Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КІНЦЕВИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ

сума виробленого національного доходу та амортизаційних витрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КІНЦЕВИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ "
 1. Сукупний суспільний продукт
  Слід зберегти поняття« сукупний суспільний продукт »як найвищу і саму абстрактну категорію оцінки результатів господарської діяльності країни за певний період. Сукупний суспільний продукт (СОП) являє собою всю сукупність вироблених благ (товарів і послуг) в матеріальному і нематеріальному виробництві країни незалежно від їх функціонального і
 2. Терміни і поняття
  агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 3. Кінцевий суспільний продукт
  Валовий суспільний продукт за вирахуванням проміжного продукту (ПП) утворює кінцевий суспільний продукт (КОП), який призначений для задоволення потреб населення, відновлення спожитих засобів виробництва і накопичення: КОП=ВОП - ПП. З метою усунення повторного рахунку сучасна статистика використовує такий показник, як додана вартість, або вартість, яка
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому різниця між ВНП і ВВП? 2 . Чим відрізняються сукупний суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт і національний дохід? 3. Охарактеризуйте структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальною та економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є
 5. 5. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ
  У широкому розумінні поняття «суспільний продукт» використовується для характеристики сумарного обсягу національного виробництва - всієї сукупності продуктів і послуг, вироблених в країні протягом року. Для вимірювання суспільного продукту використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться валовий продукт (ВП), кінцевий продукт (КП), чистий продукт (ПП), валовий внутрішній
 6. 2. Структура валового внутрішнього продукту
  Кінцевий суспільний продукт виступає у двох формах: валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового національного продукту (ВНП). Розмежування між цими двома формами КОП базується на різних принципах їх розрахунку. При визначенні ВВП керуються територіальним принципом, згідно з яким цей продукт створюється внутрішніми для даної країни факторами виробництва незалежно від
 7. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  Для вимірювання суспільного продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були
 8. Валовий суспільний продукт
  Валовий суспільний продукт (ВОП) - це сума вартості товарів і послуг, вироблених усіма господарськими суб'єктами і надійшли через економічний оборот в сферу споживання. ВОП складається з продукції окремих підприємств, тому він неминуче включає повторний рахунок проміжного продукту. Такий метод розрахунку отримав назву заводського, так як суть його полягала в підсумовуванні
 9. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  Для вимірювання суспільного продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були
 10. 16.5. Якість життя
  Розвиток продуктивних сил і функціонування господарства в кінцевому рахунку здійснюються для людини. Вироблений продукт проходить через розподіл і обмін і потім споживається. Без споживання виробництво втрачає сенс. Задоволення потреб людини, його розвиток - призначення громадського
 11. 17.1. ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
  Кінцевий продукт по своєму натуральному змістом складається з двох груп товарів: матеріальних ресурсів (засобів виробництва) і предметів споживання. Грубо кажучи, з тих товарів, які не їдять і які їдять. Маркетингові канали? це система обміну або збуту кінцевого продукту. Ринок ресурсів задовольняє суспільну потребу в цінностях, необхідних для здійснення не просто
 12. Валовий внутрішній продукт (ВВП)
  Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий макроекономічний показник, що відображає сумарну ринкову вартість кінцевих продуктів і послуг, вироблених на території країни незалежно від національної приналежності функціонуючих у її народному господарстві юридичних і фізичних осіб за певний період часу. ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового
 13. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  При аналізі та прогнозуванні структурних взаємозв'язків у національній економіці використовується балансовий метод "витрати - випуск». Суть останнього полягає в неоднозначному розгляді різних галузей і секторів економіки, з одного боку як споживають продукцію, а з іншого - як випускають ті чи інші види товарів і послуг для власного споживання та потреб інших галузей і секторів
 14. Основні терміни і поняття
  Валовий національний продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна,
 15. Національне багатство РФ і реформи
  В даний час виникає нагальна необхідність обчислення національного багатства Росії не тільки тому, що пройшов досить великий період з часу останнього обчислення (ще під час перебування Радянського Союзу), а й у зв'язку з тими колосальними змінами, які відбулися в нашому суспільстві за період реформ. Обчислення зміни національного багатства дозволить виявити справжню ціну,
 16. Висновки
  1. Суспільне відтворення - основа національної економіки - це постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3.
 17. Виробництво, розподіл, обмін, споживання
  Економіка представляє єдність динамічно взаємодіючих про-процесів виробництва, розподілу, обміну, споживання (рис. 1.2). Рис 1.2. Стадії руху продукту праці Що вони собою представляють? Виробництво - процес творення продукції. Працівники пристосовують речовини і сили природи для створення продуктів, необхідних для задоволення потреб. Є основною
 18. 2. Наукове виробництво і його продукт
  Звернемося до наукового виробництва як найважливішої складової сфери духовного виробництва, продукт якої можна виразити з більшою чи меншою вірогідністю у вартісній формі. Наукове виробництво стало самостійним, відособленим процесом суспільного виробництва і невід'ємним елементом процесу суспільного відтворення. Це область інтелектуальної діяльності, в якій також
 19. 2.3. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ: ВИРОБНИЦТВО, РОЗПОДІЛ, ОБМІН, СПОЖИВАННЯ
  Економічна діяльність людей? це процес, що відбувається між людьми і природою з метою виробництва суспільного продукту та подальшого його розподілу, обміну та споживання. Виробництво? це процес створення матеріальних благ і послуг, необхідних для задоволення безмежних потреб. Виробництво в незмінних розмірах? це просте відтворення. Виробництво в зменшених
© 2014-2022  epi.cc.ua