Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КАПІТАЛ ВКЛАДЕНИЙ

кошти, вкладені в активи компанії акціонерами в обмін на акції, що утворюють частина власного капіталу акціонерної компанії.
При розподілі доходу, прибутку фірми відсотки нараховуються саме на вкладений акціонером капітал, частка якого фіксується в установчому договорі, у списку (книзі) акціонерів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КАПІТАЛ ВКЛАДЕНИЙ "
 1. Окупність капітальних вкладень
  капітальних вкладень - показник ефективності капітальних вкладень, що визначаються як відношення капітальних вкладень до економічного ефекту, одержуваному від їх використання в процесі
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  капітальні вкладення. ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ - підприємницькі інвестиції, в результаті яких інвестор володіє вирішальною часткою власності або отримує право здійснювати управлінський контроль над об'єктом вкладення капіталу. Портфельні інвестиції - підприємницькі інвестиції, які не дають їх власникові управлінського контролю над об'єктом вкладення капіталу. РОЯЛТІ - регулярні
 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  вкладення коштів, інвестування; сукупна діяльність по вкладенню коштів та інших цінностей в проекти, а також забезпечення віддачі
 4. Сутність інвестицій
  капітал. Вони здійснюються у вигляді грошових коштів, кредитів, цінних паперів, а також вкладень у рухоме і нерухоме майно, інтелектуальну власність, майнові права та інші цінності. Подібне визначення інвестицій можна назвати бухгалтерським, тому що він охоплює вкладення в усі види активів (фондів) фірми, тобто і в грошовий, і в реальний капітал. Інвестиції в реальний
 5. КАПІТАЛ УСТАНОВЧИЙ
  капітал в грошовому вимірі, що утворюється за рахунок виручки від продажу акцій, приватних вкладень засновників, державних вкладень. Внесок до статутного капіталу може здійснюватися не тільки у вигляді грошових коштів, а й у майновій формі, у вигляді будівель, землі, а також об'єктів інтелектуальної власності: патентів, ліцензій, проектів. Статутний капітал створює матеріально-речову,
 6. КАПІТАЛ СТАТУТНИЙ
  капітал в грошовому вимірі, що утворюється за рахунок виручки від продажу акцій, приватних вкладень засновників, державних вкладень. Внесок до статутного капіталу може здійснюватися не тільки у вигляді грошових коштів, а й у майновій формі, у вигляді будівель, землі, а також об'єктів інтелектуальної власності: патентів, ліцензій, проектів. Статутний капітал створює матеріально-речову,
 7. КАПІТАЛ
  капітал). Прийнято розрізняти основний капітал, що представляє частину капітальних коштів, що бере участь у виробництві протягом багатьох циклів, і оборотний капітал, який бере участь і повністю витрачається протягом одного циклу. Під грошовим капіталом розуміють кошти, за допомогою яких придбавається фізичний капітал. Термін "капітал", який розуміється як капітальні вкладення матеріальних і
 8. Накопичення капіталу: які джерела і структура?
  Капіталу, яке призводить до зростання величини застосовуваних факторів виробництва, а тим самим - до отримання більшої суми нової вартості. Приріст величини діючого капіталу відбувається за рахунок накопичення. Накопичення капіталу - це прирощення грошових і матеріальних коштів, що йдуть на розширене відтворення. Такого роду додатковий капітал можна назвати вкладенням в майбутнє, оскільки
 9. КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ
  капітал, залучений банком з різних джерел, використовуваний для проведення банківських операцій, який утворює фінансові ресурси банку. Власний капітал банку (рівний сумі акціонерного і резервного капіталу) представляє частину банківського капіталу, вкладену власниками (акціонерами)
 10. Форми вивезення капіталу
  капіталу здійснюється у двох формах: підприємницької і позичкової. Підприємницька форма вивозу капіталу являє собою вкладення капіталу в різні галузі та сфери господарської діяльності з метою отримання прибутку. Ця форма вкладення капіталу здійснюється у вигляді прямих і портфельних інвестицій. Прямі інвестиції - це такі вкладення іноземного капіталу, які забезпечують
 11. Прибуток і норма прибутку
  капітал. У найзагальнішому вигляді прибуток являє собою різницю між отриманою виручкою (доходом) від реалізації товару і витратами (витратами), пов'язаними з його випуском і продажем. Отримання різної величини прибутку на вкладені рівновеликі капітали свідчить про різних рівнях ефективності функціонування капіталів. Ефективність функціонування, або рівень прибутковості вкладеного
 12. Реінвестиції
  капіталу в різного роду підприємства, цінні папери та інші форми застосування капіталу, як правило, з отриманої
 13. КАПІТАЛ авансованих
  капітал, виділений, призначений для придбання засобів виробництва, організації справи, здійснення бізнес-проектів, що обіцяють принести в майбутньому прибуток. Являє вкладений в капітал аванс, звідки й походить
 14. КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ
  капітал, вкладений власником фірми; в умовах акціонерного товариства - акціонерний капітал. Розраховується як різниця між сукупними активами фірми і її
 15. Капітальні вкладення
  вкладення - витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямовані на відновлення і приріст основних
 16. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
  капіталу в підготовку фахівців, передачу ноу-хау, наукові розробки та
 17. КАПІТАЛ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (інвестованих)
  капітал, вкладений в довгострокові інвестиції, на тривалий період
 18. Експорт капіталу
  капіталу - вкладення капіталу за межами даної країни (будівництво та експлуатація відповідних підприємств і об'єктів) з метою одержання більш високої норми прибутку. Експорт виступає як результат міжнародного поділу праці і служить матеріальною передумовою імпорту, тому що виручка від експорту основне джерело коштів для оплати імпорту. На практиці експортні та імпортні операції
 19. 93. Міграція і вивіз капіталу
  капіталу являє собою переміщення капіталу за кордон з метою отримання додаткового прибутку за рахунок використання місцевих виробничих, матеріальних і трудових ресурсів. Сучасне світове господарство і міжнародні економічні відносини характеризуються посиленням вивезення та міграцією капіталу. Процес інтенсифікації вивозу капіталу в даний час визначається наступними
 20. Зміст поняття
  капітальних вкладень "під інвестицією розуміються кошти, цін-ні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту .. На практиці з терміном "інвестиція" пов'язується вкладення капіталу в яке-небудь
© 2014-2022  epi.cc.ua