Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Василь Колташов. Криза глобальної економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

Фундаментальні витоки кризи


Василь Колташов, керівник Центру економічних досліджень Інституту глобалізації та соціальних рухів (ІГСО)
У чому, на Ваш погляд, основні причини сьогоднішнього економічної кризи? Чому він розвивається настільки стрімко по всій карті світу? Чи можна говорити про те, що сама система суспільства споживання підштовхнула до кризи? Якщо так, то в чому його основні перекоси, і до чого вони ще приведуть у найближчій перспективі?
Криза викликана вичерпанням можливостей неоліберальної моделі економіки.
Підійшли до кінця як можливості підтримки попиту на Заході за рахунок кредитів, так і потенціал зниження собівартості товарів за рахунок використання дешевої праці. Вся колишня система споживання зазнає крах разом з моделлю економіки, на якій вона заснована. Основною тенденцією залишається падіння споживання в світі прискорюють інфляцію, скороченням зарплат і робочих місць.
У 2009 році ця тенденція посилиться. Обсяг світової торгівлі істотно впаде.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фундаментальні витоки кризи "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  кризи. Історія англійських криз. Загальна теорія криз. М.: Наука, РОССПЕН, 1997. До кращого майбутнього СБ соціально-філософських творів; М.: РОССПЕН, 1996. Кондратьєв Н.Д. М.І. Туган-Барановський / / Витоки. Вип. 2. М., 1990. Булгаков С.Н. Філософія господарства. М.: Наука, 1991. Гребньов Л.С. Про що писав М.І. Туган-Барановський / / Економічні науки. 1990. №
 2. Рекомендована література
  кризи. Історія англійських криз. Загальна теорія криз, М.: Наука, РОССПЕН, 1997. 1 До кращого майбутнього. СБ соціально-філософських творів. М.: РОССПЕН, 1996. Кондратьєв Н.Д. М.І. Туган-Барановський / / Витоки. Вип. 2. М., 1990. [Булгаков С.Н. Філософія господарства. М.: Наука, 1991. 'Грсбнев Л.С. Про що писав М.І. Туган-Барановський / / Економічні науки. 1990. №
 3. § 1. Історичні витоки мікроекономіки
  витоки
 4. Глава 9 Соціальна економія: витоки сучасних уявлень про цілі та шляхи реформування економіки і соціально-економічних відносин
  витоки сучасних уявлень про цілі та шляхи реформування економіки і соціально-економічних
 5. ЛІТЕРАТУРА
  витоки, причини, протиріччя / Відп. ред. д.е.н. СМ. Нікітін М.: Думка,
 6. Додаткова література
  Витоки: питання історії народного господарства та економічної думки. Вип.1. - М., 1989. Капіталізм і ринок: економісти розмірковують / Под ред. В. І. Кузнецова та ін - М., 1993. Осипов Ю.М. Філософія господарства. - М., 1992. Суперечності та імперативи загальноцивілізаційного процесу / / Укр. МГУ. Сер. соц.-політ. досл. 1992. № 1.
 7. Запитання до теми
  кризі міжнародної заборгованості на початку 80-х років? 2. Який вплив зробила боргова криза на країни, що розвиваються? Які позиції зайняли розвинені країни Заходу щодо кризи міжнародної зайнятості? 3. Які форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні наслідки
 8. ЛІТЕРАТУРА
  Меркантилізм / Под ред. І.С. Плотнікова. Л.: ОГИЗ-Соцекгіз, 1935. Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М.: Прогресс, 1978. Гол. 23. Шумпетер Й. Історія економічного аналізу / / Витоки. Вип. 3. М.: ГУ-ВШЕ, 1998. Анікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1987. Гол. 2, 5. Lowry S.T. (ed.) Pre-classical Economic Thought. Boston etc.,
 9. Рекомендована література
  Меркантилізм / Под ред. І.С. Плотнікова. Л.: ОГИЗ-Соцекгіз, 1935. Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М,: Прогрес, 1978. Гл.23. Шумпетер Й. Історія економічного аналізу / / Витоки. Вив. 3. М.: ГУ-ВШЕ, 1998. Лнікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1987. Гол. 2, 5. Lowry S.T. (ed.) Pre-classicaf Economic Thought. Boston etc.,
 10. 1. Фундаментальне рівняння росту
  фундаментальне рівняння Харрода (1) де G-темп приросту доходу або випуску продукції, Y - дохід або випуск продукції. К-капітал, S-заощадження, I - інвестиції, за визначенням рівні приросту капіталу К, за умовою рівні заощадженням; s - частка заощаджень у доході; а - коефіцієнт приростном капіталомісткості (кількість капіталу,
 11. Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
  витоки багатства (огляд книги І. Т. Посошкова). Петро I як меркантиліст. Вітте і Столипін - реформатори-опоненти. Менделєєв: великий хімік і блискучий економіст . Канторович - перший нобелівський лауреат з економіки в Росії.
 12. Феномени, ноумени і фантоми економіки
  фундаментальна теорія економіки минулого, сьогодення і майбутнього всіх країн світу. Її композиція (структура) в цілому представлена графічної моделі (схемою): Фундаментальна економіка --- + --- КУРСИ 1. Економічний? 2. Економічна? 3 . Актуальні
 13. Чи можливо було запобігти кризі неоліберальної економіки?
  фундаментальної, насамперед) і соціальної системи. Для успіху такої політики необхідно також інтеграційне розширення національних ринків. Дно кризи може бути пройдено в будь-який момент. Але для того щоб воно залишилося позаду, потрібно розворот всієї економічної політики. Подібне так просто не відбудеться ні в одній країні, оскільки вимагає відмови від усіх колишніх ідеалів і вигод
 14. Запитання для самоперевірки
  витоки економічної науки? 2. Як і коли виникла економіка як наука? 3. Назвіть перші економічні школи і першого економіста в історії економічної думки. 4. Які найважливіші напрямки в розвитку економічної науки XX сторіччя ви можете назвати? Охарактеризуйте їх. 5. Що спільного і відмінного в термінах: економіка, політична економія, економіці, економічна
© 2014-2022  epi.cc.ua