Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання


1. Що таке потреби, від чого вони залежать? Як можна охарактеризувати потреби? Наведіть відповідні приклади. Що таке економічні потреби?
2. Що собою являє процес виробництва? Які галузі економіки Ви віднесете до сфер матеріального і нематеріального виробництва?
3. Який зв'язок між потребами, виробництвом і споживанням? Як Ви розумієте безмежність потреб?
4. Які ресурси необхідні для організації виробництва? Охарактеризуйте кожен з них. Як Ви розумієте тезу про обмеженість ресурсів? Вона абсолютна або відносна?
5. Яка проблема виникає у зв'язку з обмеженістю ресурсів? Що таке крива виробничих можливостей? Про що говорить закон заміщення? Яке виробництво вважається ефективним?
6. На підставі наведених нижче даних:
Альтернативні Варіант Автомати, Телевізори, витрати млн.
шт. тис. шт. 1 млн. авто-1 тис. теле-матів візору А 0 28 В 24 березня З 18 червня D 9 жовтня Е 12 0
а) відклавши на горизонтальній осі обсяги виробництва автоматів, а на вертикальній - телевізорів, побудуйте криву виробничих можливостей;
б) знайдіть точку, відповідну виробництву 15 тис. телевізорів і 4 млн. автоматів. Чи можливе таке виробництво? Ефективно воно чи неефективно? А виробництво 10 млн. автоматів і 16 тис. телевізорів?
В) припустимо, що в результаті технічного прогресу продуктивність в радіотехнічної промисловості підвищилася, і тепер можна при тих же ресурсах виробляти стільки ж, як і раніше, автоматів і відповідно з кожним варіантом 32, 28, 22, 14, 0 млн. телевізорів. Накресліть нову криву. Що сталося з виробничими можливостями?
7. Що таке альтернативні витрати виробництва? Чому і за яких умов вони зростають? На підставі даних п.
, 6 визначте альтернативні витрати виробництва 1 млн. автоматів і 1 тис. телевізорів (заповніть таблицю).
8. Подумайте, які проблеми виникають сьогодні в Росії у зв'язку з конверсією військового виробництва, з налагодженням на підприємствах ВПК виробництва цивільної продукції. Чи завжди ця продукція дешевше аналогічної, виробленої на цивільних підприємствах?
9. Які основні фундаментальні питання економіки виникають у зв'язку з рідкістю (обмеженістю) ресурсів?
10. Що таке економічна система і які її основні ознаки? Охарактеризуйте коротко традиційну, ринкову, командну (планову) і змішану економіку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що вивчає економіка, які її основні функції? У чому полягає основна проблема економічної практики? 2. Що розуміється під економічною політикою і яка її зв'язок з економічною теорією? На досягнення яких цілей повинна бути спрямована економічна політика? 3. Які з наведених положень є позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти
 2. Контрольні питання і завдання
  контрольний пакет акцій? 12. Охарактеризуйте часткову приватну власність. У чому її переваги і недоліки? 13. Що собою являє державна власність? Як вона може виникати? Які форми державної власності існують в Росії? Що собою являє муніципальна власність? 14. У чому суть деформації загальнонародної власності, що сталася в Росії? Які
 3. Контрольні питання і завдання
  питання? 17. Накресліть схему ринкової організації економіки. Які господарюючі суб'єкти представлені на схемі, які функції вони виконують? Охарактеризуйте зовнішній і внутрішній контури кругообігу. Які слідства моделі кругообігу? 18. Якими перевагами володіє ринкова система в порівнянні з командної? Які негативні риси властиві ринковій економіці? 19. Які
 4. Контрольні питання і завдання
  1. Які фактори визначають вибір споживача? Що Ви розумієте під раціональним споживчою поведінкою? 2. У якому випадку споживач максимізує корисність згідно кардіналістіческой теорії? 3. Що характеризує крива байдужості? Що таке карта кривих байдужості? Яка крива байдужості відповідає більшій сукупної корисності - розташована далі або ближче до точки початку
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 6. Контрольні питання і завдання
  питання: які критерії малого підприємства в Росії? Які воно має пільги? Як держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 6. На підставі відповідних статей Цивільного кодексу Російської Федерації охарактеризуйте: - одноосібне (індивідуальне) підприємство. - різні форми товариств; - акціонерне товариство відкритого і закритого типу; - виробничий
 7. Контрольні питання і завдання
  питання: Який має бути обсяг випуску, щоб фірма отримала максимальний прибуток ? Якщо крива сукупного доходу знаходиться нижче кривої сукупних витрат, який буде результат діяльності фірми? Який буде результат діяльності фірми, якщо її сукупний дохід дорівнює сукупним витратам при цьому випуску продукції? Що таке точка байдужості? При якому обсязі випуску вона
 8. Контрольні питання і завдання
  питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу? 3. За яких умов фірма мінімізує витрати виробництва певного обсягу випуску? За яких умов фірма максимізує прибуток? Фірма використовує у виробництві товару капітал (С) і праця (L), при цьому MPC=8, а MPL=20 од. Ціна капіталу=4 ден. од., ціна праці=10
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке ВНП? Що не враховується у складі ВНП? Чим ВВП відрізняється від ВНП? 2. Що являють собою номінальний і реальний ВНП? Що характеризує дефлятор ВНП? Якщо номінальний ВНП 1995 дорівнює 1600 трлн. руб., дефлятор ВНП - 2,3 то чому дорівнює реальний ВНП 1995? 3. Що таке потенційний ВНП? Чому дорівнює дефіцит-ВНП? 4. Які існують способи розрахунку ВНП? Запишіть і поясніть
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке сукупний попит? Під впливом яких чинників він формується? Чому крива сукупного попиту має спадний характер? Очікується подальше зростання цін, як це вплине на сукупний попит? 2. Що таке сукупна пропозиція? Накресліть криву сукупної пропозиції. З яких відрізків складається ця крива? Охарактеризуйте їх. 3. За яких умов досягається загальне ринкове
© 2014-2022  epi.cc.ua