Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

44. ЕКОНОМІКА РОСІЇ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ


Вступ Росії у війну спричинило зміну співвідношення темпів розвитку галузей економіки. Зростання виробництва спостерігалось у галузях, які працювали на оборону. В інших галузях виробництво скорочувалося. Головними проблемами економіки у воєнний період стали озброєння сухопутних військ, транспорт, паливо, продовольство, трудові ресурси, фінанси.
З початком війни виробництво озброєнь для сухопутних військ, залізничне будівництво розширилися. Але вже наприкінці 1916 р. через нестачу вугілля і нафти почали гальмуватися перевезення, закриватися заводи. Продовольче постачання армії і промислових центрів стало засмучуватися. Причина полягала в несприятливій ринковій кон'юнктурі для постачальників товарного хліба, що змушувало уряд йти на введення обов'язкових поставок хліба в скарбницю за твердою ціною.
Це призводило до зриву заготовок. На фронтах до лютневої революції запасів продовольства було всього на 3-5 днів.
У роки війни погіршився баланс трудових ресурсів країни. Вже до кінця 1914 р. число мобілізованих досягло 6,5 млн чоловік, а через два роки - 16 млн. З сіл було відкликано понад половини чоловічого працездатного населення.
Війна сприяла розладу фінансової системи, витрати постійно зростали, доходи бюджету скорочувалися. Уряд використав грошову емісію, позики, що провокувало інфляцію, вводило нові, в тому числі непрямі, податки і підвищувало ставки діяли податків.
Російське уряд був змушений вводити військовий регулювання економіки.
В якості інструментів регулювання використовувалися державні замовлення, фіксовані ціни, обмеження свободи торгівлі аж до введення державної монополії, реквізиція продукції. Однак самодержавство поступово втрачало здатність керувати країною і вести війну. Стан країни напередодні лютневої революції навіть представники царизму характеризували як стан «розрухи» і «розвалу». Прихід до влади в лютому 1917 р. Тимчасового уряду не міг відразу змінити напрями економічної політики, «розвал» і «розруха» подолані були.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. ЕКОНОМІКА РОСІЇ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ "
 1. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Економіці розвинених країн. Зрушення в розстановці країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. Варіанти
 2. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Економіці розвинених країн. Зрушення в рас-становке країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Віз-народження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
 3. Тема 5 Економічний стан розвинених капіталістичних країн між першою і другою світовими війнами (1919-1939рр.).
  Економіки Німеччини. Плани Ч. Дауеса і О. Юнга. Новий курс Рузвельта. План економії англійського банкіра Дж.
 4. № 151. Економіка Росії в роки Першої світової війни
  світової війни погіршився. Походив спад в найважливіших галузях госп-ва, знизилися видобуток вугілля, виробництво металу, у важкому становищі знаходився залізничний транспорт. Особливо катастрофічно війна позначилася на с / госп-ві. Позбавлення села мільйонів працівників, коней, окупація західних областей призвели до скорочення валового збору зерна. Скоротився також збір всіх с / г культур.
 5. Третій лідер - США
  періоду між двома війнами, а потім "сонце, яке колись завжди світило над Британською імперією, зайшло за горизонт". Період розквіту Англії
 6. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  економіки після другої світової війни. Методи державного регулювання. Інтернаціоналізація виробництва на приватно-господарському та міждержавному рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС.
 7. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  економіки після вто-рій світової війни. Методи державного регулювання. Інтер-націоналізація виробництва на приватно-господарському та межгосудар-ственном рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національ-ні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій еко-номіці. Світові центри: США, Японія,
 8. № 152. Економічні наслідки Першої світової війни для Росії
  світова війна не привела Росію до господарської розрухи. Не тільки військове виробництво домоглося виняткових успіхів, але і промисловість в цілому в перші роки війни продовжувала розвиватися. Деякий спад намітився лише в 1916 г в легкій промисловості, але металургійна промисловість продовжувала збільшувати виробництво. Нарощувалися залізничні перевезення. Не було й справжнього голоду.
 9. Тема 5 Економічний розвиток розвинених капіталістичних країн між першою і другою світовими війнами (1918 - 1939 рр..)
  Економіки Німеччини. Плани Дауеса Ч. і О. Юнга. "Велика депресія" 1929 - 1933 рр.. і загострення соціальних протиріч. Реформи адміністрації Ф.Д. Рузвельта ("Новий курс"), їх результати і значення. Економічна політика фашистської Німеччини. План економії англійського банкіра Дж. Мея. Економічна політика французького уряду Народного
 10. Теми рефератів
  економіки в країнах заходу в 1919-1939 рр.. Наслідки першої світової війни для країн Західної
 11. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
  періоду стало помітне прискорення темпів розвитку світової торгівлі, досягли найвищого рівня за всю історію людського суспільства. Так, середньорічний темп зростання світового експорту товарів склав: у 50-х рр.. - 6%; 60-х рр.. - 8,2; 70-80-х рр.. - 9,0 і в 90-97 рр.. - 6% (середньорічні темпи зростання ВВП за цей період склали 1,5%). Відповідно зростав і обсяг світової торгівлі. Так,
© 2014-2022  epi.cc.ua