Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фактор

Фактор - приватний показник об'єкта чи процесів, що протікають в системі, що робить вплив на функцію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактор "
 1. Основні поняття
  факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна фактора виробництва - Мобільні
 2. Ключові терміни
  фактори виробництва Гранична прибутковість чинника Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 3. Основні терміни і поняття
  фактори пропозиції, функція Кобба-Дугласа , фактори попиту, фактори розподілу, автономні, похідні інвестиції, акселератор, механізм мультиплікатора-акселератора, структура економіки, економічний цикл, криза, депресія, пожвавлення, підйом, «довгі хвилі» М. Кондратьєва, середньострокові
 4. Рух факторів виробництва
  факторів для налагодження експорту та імпорту тих чи інших товарів і послуг, а й експортувати наявні в достатку і імпортувати відсутні фактори виробництва. Бідні капіталом країни активно залучають його за кордону; надлишкова для одних країн робоча сила прагне знайти собі застосування в інших країнах; держави з розвиненою наукою вивозять технологію туди, де такий власної
 5. 7. Що стоїть за кривою пропозиції
  факторів, що визначають витрати про-давця. Щоб «заглянути за криву пропозиції», ми обговоримо роль трьох основних впливають наетом витрати факторів. Ці фактори, относящіесяк «сфері пропозиції», є важливими детер-мінантамі поведінки продавців. - Основні засоби виробництва - Наявні технології - Ціни змінних виробничих ресурсів Зміни в будь-якому з цих
 6. Рівновага на ринку факторів виробництва
  фактори виробництва, які для товаровиробника трансформуються в граничні витрати ресурсів, і граничного доходу, одержуваного від кожного фактора виробництва. Здійснюючи зіставлення цін на фактори виробництва і граничний продукт (дохід), одержуваний від їх використання, підприємство має можливість нарощувати використання одних з них і скорочувати інші. Керуючись цінами на
 7. Диференціальний метод
  фактора х1 буде виглядати як {foto49} Для прикладу розглянемо мультипликативную модель виду z=ху. У такій моделі {foto50} {foto51} Застосування цього методу не потребує упорядкування факторів. Однак уявити? Z як суму цих величин не можна, оскільки розкладання буде неповним, так як {foto52} Отже,? Z? Xz +? Yz. Цей метод може застосовуватися при
 8. 2. Економічні фактори
  факторів і використання позитивних наслідків економічних чинників у процесі функціонування регіональних економічних систем. 3. Передбачувані зміни у світовій, російської та регіональної економічних середовищах в коротко-, середньо-і довгостроковій
 9. Фактори економічного зростання
  факторів: 1) праці (L), 2) капіталу (К), 3) природних ресурсів (N). Отже, сукупний продукт є функція цих факторів {foto88} Екстенсивний (від позднелат. - Extensivus) - розширювальний, розтяжний-мий. Основою збільшення обсягів виробництва при такому типі зростання виступає кількісний ріст трьох факторів виробництва: - робочої сили; '- основного капіталу; - природних
 10. Поняття економічних ресурсів
  факторами, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 11. Основні поняття
  факторів виробництва - Міжнародне переміщення факторів виробництва - Заміщуючих характер переміщення факторів виробництва - Доповнюючий характер переміщення факторів виробництва - Вирівнювання цін на фактори - Транскордонне переміщення факторів - Міжнародна мобільність капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога - Приватний
 12. Особистий і речовий фактори виробництва
  фактори виробництва: 1) особистий; 2) речовинний. У процесі виробництва відбувається взаємодія між ними, в результаті людина виготовляє необхідні йому продукти. Особистий фактор представляють люди з їх здатністю до праці, виробництва необхідних для задоволення різноманітних потреб продуктів. Є найважливішим фактором виробництва, визначальним динамізм, напряму
 13. Принцип мінімізації витрат
  факторів виробництва, а кут нахилу прямої - співвідношення цін на ці фактори, можна зробити висновок, що підприємство мінімізує витрати, коли відносини граничної прибутковості кожного ресурсу (фактора) до його ціни рівні між собою: {foto116} де,, - граничні доходи факторів;,, - ціни факторів
 14. Запитання для закріплення матеріалу
  фактори були спочатку включені в факторний аналіз і чому? Розкрийте поняття «наделенность факторами виробництва» і «інтенсивність використання факторів виробництва». 3. Охарактеризуйте ринки факторів виробництва і ціни факторів виробництва; специфічні і мобільні фактори. Яка класифікація факторів виробництва в теорії конкурентної переваги? 4. Які теореми включають в
 15. Глава 15. Природні ресурси
  фактором. Цей ресурс даний нам природою, «землею-матір'ю» (звідси скорочена назва цього фактора -
 16. Глава 12. Економічне зростання
  фактори економічного зростання 12.2. Типи економічного зростання 12.3 . Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції 12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії Ключ до розвитку заснований на чотирьох головних чинниках: населення, природні ресурси, капиталообразование і техніка. Пол Самуельсон Одним з найважливіших напрямків макроекономічного регулювання є
 17. Глава 13 ПРОПОЗИЦІЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  фактори виробництва (точніше, їхні послуги) поставляються власниками чинників - домогосподарствами. Пропозиція факторів виробництва визначається, по-перше, рішеннями про пропозицію послуг праці і послуг капіталу (т. е. заощаджень) з боку наявного населення та з урахуванням наявного запасу фізичного капіталу, а по-друге, рішеннями, що впливають на чисельність та освітній рівень населення і на
 18. Фактори виробництва
  факторами виробництва традиційно виступають: 1. Засоби виробництва, в їх числі: - засоби праці (машини, верстати, обладнання та ін, за допомогою кото-яких людина впливає на предмети праці, видозмінюючи їх для задоволення своїх потреб, - предмети праці (як правило - сирий матеріал, з якого виробляється потрібний продукт, паливо і т.д.); 2. Робоча сила. Засоби і предмети
© 2014-2022  epi.cc.ua