Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

формування, розвиток економічних зв'язків з іншими країнами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ "
 1. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  інтернаціоналізації, що реалізовується на рівні приватних фірм. Другим наслідком міжнародного поділу праці став процес об'єднання го-сударств в міжнародні економічні союзи - економічна інтеграція. Це вищий етап інтернаціоналізації господарського життя, зближення національних економік. МРТ створило об'єктивні передумови для зростаючої взаємозв'язку і взаємозалежне-сти національних
 2. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  інтернаціоналізації та інтеграції у світовій економіці. Еволюція світового господарства в другій половині XX століття зв'язується з поступальним розвитком економіки окремих, насамперед, промислово розвинених країн. На цей процес різноспрямований вплив надавали такі глобальні чинники, як протистояння двох соціальних систем, поступове розгортання науково-технічної революції,
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6. Охарактеризуйте сутність ТНК та їх роль у посиленні міжнародної конкуренції.
 4. Запитання для самоперевірки
  інтернаціоналізації вам відомі? 6. Які компанії можна назвати транснаціональними корпораціями? 7. Як пов'язані інтернаціоналізація і глобалізація? 8. Який зв'язок існує між глобалізацією та регіоналізацією? 9. Які головні причини зовнішньоекономічної лібералізації, яка відбувається майже у всіх країнах світу? 10. Чим закрита економіка відрізняється від
 5. 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя
  інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. До них відносяться відносні показники участі у світовій торгівлі, наприклад експортна квота, що виражається як відношення експорту країни до її ВВП. Вона свідчить про важливість експорту для національної економіки. Поряд з експортною квотою визначається частка імпорту в роздрібному товарообігу. Розраховуються також показники обсягу зовнішньої
 6. К "глобалізації" економіки
  інтернаціоналізація госпо-кої життя стають основою "цілісності всього світу". Конкретною формою "цілісності світу" стає глобалізація економіки, що припускає формування інтегрованої світової економіки, в якій всі національні господарства взаємопов'язані різноманітними міжнародними економічними відносинами, уніфікованими підходами до вирішення економічних проблем, єдиними
 7. Інтернаціоналізація
  інтернаціоналізації особливо активно сприяють ТНК. Всього у світі, за даними ЮНКТАД, діє 39 тис. ТНК і 270 тис. їх філій із загальною сумою активів 2,7 трлн. дол Щорічний обсяг продажів, здійснюваних філіями ТНК, перевищує 6 трлн. дол На частку США припадає більше 1/3 з 100 найбільших у світі ТНК. Як відзначають експерти ЮНКТАД, у 1995 р. бурхливими темпами відбувалося злиття і
 8. Глава 7. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
  інтернаціоналізації виробництва со-провождается інтернаціоналізацією робочої сили, яка змінює місце проживання і роботи, переміщаючись з одних регіонів і країн в інші, для того щоб поліпшити своє матеріальне по-ложение. Міжнародна міграція населення в умовах розширення світогосподарських зв'язків займає усе більш значне місце в розвитку суспільства. Все більше число країн
 9. Глава 18. Обумовленість формування, тенденції, протиріччя і проблеми глобальної економіки
  інтернаціоналізації; - абсолютні і порівняльні переваги міжнародної спеціалізації і торгівлі; - особливості міграції підприємницького, позичкового капіталу, трудових ресурсів; - протиріччя і проблеми світової
 10. 5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
  інтернаціоналізації сфер обміну та споживання супроводжувалося створенням міжнародної економічної інфраструктури, включаючи транспортну мережу, зв'язок, інформацію. Становлення міжнародних торговельних відносин викликало платіжні відносини, міжнародний рух позичкового капіталу. Удосконалення машинної техніки, засобів транспорту, зв'язку дозволило розділити виробничі процеси на окремі
 11. 2. ФАКТОРИ, визначається інтеграційними процесами
  інтернаціоналізація господарського життя; | поглиблення міжнародного поділу праці; | загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція; | підвищення ступеня відкритості національних економік. Всі ці фактори
 12. Роль зовнішньоекономічної політики
  інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. З ростом інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери на національні ринки. Для цілого ряду країн зовнішньоекономічні зв'язки з підлеглих переросли у визначальні, коли вирішальним стає конкурентоспроможність країни, її здатність
 13. Терміни і поняття
  економіка (світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні
 14. Світове господарство
  інтернаціоналізації виробництва і господарського життя, а також розвиток економічної, а потім і політичної інтеграції цілих груп країн. Ці процеси ознаменували собою якісно новий рівень розвитку продуктивних сил, виробничої та соціальної інфраструктури, системи міжнародної інформатизації та комунікації. У результаті з'явилася можливість говорити про формування і розвиток
 15. 19. Глобалізація ринків товарів і послуг
  інтернаціоналізації національних господарств, насамперед, пов'язаний з розвитком міжнародних ринків. Цей процес охоплює міжнародну сферу обміну та споживання, утворюючи основу розвитку всіх форм міжнародних економічних відносин. Інтернаціоналізація національних господарств стала розвиватися в зростаючих масштабах з моменту початку промислової революції, коли товари стали вироблятися в
 16. 3.2. Інтернаціоналізація обміну
  Історично передумови формування світового господарства почали складатися в сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток ішов до локальних міжнародних ринків. У період промислової революції відбулося переростання локальних центрів міжгалузевої торгівлі в єдиний світовий
 17. Глава 5 Глобалізація виробництва і капіталу
  інтернаціоналізація і глобалізація, міровізація, економіки, які відображають різні стадії в розвитку світової господарської
 18. Науково-технічна революція
  інтернаціоналізацію як ринку, так і виробництва на якісно новий рівень, незважаючи на нерівномірність поширення НТР в різних країнах. НТР є самостійним чинником, що обумовлює зростання ролі зовнішньоекономічних зв'язків у сучасному суспільному відтворенні. Не може бути успішним розвиток науки і техніки в країні, ізольованою від інших
 19. № 72. Причини монополізації ринку
  інтернаціоналізації. 3. докорінна зміна структури ринку товарів. 4. перехід від вивезення товарів до вивезення
© 2014-2022  epi.cc.ua