Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

3.9. Комерційний акт

Залізниця повинна скласти комерційний акт, якщо під час перевезення або видачі вантажу вона робить перевірку стану вантажу, його маси або кількості місць, а також наявності накладної і при цьому встановлює:
1) повну або часткову втрату вантажу, нестачу маси, його пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин;
2) невідповідність між відомостями, зазначеними в накладній, і вантажем в натурі про найменування, масі, кількості місць вантажу, знаках (марках) і номерах місць вантажу, найменуванні одержувача і станції призначення;
3) відсутність накладної або окремих її листів з даного вантажу або вантажу з даної накладної ;
4) відсутність або нестачу отправительских перевізних пристосувань, зазначених у накладній.
Станція, яка встановила одну або кілька таких несправностей, становить комерційний акт встановленої форми. Однак комерційний акт складається лише в тих випадках, коли вищевказані несправності могли статися виключно з моменту прийому вантажу до перевезення до моменту видачі його одержувачу.
Про складання комерційного акта станція повинна зробити відмітку в накладній у графі "Комерційний акт".
Якщо одержувач у процесі видачі йому вантажу виявляє якусь несправність, а комерційний акт з цієї несправності залізницею не складено, то одержувач повинен негайно звернутися до станції призначення про складання комерційного акта.
Станція призначення може відмовитися від складання комерційного акта в разі, якщо:
1) виключено, що вказана несправність відбулася протягом часу з моменту прийому вантажу у перевезенні до його видачі одержувачу;
2) зменшення маси вантажу не перевищує допустимі норми.
Якщо внутрішніми правилами, діючих на залізниці призначення, допускається складання комерційного акта після видачі вантажу одержувачу, то одержувач має право звернутися до станції призначення про складання комерційного акта і після видачі вантажу з якої-небудь несправності, яку виявити зовнішнім оглядом при видачі вантажу було неможливо.
Таке звернення до станції призначення має бути зроблено одержувачем негайно після встановлення їм несправності вантажу і не пізніше ніж через 3 доби після видачі вантажу. До складання станцією призначення комерційного акта одержувач не повинен змінювати стан вантажу, якщо це не є необхідним для його запобігання від збільшення несправності. Пломби, зняті одержувачем з вагона, контейнера, автомобіля, трактора та іншої самохідної машини після їх видачі йому, повинні бути передані їм станції призначення.
Станція призначення може відмовитися від складання комерційного акта у випадках, якщо:
1) внутрішніми правилами, діючих на залізниці призначення, не допускається складання комерційного акта після видачі вантажу ;
2) звернення одержувача до станції призначення не було зроблено їм негайно після встановлення їм несправності і не було зроблено в межах 3 діб після видачі вантажу;
3) стан вантажу було змінено одержувачем, хоча це не було необхідною для запобігання вантажу від збільшення несправності;
4) виключено, що вказана несправність відбулася протягом часу з моменту прийому вантажу до перевезення до його видачі одержувачу;
5) при зменшенні маси вантажу не перевищує допустимі норми;
6) абонент не надсилає станції призначення пломби, зняті з вагона, контейнера, автомобіля, трактора або іншої самохідної машини.
Якщо станція призначення при перевірці звернення одержувача про складання комерційного акта встановить, що це звернення не є обгрунтованим, то станція призначення має право вимагати від одержувача відшкодування її витрат, пов'язаних з перевіркою цього звернення, а також оплати одержувачем штрафів, якщо це передбачено внутрішніми правилами, діючих на залізниці призначення.
Якщо при перевірці на шляху прямування або на станції призначення маса вантажу, який внаслідок своїх особливих природних властивостей схильний зменшенню маси під час перевезення, буде встановлено зменшення маси вантажу в порівнянні з вказаною в накладній, то комерційний акт про зменшення маси вантажу повинен складатися тільки в тому випадку, якщо це зменшення буде перевищувати допустиму норму.
Якщо ж певна при перевірці недостатня маса вантажу не перевищує таку норму, то комерційний акт не повинен складатися; в цьому випадку відомості про встановлену при перевірці масі вантажу вносяться в накладну в графу "Відмітки залізниці".
Якщо при перевірці на шляху прямування або на станції призначення маси вантажу, який внаслідок своїх особливих природних властивостей не схильний її зменшення під час перевезення, буде встановлено зменшення маси вантажу в порівнянні з масою, вказаною в накладній, то комерційний акт про таке зменшенні маси вантажу складається тільки в тому випадку, якщо відсутня маса вантажу відрізняється від його маси, зазначеної в накладній, більш ніж на 0,2%. Якщо ж маса вантажу, певна при перевірці, відрізняється від маси, зазначеної в накладній, не більше ніж на 0,2%, то маса вантажу, зазначена в накладній, вважається правильною. Таким же порядком оформляється установлення лишку маси вантажу при її перевірці.
Комерційний акт підписується посадовими особами станції. При складанні комерційного акта на станції призначення він повинен бути підписаний також одержувачем або особою, уповноваженою ним на отримання вантажу.
Якщо одержувач не згоден з відомостями, поміщеними в комерційному акті, він може внести до нього свої зауваження по таких відомостей, якщо це допускається внутрішніми правилами, діючих на залізниці призначення.
Для встановлення причин і розміру втрати, нестачі маси вантажу, пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин, а також для визначення розміру шкоди може бути проведена експертиза у відповідності з внутрішніми законами і правилами країни призначення вантажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.9. Комерційний акт "
 1. Комерційні банки
  комерційних банків - це, перш за все, акумулювання депозитів та ведення поточних рахунків; оплата виписаних на ці банки чеків; надання кредитів підприємцям . Комерційні банки часто називаються фінансовими універмагами або супермаркетами кредиту. Адже вони здійснюють розрахунки і організують платіжний оборот в масштабах усього національного господарства. На базі їх операцій виникають
 2. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  комерційними організаціями або обмеження конкуренції федеральним антимонопольним органом здійснюється державний контроль за: створенням, злиттям і приєднанням об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 3. Центральний банк
  комерційних банків, виступає як міжбанківського розрахункового центру, фінансового агента уряду. Він може виступати як продавець і покупець на міжнародних грошових ринках, координувати зарубіжну діяльність приватних банків. У всіх країнах центральні банки формують і здійснюють кредитно-грошову політику, контролюють і координують діяльність комерційних банків.
 4. Другий рівень банківської системи
  комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи. Вони займаються акумуляцією вільних грошових ресурсів у формі депозитів (вкладів), веденням поточних рахунків і всіх видів розрахунків між відповідними господарськими суб'єктами, які є їх клієнтами. Зупинимося на найважливіших принципах і функціях комерційних банків. Першим і основним принципом діяльності комерційного
 5. ЛІТЕРАТУРА
  комерційним операціям. Частина 2. Інкасо. Переклад. M., 1994, с.6. 4. Міжнародні розрахунки по комерційних операціях. Частина 1. Аккредідів. Вид. 2-е, переробці. M., 1994, с.
 6. Організаційне пристрій банку
  банків відповідає загальноприйнятій схемі управління акціонерним товариством. Вищим органом комерційного банку є загальні збори акціонерів, що повинні проходити не рідше одного разу на рік. Загальне керівництво діяльністю банку здійснює його рада. На нього покладаються також спостереження і контроль за роботою правління банку. Безпосередньо діяльністю комерційного банку
 7. 2. Цілі і функції фірми
  комерційної діяльності. Під останньою розуміється діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб, фізичних та юридичних, яка повинна приносити підприємству комерційну вигоду, а саме
 8. Стаття 21. Продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами
  комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами (далі - комерційний конкурс) у разі, якщо стосовно об'єкта приватизації його покупцеві необхідно виконати певні інвестиційні та (або) соціальні умови. Право придбання об'єкта приватизації належить тому покупцю, який запропонував у ході комерційного конкурсу найбільш високу ціну за вказаний
 9. Стаття 19. Примусове поділ (виділення) комерційних організацій і некомерційних організацій, які займаються підприємницькою діяльністю
  комерційні організації та некомерційні організації, що займаються підприємницькою діяльністю, займають домінуюче положення і вчинили два або більше порушень антимонопольного законодавства, федеральний антимонопольний орган має право прийняти рішення про їх примусовий поділ або виділення з їх складу однієї або декількох організацій на базі структурних підрозділів, якщо це
 10. Банківська система
  комерційної діяльності. Це - сукупність установ і організацій, яка здатна мобілізувати, акумулювати тимчасово вільні грошові кошти і знайти відповідні форми їх розміщення у вигляді кредитів або капіталовкладень. Банки - ядро кредитної системи. Банківська система, як правило, має двоярусне будову. Перший ярус представлений центральним (державним) банком,
 11. Підстави класифікації. Сучасні форми
  комерційні підприємства - "переслідують одержання прибутку як основної мети своєї діяльності"; - некомерційні організації - "не мають одержання прибутку як мети діяльності і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками" (ст. 50 ГК РФ). Допускається створення об'єднань комерційних і (або) не-комерційних організацій у формі асоціацій і союзів (ст. 50, п. 4 ЦК
 12. 6.1. Центральний банк
  комерційним банкам та іншим депозитним установам; - видає позики комерційним банкам та іншим депозитним установам. 5. Контроль і нагляд за діяльністю комерційних банків. 6. Проведення грошово-кредитної політики. Діяльність центрального банку відображається в його балансі (табл. 6.1). Баланс банку (фірми) - перелік активів і пасивів банку (фірми). Пасиви банку - джерела
© 2014-2022  epi.cc.ua