютою, використовуваної в якості міжнародних платіжних і резервних коштів. Для створення в перспективі світового уряду стратегією США стає зростання експорту капіталів. Суперництво США з іншого супердержавою - СРСР, орієнтованої на підтримку військового паритету з США і прагнучої до науково-технічного лідерства в світі за рахунок централізованого розпорядження капіталами на основі перспективного планування, є провідним протиріччям післявоєнної епохи.
2. Найважливішими інструментами реалізації стратегії США стають міжнародні економічні організації, що беруть участь у формуванні золотовалютного стандарту, поступово відхиляється в сторону доларового стандарту, і світовий ринок позичкових капіталів. Діяльність МВФ, що надає короткострокові кредити для стабільного функціонування валютної системи, і МБРР, що надає довгострокові позики і кредити країнам у відповідності з національними інтересами США, сприяє реалізації стратегічних планів США щодо лібералізації руху капіталів. Перехід до лібералізації торгівлі товарами забезпечує ГАТТ.
3. В умовах «холодної війни» підтримка СРСР військового паритету з США була явно недостатня для перемоги. У самій постановці завдання полягала небезпека диспропорційного економічного розвитку зі зниженням реальної платоспроможності національної валюти і, в кінцевому рахунку, її «програшу» долара, якщо при визначенні пропорцій перспективного плану не враховуватиметься зворотний зв'язок - переваги кінцевих споживачів. Країна потребувала Центрі стратегічних досліджень, відповідальному за трансформацію стратегії СРСР у соціально ефективну стратегію, передбачення і випередження стратегічних викликів конкурента в економіці. Модель господарювання СРСР, відмінно пристосована до надзвичайних ситуацій, в мирний час підпорядкувала розвиток економіки не попиту кінцевих споживачів, а узкоегоістіческім інтересам партійного апарату та керівників господарюючих суб'єктів.
4. Після війни багато країн Європи і Японія провели короткострокову дефляцію з використанням обміну грошей для фінансової стабілізації. Під враженням військових успіхів СРСР і тиском демократичних сил у ряді країн Західної Європи була проведена націоналізація цілих галузей економіки і банків. У країнах Східної Європи вибір був зроблений на користь стратегії СРСР з централізованою економікою. Для їх економічної інтеграції з СРСР був створений РЕВ, в якому застосовувалася клірингова система безготівкових розрахунків за товари та послуги для недопущення впливу наростаючою інфляції в західних країнах.
5. У першу чергу допомога і кредити з США прямували на відновлення економіки і вільної оборотності валют своїх стратегічних союзників, майбутніх експортерів капіталів - країн Західної Європи та Японії. Далі починає розвиватися кредитна експансія США в держави, що розвиваються для створення в них сприятливих умов підприємництву.
6. Зростання дефіциту платіжного балансу США після другої світової війни означав експорт у все більшій масі знецінюються доларів в обмін на придбання реальних матеріальних благ. Запуск хронічної світової інфляції, ведучий, з одного боку, до подальшої концентрації та централізації капіталу, а з іншого боку, - до скорочення платоспроможності населення і підприємств - немонополістов, веде до перманентного кризового розвитку цивілізації.
7. У «сутичці» супердержав були нерівні стартові умови не тільки в економіці та фінансах, а й у теоретичному забезпеченні стратегій. У США був досвід Англії 19-го століття з побудови однополярного світу. Крім того, у воєнний період вони значно просунулися вперед в інформаційному могутність - у галузі кібернетики, системи національного рахівництва і міжгалузевого балансу, економіко-математичного моделювання з використанням ЕОМ з метою вирішення завдань організації та управління на макро - і мікрорівні.
8. Піонерний шлях СРСР в галузі розробки стратегічного планування з використанням системи матеріальних, трудових і фінансових балансів, а також складність централізованого управління величезною країною змушували знову і знову повертатися до теоретичного обговорення економічних проблем соціалізму.
У ході дискусій 50-60-х рр.. були зроблені висновки про товарний характер виробництва в централізованій економіці, тобто про відносну незалежність працюючих у ній господарюючих суб'єктів, орієнтуються не на прийняття напружених планів, а на прибуток. Це і визначило розвиток офіційної економічної теорії в напрямку вироблення рекомендацій щодо збільшення частки фінансових коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючих суб'єктів, що, в кінцевому рахунку, і розвалило супердержаву.
9. Відновлення економіки країн Західної Європи здійснювалося на основі активної фінансової політики, розробленої неокейнсианцами, і супроводжувалося розкручуванням інфляції. З легалізацією бюджетного дефіциту з'явилася проблема накопичення державного боргу. Інша серйозна проблема полягала в обліку впливу міжнародної валютно-кредитної системи, що обмежує можливості проведення державами незалежної активної фінансової політики. Стратегією економічної інтеграції країн Західної Європи в блок ЄС стає лібералізація економіки усередині блоку.
10. Після досягнення повної оборотності західноєвропейських валют отримав розвиток масове вивезення приватних капіталів, стимульований економічною політикою США. Долари перетворилися на євродолари. З виникненням ринку єврооблігацій Лондонському Сіті повернулася роль міжнародного фінансового центру, що встановлює середню ставку ЛІБОР, по якій надають позики в євровалютах. У функціонуванні євроринку, спекуляція на якому вільна від оподаткування та контролю національних урядів, зацікавлені, перш за все, транснаціональні корпорації (ТНК). Протягом 60-х рр.. американська політика стимулювала розвиток євро.
11. Мав місце дефіцит платіжного балансу США зі значним відливом золота з країни став підривати довіру до долара. Так як в рамках Бреттон-Вудської системи США не могли девальвувати долар, то для підтримки його золотого паритету вони були змушені проводити політику фінансової стабілізації з низькими темпами економічного зростання і зростанням безробіття. МВФ і примикає до нього група «десяти» організували колективну підтримку золотовалютного стандарту. Після девальвації фунта стерлінгів і спроб США скоротити дефіцит платіжного балансу за допомогою підвищення облікової ставки та регулювання руху товарів і капіталів, що стимулювало б зростання неопротекціонізму, було засновано угоду про спеціальних правах запозичення (СПЗ). Після оголошення США про введення «вільного плавання валют» і припинення розміну доларів на золото група «десяти», яка поступилася потім місце групі «семи», юридично закріпила перехід країн ЄС до вільно вагається курсам по відношенню до долара. Курс СПЗ став розраховуватися на основі валютного кошика як середньозважений курс провідних валют капіталістичних країн.
12. Перехід до плаваючих валютних курсів і відновлення Західною Європою і Японією функцій як експортерів капіталів стимулювали появу нових фінансових інструментів та центрів світового ринку позикових капіталів. Він став представляти собою розвинену систему кредитно-фінансових установ, розміщених у різних країнах, через які відбуваються міжнародні платіжні операції, що сприяють концентрації і централізації капіталу у світовому масштабі і, отже, посилення влади фінансової олігархії.
13. У той час як західні країни «будували» світовий ринок позикових капіталів, в СРСР проводилися дискусії з питань товарно-грошових відносин, за якими слідували інституційні перетворення економіки, що підсилюють стихійність в централізованому управлінні і влада бюрократії. На початку 60-х рр.. диспропорційність в економіці виразилася в дефіциті продукції сільського господарства, в зростанні зовнішньоторговельного обороту СРСР з країнами Заходу і його зовнішньої заборгованості, що, в кінцевому рахунку, призвело до девальвації рубля. Економічна реформа 1965 дала новий імпульс до децентралізації та диспропорциональности економіки СРСР. Стали впроваджувати нормативний метод розподілу прибутку між бюджетом і господарюючими суб'єктами, намагаючись «наосліп» знайти нормативи, стимулюючі розвиток науково-технічного прогресу. Спроби створення в країні загальнодержавної системи управління (ЗДАС) були також приречені на провал через відсутність національної стратегії розвитку.

14. Алгоритм інституційних перетворень централізованої економіки в усіх країнах РЕВ був один і той же. Планова, бюджетна і банківська дезінтеграція держав здійснювалася з наданням все більших прав підприємствам по безконтрольного збільшення зарплати, що вело до посилення диспропорційності економіки, зниження темпів економічного зростання, збільшення темпів інфляції, зовнішньої заборгованості західним країнам, а в результаті - до девальвації національних валют по відношенню до долара. У відсутності альтернативи спроби заморожування заробітної плати для зниження темпів інфляції могли привести до робочих виступів. Тому інфляція продовжувала розкручуватися настільки довго, наскільки влада могла розташовувати кредитом довіри у громадян.
15. У 60-х рр.. в РЕВ перейшли від застарілої клірингової системи до багатосторонніх розрахунками з використанням переказного рубля в якості міжнародної колективної грошової одиниці, курс якої встановлювався методом валютного кошика. Слідуючи ідеям економічної реформи 1965 починають розвиватися кредитні відносини між країнами РЕВ і західними країнами, в яких проявилася сировинна орієнтація СРСР у світовій економіці.
16. Після другої світової війни, коли від колоніального ярма звільнилася приблизно половина населення землі, виникла система опіки під наглядом ООН і отримав розвиток експорт капіталів в нужденні країни. Для подолання економічної відсталості головним завданням цих країн стає індустріалізація. З цією метою вони вводять планування, валютні і кредитні обмеження, множинність валютних курсів і розвивають, поряд з іншими формами власності, державну власність. Всі ці заходи, враховуючи низьку якість планування, сприяли диспропорциональности економіки, концентрації та централізації капіталу, високим темпам інфляції, розвитку лобіювання та корупції серед місцевої еліти, «тіньового» ринку. Зрештою, девальвація національної валюти стає неминучою, що змушує знову звернутися до зовнішніх позик, після чого можлива відмова країни від курсу індустріалізації на користь фінансової стабілізації (дефляції).
17. Країни РЕВ, надаючи економічну допомогу і дешеві кредити країнам, які вибрали курс індустріалізації, зазнавали втрат. Умови надання позик капіталістичних країн були тим жорсткіше, чим більше заборгованість країни. Зрештою, країни - експортери капіталів нав'язують країнам-боржникам програми оздоровлення економіки, в яких пред'являються вимоги з проведення фінансової стабілізації, згортання державного сектора і заохочення приватного підприємництва.
18. Допомога надається як на двосторонній основі, так і через участь МВФ і Світового банку. Широке використання позик країнами, що розвиваються сприяло виникненню боргової кризи з нав'язуванням позичальникам стратегій, вигідних державам - експортерам капіталів, що підсилюють позиції останніх у світовій економіці. Така стратегія розвитку світового співтовариства посилює його диспропорційність і розшарування на багаті і бідні країни, що веде до зростання міжнародного тероризму, якщо не буде реалізована альтернатива - соціально ефективна стратегія.
19. Створення додаткових філій МБРР, інститутів ООН, безлічі додаткових міжнародних економічних організацій країн Латинської Америки, Азії та Африки, що регулюють рух товарів і капіталів між розвиненими і країнами, що розвиваються, не може подолати негативні тенденції розвитку цивілізації. Для уникнення глобальної катастрофи в центрі уваги Римського клубу, що об'єднав вчених, політичних діячів і керівників ТНК, стає розробка стратегії сталого розвитку світової спільноти і її практична реалізація через міжнародні економічні організації.
20. За новий міжнародний економічний порядок (НПЕМ), що ліквідує несправедливість дії стихійних сил за допомогою створення міждержавного механізму регулювання світогосподарських зв'язків, виступили країни, що розвиваються. Створена ними група «24» виступила за реформування валютно-фінансових відносин з метою збільшення ролі СПЗ як міжнародного ліквідного засобу і запровадження гнучкого режиму валютних курсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткі висновки "
 1. РЕЗЮМЕ
  (від франц. resume) 1) короткий виклад суті написаного, сказаного або прочитаного; короткий висновок, заключний підсумок чого-небудь; 2) складений за певними правилами набір відомостей про претендента на
 2. Короткий огляд кожного з одинадцяти патернів хвиль Елліотта
  Короткий огляд кожного з одинадцяти патернів хвиль
 3. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  зобов'язання, що погашаються (задовольняються) в короткий період (до 1
 4. Експозе
  (summary) короткий виклад якого- або документа і витяги з
 5. експлікації
  1) короткий письмове супровід експозиції музею або виставки; 2) невелика частина опису, вибрана з великого
 6. ЛІТЕРАТУРА
  1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., МО., 1996, с. 102. 2. Зовнішньоекономічний бюлетень., 1996, N 1. 3. Правила ринку., М., МО.,
 7. Тема 1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці
    Введення 1. Сутність і значення уніфікації національних податкових систем. 2. Напрями уніфікації національних податкових систем, їх коротка характеристика. 3. Уніфікація непрямого оподаткування (на прикладі країн-учасниць ЄС). Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити
 8. Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009
    У курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни "Макроекономіка". Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі
 9. ЛІТЕРАТУРА
    1. Внешнеэкономическийбюллетень. 1996, N. 1. 2. WorldInvestmentReport. 1996. U. N.. NYGen. 1996. 3.Краткая зовнішньоекономічний словник-довідник., С. 64,180. 4. Д.Д.Деніелс, Лі X. Радеба. Міжнародний бізнес., С. 140 -
 10. ВСТУП
    У перших розділах коротко викладаються деякі «прописні істини», безумовно, відомі фахівцям. Але згадки про них вимагає логіка викладу, обумовлена поставленою метою - прагненням вирішити проблему
 11. Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010

 12. ЛІТЕРАТУРА
    1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М.,
 13. Є.І. Грідіна. Економіка, 2009
    Посібник складається з питань і відповідей, тестів і завдань. Формулювання питань і їх послідовність дано у повній відповідності з державним стандартом за названою предмету. У відповідях коротко викладаються основні поняття, дається їх графічне і математичний опис. Для студентів, що навчаються з неекономічних
 14. Тема 4. Рівень оподаткування у світовій економіці
    Введення 1. Проблема визначення оптимального розміру податкового тягаря. 2. Види юрисдикцій за рівнем податкового тягаря. 3. Показники оцінки податкового тягаря, застосовувані в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати визначення поняттю «податковий тягар» і з
 15. 4. Чому існують монополії?
    Процвітаюча монополія отримує прибутку, ко-торие приваблюють і інші фірми. Яким же об-разом монополісти стримують натиск другіхфірм? Які причини існування монополій? Існують три головні причини, які ми іобсуждаем коротко в цьому
 16. В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007
    У простій і наочній формі в книзі розміщено короткий опис всієї діючої в Росії системи податків і зборів, детально розглянуті різні види митних платежів, платежі за користування природними ресурсами, а також плата за негативний вплив на навколишнє
 17. ЛІТЕРАТУРА
    1. Зовнішньоекономічний бюлетень, 7 (1) М., 1996, с. 52. 2. Закон РФ "Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності" ("Російська газета" від 24 жовтня 1995р.). 3. Порядок проведення розслідування, що передує введенню захисних заходів. Затверджено МЗЕЗ РФ 25.12.1995 р. (Реєстраційний № 1000 від 25.12. 1995 р.). 4. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник (за ред. В. Є.
 18. ЛІТЕРАТУРА
    1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. - М.: МО, 1996. 2. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. - М.: ФиС, 1996,, с. 25. 3. Щетинін В. Д. Міжнародні економічні відносини / Курс лекцій. - М, 1996, с.
 19. ЛІТЕРАТУРА
    1. Бутрос Б.Галі. В ім'я миру та розвитку. 1994. Річний доповідь роботі організації. ООН, Нью-Йорк, 1994. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Основи зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. М., "Вища школа", 1990. 4. Овчинников К. Що може ООН в економіці? МЖN9, 1991, стор
 20. Рекомендована література
    1. Агапова Т. А., Серьогіна С. Ф. Макроекономіка: Підручник / Під загальною ред. професора, д. е.. н. А. В. Сидоровича. - М.: МГУ ім. М. В. Ломонсова, ДІС, 2000. 2. Вечканов Г. С. Економічна безпека: Підручник. - СПб.: Питер, 2007. 3. Вечканов Г. С. Економічна теорія: Підручник для вузів. 2 е вид. - СПб.: Питер, 2009. 4. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроекономіка. Короткий курс. 2 е вид. -
© 2014-2021  epi.cc.ua