Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОМПАНІЯ МАТЕРИНСЬКА

компанія, що володіє контрольним пакетом акцій, що володіє повноваженнями управління по відношенню до своїх дочірнім компаніям, філіям.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОМПАНІЯ МАТЕРИНСЬКА "
 1. 11.1.3. Транснаціоналізація господарської діяльності
  Цей процес активізувався після Другої світової війни завдяки діяльності транснаціональних корпорацій. До транснаціональним компаніям (ТНК) відносять господарські структури, які включають материнські компанії та їх зарубіжні філії. Материнська компанія контролює частково або повністю активи інших компаній за кордоном, володіючи не менше ніж 10% їх статутного капіталу. Такі фірми
 2. Система участей
  З метою розмежування ступеня залежності підприємств, що утворюють корпоративний капітал, від головної фірми або материнської компанії використовується критерій системи участі, відповідно до якого підприємства можуть виступати в різноманітних формах: відділень, дочірніх фірм, філій, асоційованих підприємств. Відділенням називається таке підприємство, у якого від 95 до 100% акцій належить
 3. КОНЦЕРН
  (від англ. Concern - участь, інтерес) велике об'єднання підприємств, пов'язаних спільністю інтересів , договорами, капіталом, участю у спільній діяльності. Часто така група підприємств об'єднується навколо сильного головного підприємства (холдингу, материнської компанії), яке тримає в своїх руках акції цих підприємств. Номінально входять в концерн підприємства, що виробляють окремі
 4. Гармонізація податкових систем
  В інтеграційних угрупованнях діє тенденція до зближення (гармонізації) податкових систем входять до них країн. Найбільш активна вона в ЄС, де намічається створення в перспективі загальних ставок оподаткування корпорацій, усунуто подвійне оподаткування прибутку компаній країн - членів ЄС, які отримують доходи в інших країнах Союзу. Тепер прибутку, перекладні дочірньою компанією материнської, або
 5. ФІЛІЯ
  частина підприємства, організації, що представляє самостійне, дочірнє товариство, відділення, існуюче і чинне в іншому місці, але зберігає тісні зв'язки, економічно залежне від материнського
 6. ФІРМА
  (італ. firma) саме загальне назва підприємства, компанії, господарського товариства, комерційної організації. Розрізняють різновиди фірм: афільована - близька, споріднена фірма, приєднана до більш великої материнської компанії у вигляді філії, дочірньої фірми; брокерська - посередницька фірма, яка має на комерційні цілі і діюча за дорученням та за рахунок клієнтів; венчурна -
 7. Питання 40 Транснаціональні корпорації як суб'єкти вивозу капіталу
  Відповідь Корпорації в даний час займають провідне положення в економіці розвинених країн, виробляючи щодо інших організаційних форм підприємств набагато більш значну частку продукції. Виникли своєрідні суперкорпорації, володіють підрозділами не тільки в своїй країні, але і в інших країнах і навіть на інших континентах, так звані транснаціональні корпорації (ТНК),
 8. КОМПАНІЯ ДОЧІРНЯ
  юридично самостійне підприємство, що відокремилося від основного (материнського) підприємства та засноване ним за допомогою передачі частини свого майна. Часто виступає в ролі філії учредившей його головної фірми. Засновник дочірнього підприємства затверджує його статут і зберігає по відношенню до нього деякі управлінські, в тому числі контрольні,
 9. ДОЧІРНЄ ТОВАРИСТВО
  юридично самостійне підприємство, що відокремилося від основного (материнського) підприємства та засноване ним за допомогою передачі частини свого майна. Часто виступає в ролі філії учредившей його головної фірми. Засновник дочірнього підприємства затверджує його статут і зберігає по відношенню до нього деякі управлінські, в тому числі контрольні,
 10. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
  юридично самостійне підприємство, що відокремилося від основного (материнського) підприємства та засноване ним за допомогою передачі частини свого майна. Часто виступає в ролі філії учредившей його головної фірми. Засновник дочірнього підприємства затверджує його статут і зберігає по відношенню до нього деякі управлінські, в тому числі контрольні,
 11. Питання 31 Фінансово промислові групи
  Відповідь Фінансово-промислова група (ФПГ) - це об'єднання підприємств шляхом встановлення фінансового контролю над ними за допомогою покупки контрольного пакету акцій. Входять у концерн, формально зберігають юридичну самостійність. Очолює ФПГ холдингова компанія (материнська компанія), що володіє контрольними пакетами акцій дочірніх компаній. У свою чергу, дочірні
 12. Організація життя і побуту
  Результати праці в привласнює господарство далеко не завжди передбачувані, будь-який з промислової міг бути невдалий; невдачі одних згладжувались успіхами інших і принципи колективізму продовжували залишатися основою життя суспільства. Спосіб життя мезолітичних племен багато в чому залежав від їх пристосовності до навколишніх умов і для різних громад був різним. Було чимало щодо осілих груп,
 13. Матріархат
  У пізньому палеоліті вже склався первісно-общинний лад, і люди жили родовими громадами. Це був період існування материнської родової громади, або матріархату. Специфіка матріархату, однак, полягала не в тому, що на чолі роду стояли жінки, як ще недавно вважали вчені, а в тому, що в умовах групового шлюбу, характерного для цього періоду, рахунок спорідненості можна було вести тільки по
 14. Податковий тягар
  Величина податкової суми (так зване податковий тягар) залежить насамперед від податкової бази та податкової ставки. Податкова база - це та величина, з якої справляється податок, а податкова ставка - це розмір, в якому стягується податок. У США, Великобританії, Італії та деяких інших країнах розміри податку на прибуток визначаються виключно її величиною. У ФРН, Франції, Японії, Швеції
 15. Амальгамування
  (від лат. Amalgama - сплав) злиття товариств, корпорацій, спілок і т.д. в єдину компанію для централізації капіталу. Як термін використовується в практиці США та Англії (за аналогією властивості розчинення золота і срібла в ртуті). Відомі два методи злиття компаній: 1) пряме приєднання або поглинання власності дрібних компаній однієї великої, структура приєднуваних компаній при цьому змінюється
 16. Транснаціональні корпорації
  Транснаціональні корпорації (ТНК) - це компанії, національні за походженням свого капіталу і здійснювати контроль і міжнародні по сфері і характером своєї діяльності. Більшість міжнародних корпорацій мають транснаціональний характер. Наприклад, американська компанія починає створювати в інших країнах свої відділення, дочірні підприємства, філії, у яких капітал по
 17. МЕТОДИ ЗЛИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ
  злиття товариств, корпорацій, спілок та т . д. в єдину компанію для централізації капіталу. Як термін істпользуется в практиці США та Англії (за аналогією властивості розчинення золота і срібла в ртуті). Відомі два методи злиття комваній: 1) пряме приєднання або поглинання власності дрібних компаній однієї великої, структура приєднуваних компаній при цьому змінюється не повністю; 2)
 18. № 47. Роль Голландської Ост-Індської компанії у розвитку міжнародної торгівлі
  . Ост-Індської компанії - це торгова компанія голландських купців, що існувала в 1602-1798 роках. Ост-Індська компанія була заснована на акціонерних засадах і займалася експлуатацією колоній. Голландська Ост-Індська компанія мала монопольне право торгівлі, мореплавання, розміщення факторій країнах басейнів Індійського і Тихого океанів. Захопивши значні території в Південно-Східній Азії
© 2014-2022  epi.cc.ua