Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Коефіцієнт Джині

Коефіцієнт концентрації доходів, або індекс Джині, може бути рас-лічений і за допомогою інших методик. Величина коефіцієнта може Варіюйте-тися від 0 до 1, при цьому чим вище значення показника, тим більш нерівномірно розподілені доходи в суспільстві.
Соціальної статистикою коефіцієнт Джині розраховується за формулою


де у; - частка доходів, зосереджена у i-й соціальної групи населення-ня;
х; - частка населення, що належить до i-й "соціальної групи у загальній чисельності населення;
п - число соціальних груп;
cum yi - кумулятивна частка доходу.
В даний час, як і в зарубіжних країнах, коефіцієнт Джині розраховується і публікується в Росії.
Згідно з наявними даними, він склав:
- в 1992 р. -0,289;
- в 1993 р. -0,398;
- в 1994 р. -0,409;
- в 1995 р. -0,381;
- в 1996 р. -0,375;
- в 1997 р. -0,381;
- в 1998 р. -0,398;
- в 1999 р. -0,394;
- в 2000 р. -0,399;
- в 2001 р. -0,396.
Виходячи з даних можна відзначити, що найбільший "пік" нерівності розподілу доходів досягнутий в 1994 р., в наступний період мала місце " вибоїста крива ", для неї характерні незначні коливання динаміки нерівності розподілу доходів.

після 1996 р. спостерігається тенденція до зростання коефіцієнта Джині, яка свідчить про посилення нерівності розподілу доходів.
Згідно з розрахунками на базі методики Джині, розподіл сукупного обсягу грошових доходів серед 20-відсоткових груп населення за ряд років з-ставило (див. таблицю):


Розподіл сукупного обсягу грошових доходів серед 20-відсоткових груп населення
Статистичні дані свідчать, що в загальному обсязі доходів за-метно переважає п'ята група, що представляє одержувачів найвищих доходів, яким «дістається» понад 46% сукупних доходів росіян, тобто близько половини всіх грошових доходів. В Водночас вельми мізерний питома вага першої групи - одержувачів найменших доходів, що мають у сучасний період менше 6% сукупних доходів.
Порівняльний аналіз індексу Джині в західних країнах і в Росії привів до висновку, що за рівнем нерівності розподілу доходів ми підійшли до міжнародного рівня. За наявними оцінками, коефіцієнт Джині порядку 40% не настільки великий з точки зору міжнародних стандартів. Така величина відповідає країнам з середнім рівнем душового доходу.
Оцінюючи значущість дослідження показників нерівності розподілу доходів, важливо мати на увазі, що вони характеризують актуальнейшую проблему багатьох держав - проблему бідності, яка вимагає державної уваги і регулювання.

Для ліберальної ринкової економіки характерна тенденція до поглиблення нерівності в розподілі доходів між її суб'єктами. У міру збільшення багатства суспільства поглиблюється соціальна диференціація населення, що виявляється, з одного боку, у зростанні доходів у невеликої групи власників, з іншого - зубожінні значної частини населення. Це не випадковий, а закономірний результат розвитку ліберальної ринкової економіки. Він визначається принципом природної динаміки - один розоряється, інший - збагачується, виживає найсильніший.
Ліберальна ринкова економіка не може вирішити цілого ряду важливих проблем, об'єктивно виникають у рамках національної економіки. Вона не вирішує питання про кошти, необхідні для життєдіяльності трохи беруть участь у виробництві груп населення - інвалідів, дітей, людей похилого віку,
жебраків і т. д., посилюючи тим самим соціальну нестабільність в гро-ве.
Дослідження показали, що вирішення цих проблем на рівні макроекономічна міки посильно тільки державі.
Розглянемо питання про роль держави в забезпеченні соціальної справедливості в макроекономіці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Коефіцієнт Джині "
 1. 20.3. Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства
  При загальних для всіх принципах формування доходів зберігаються і постійно відтворюються умови нерівності одержуваних доходів, що загострює протиріччя, пов'язані з економічним механізмом освіти бідності і багатства. Причини цього протиріччя слід шукати , з одного боку, в базисної сфері - в механізмі відтворення самої економічної системи, з іншого - в надстроечной
 2. Терміни і поняття
  Розподіл доходів Сукупні доходи Номінальні доходи Грошові доходи населення Наявні доходи Реальні доходи Реальні наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і
 3. Крива Лоренца
  Нерівність розподілу сукупного доходу суспільства між различ-ними групами населення в економічній теорії найчастіше представляють у вигляді графіка, на ім'я дослідника отримав назву кривої Лоренца (рис. 17.1): Ріс.17.1 Крива Лоренца {foto117} Крива Лоренца характеризує ступінь нерівності розподілу доходів між сформованими для аналізу укрупненими 20%-ними
 4. Міждержавні рівні доходів
  . У 80-90-ті роки відбулися зміни в розподілі доходів за групами світового населення. Верхні п'ять децилів підвищили свою частку в доходах, головним чином, завдяки швидкому зростанню доходів у КНР та Індії, враховуючи їх місце у світовому населенні. У міру того як КНР переходила з перших децили в більш високу, темпи зростання доходів у першій децили вповільнювалися. На початку 90-х років ця дециль
 5. Терміни і поняття
  Держава Функції держави Концепції регулювання економіки Способи, методи та інструменти державного регулювання економіки Державний сектор Зовнішні ефекти: позитивні і негативні Коригувальний податок Корректирующая субсидія Питання для самоперевірки 287 Теорема Коуза Ринок прав на заподіяння зовнішніх витрат
 6. Запитання для самоперевірки
  1. Чим обумовлена необхідність державного втручання в ринкову економіку ? 2. Які функції покликане виконувати держава в економіці? 3. Які способи, методи та інструменти державного регулювання ви знаєте? 4. Охарактеризуйте діяльність державного сектора. 5. Що таке зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6.
 7. Запитання для самоперевірки
  1. Чим обумовлена необхідність державного втручання в ринкову економіку? 2. Які функції покликане виконувати держава в економіці? 3. Які способи, методи та інструменти державного регулювання ви знаєте? 4. Охарактеризуйте діяльність державного сектора. 5. Що таке зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6.
 8. Диференціація доходів
  Відмінності в рівні доходів на душу населення або на одного зайнятого називаються диференціацією доходів. Нерівність доходів характерно для всіх економічних систем. Найбільший розрив у рівні доходів відзначався в традиційній системі. Цей розрив був більше, ніж в епоху капіталізму вільної конкуренції. Потім при переході до сучасної ринкової економіки відмінності у рівні доходів (і майна)
 9. Показники розподілу доходів
  Для визначення ступеня нерівномірності розподілу доходів серед населення країни використовуються різні методи розрахунку. Зокрема, функціональний розподіл доходів дозволяє визначити частку відповідного фактора виробництва в національному доході. Класифікація доходів за їх величиною показує розподіл національного доходу між окремими особами та сім'ями. Ці показники
 10. У чому полягає мета зростання національного господарства?
  Спочатку постараємося визначити мету макроекономічного зростання, яку висувають і здійснюють високорозвинені країни в XX-XXI ст. Припустимо, що мета макроекономічного зростання залишиться тією ж, що і для підприємства в мікроекономіці, - отримання максимально високого прибутку. Однак у цьому випадку, по- Мабуть, найбільше збагатиться порівняно невелика частина суспільства (приблизно 15-20% всього
© 2014-2022  epi.cc.ua