Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

7.1. Економічні функції держави

Ринковий механізм має чимало переваг, його можливості великі, але не безмежні. Існують області, де механізм вільної конкуренції не спрацьовує, ринок зазнає фіаско і потрібне втручання держави. Таким чином провали ринку обумовлюють зміст економічних функцій держави (див. схему 35).
Схема 35.


Розглянемо сутність економічних функцій держави. Саморегулююча ринкова система сприяє народженню монополії, а значить зменшення конкуренції.
Монополія - ринок одного продавця, виникає тоді, коли окремий виробник займає домінуюче становище і контролює ринок даного товару. Це має негативні наслідки, т. к. для отримання прибутку в відсутність конкурентів не обов'язково освоювати ефективні технології, знижувати витрати і розширювати збут, достатньо встановити монопольно високі ціни і нав'язати їх споживачам. Останнім доведеться миритися з тим, що товари продаватимуться в обмежених кількостях, а якість їх знизиться. Таким чином, втручання монополії в ринкове середовище веде до перерозподілу багатства на її користь. У таких умовах держава змушена взяти на себе відповідальність за забезпечення ефективного функціонування господарської системи. З цією метою застосовується антимонопольне законодавство, перешкоджає об'єднанням великих підприємств. Його класичним прикладом є антитрестовські законодавство США. Першим актом став знаменитий закон Шермана 1890 р., який був спрямований в основному проти монополізації торгівлі і комерційної діяльності. Згодом американський уряд прийняв ще кілька нормативних актів, удосконалюють антимонопольне законодавство і поширюють його на різні сфери ринку. Антитрестовські законодавство США зробило великий вплив на розвиток антимонопольних законів в інших країнах, включаючи і сучасну Росію.
Не менш складним питанням для держави є регулювання так званих «зовнішніх» або побічних ефектів.
Зовнішні ефекти - фактори, які не враховуються при визначенні суспільного продукту, але які впливають на добробут людей. На мікрорівні зовнішні ефекти можуть бути визначені як витрати або вигоди від виробничих операцій, не враховані в цінах. Зовнішні ефекти можуть бути як негативними, так і позитивними. Класичним прикладом негативного ефекту є будівництво греблі в верхів'ях річки. У цьому випадку для живуть в нижній течії річки погіршуються умови лову риби. Приклад позитивного зовнішнього ефекту: фермер проводить зрошувальний канал на свою земельну ділянку, внаслідок чого якість сусідніх земельних ділянок поліпшується без вкладення капіталу їх власників. Найбільш важливим прикладом зовнішніх витрат, які несе суспільство, є забруднення навколишнього середовища.
Орієнтована на попит ринкова економіка протягом століть стимулювала залучення усе більших природних ресурсів у господарський оборот, що врешті-решт поставило на межу виживання людство. Погіршення екологічної ситуації призвело до необхідності здійснення жорстких регламентують заходів з боку держави, тому що тільки воно здатне оцінювати виникаючі проблеми з точки зору суспільних перспектив.
До числа недоліків ринку відноситься проблема, пов'язана з контролем грошової маси в обігу. Механізм вільної конкуренції не забезпечує економіку потрібною кількістю грошей для розвитку виробництва, тому має місце нестача або, навпаки, достаток грошей. Вирішення цих питань держава здійснює в особі Центрального банку (Шевчук Д.А. Банківські операції. Принципи. Контроль. Прибутковість. Ризики. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007). На відміну від інших фінансових інститутів, що керуються міркуваннями комерційної вигоди, центробанк країни покликаний захищати інтереси суспільні. Його основними завданнями є емісія національної валюти, фінансування уряду, здійснення розрахункових операцій з комерційними банками, контроль над діяльністю комерційних банків, а також регулювання обмінного курсу національної грошової одиниці та інше.
Особливу увагу сучасна держава змушена звертати на існування соціальних проблем. Нічим не обмежене ринковий розподіл, справедливе з точки зору законів ринку, призводить до диференціації в рівні життя населення, соціальної незахищеності найбідніших верств. Якщо ринковий розподіл не влаштовує більшості населення країни, то це загрожує серйозними соціальними конфліктами. Коригувати розподіл, який забезпечує ринок, має держава. Переміщення частини доходів від забезпечених верств до нужденних можливо двома шляхами: через так звані трансферти і встановлення фіксованих цін на соціально значимі товари і послуги, а також мінімального розміру оплати праці.
Трансферти - виплата грошей, передача товарів і послуг населенню або фірмі в односторонньому порядку, а не в обмін на товар або гроші. Прикладом трансфертних платежів служать різні посібники - інвалідам, безробітним, стипендії і т. д.
Боротьба з бідністю в сучасному суспільстві часто пов'язана з вирішенням проблем безробіття. Роль держави в цій сфері відносин зовсім зводиться до того, щоб будь-що забезпечити повну зайнятість. Завдання полягає в іншому - в ефективному регулюванні ринку робочої сили, підтриманні за допомогою соціальних виплат людей, не по своїй волі втратили робочі місця, здійснення програм по створенню нових робочих місць і т. д.
Найважливішою функцією держави залишається задоволення тих суспільних потреб, які неможливо виміряти в грошах і перетворити на платоспроможний попит. У сучасному суспільстві коло таких потреб вельми широкий, а їх ігнорування абсолютно немислимо.
Ніяке суспільство не може обходиться без національної оборони, народного освіти, єдиної енергетичної системи, сил охорони громадського порядку, апарату управління державою і т. п. Оскільки йдеться про товари і послуги, якими користуються порівну все громадяни країни, вони отримали назву «громадських товарів».
Громадські товари - товари, що надаються державою на благо всіх громадян або більшості населення країни. Вони оплачуються за рахунок загального оподаткування, а не купуються окремими споживачами на ринку. Їх головними ознаками є:
- нероздільність у виробництві;
- неісключаемость із споживання;
- неконкурентоспроможність на ринку.
Громадські товари мають дуже складну структуру. Частина з них (наприклад, національна оборона) споживається всім населенням країни порівну, інша (послуги міліції даного регіону) - лише частиною населення, третя (комунальні послуги, що надаються муніципалітетом даного населеного пункту) - лише малим колективом. При цьому суспільні блага можуть мати окремі властивості приватних економічних благ. Так, вища освіта має риси суспільного товару - студенти споживають його послуги колективно і порівну, але воно ж має і риси приватного товару, оскільки студентом стає не кожен бажаючий, а значить, вища освіта не відповідає принципу неісключаемості із споживання. Тому система вищої освіти може розвиватися на поєднанні ринкової та державної основи.
Усі розглянуті функції держави в економіці повинні відповідати трьом найважливішим принципам економічної діяльності: ефективності, справедливості та стабільності. Ефективність позначає, що держава покликана створювати умови, що забезпечують ефективне функціонування виробництва. Справедливість передбачає перерозподіл доходів громадян і господарських організацій для згладжування майнової нерівності, народжуваного ринком. Стабільність вимагає проведення спеціальних заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-економічної ситуації в країні.
Аналіз економічних функцій дозволяє повніше представити модель функціонування ринкової економіки. Кругообіг грошових і товарних потоків в макроекономіці показаний на схемі 36.
Схема 36.


Пояснення до схеми:
1. витрати на імпорт
2. споживчі витрати
3. чисті податки
4. заощадження
5. національний дохід
6. урядові позики
7. урядові закупівлі
8. надходження від експорту
9. чистий приплив капіталів
10. витрати на національний продукт
11. інвестиційні витрати
12. інвестиційні кошти
13. чистий приплив капіталів
14. платежі власникам ресурсів
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "7.1. Економічні функції держави"
 1. 2. Основні функції сучасної держави
  Більшість сучасних західних економістів поділяють погляд про те, що навіть у системі «вільного» ринку не можна обійтися без держави. Воно бере на себе функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 2. 2. Основні функції сучасної держави
  Більшість сучасних західних економістів поділяють погляд про те, що навіть у системі «вільного» ринку не можна обійтися без держави. Воно бере на себе функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 3. 1. Функції держави. Напрями та засоби державного регулювання в перехідній економіці
  В перехідний період держава змінює своє положення в економіці і знаходить нові
 4. 63. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  Опції держави необхідно відрізняти від функцій його окремого органу. Дана проблема має двояке значення: теоретичне і практичне. У теоретичному відношенні рішення поставленого питання поглиблює пізнання про функції держави. У практичному плані певне розмежування зазначених понять направлено на вдосконалення структури та повсякденної діяльності державних
 5. Питання 2. Функції податків
  . 1 Фіскальна (бюджетна) функція - формування дохідної частини державного бюджету на основі стабільного і централізованого стягування податків перетворює сама держава в найбільшого економічного суб'єкта. Завдяки цій функції формуються фінансові ресурси держави, що акумулюються в бюджетній системі та позабюджетних фондах і необхідні для здійснення власних функцій
 6. 3. Функції ринку
  Опції ринку визначаються стоять перед ним завданнями. Ринковий механізм покликаний знайти відповіді на три ключові питання: що, як і для кого виробляти? Для цього ринок виконує ряд функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 7. Фіскальна функція
  На перше місце необхідно поставити фіскальну функцію як первинну в історичному і змістовному аспектах. Уже сам факт появи держави зажадав коштів для виконання ним тих чи інших функцій у суспільстві. Це історична зумовленість первинності фіскальної функції. Змістовна зумовленість первинності цієї функції пов'язана з необхідністю першорядного забезпечення
 8. 4 . Контрольна функція оподаткування
  Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольної функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується
 9. Зміст податкових відносин
  Сутність податків полягає у відносинах безоплатного присвоєння. Такий прерогативою володіє держава, яку воно здійснює у формі обов'язкових зборів з юридичних і фізичних осіб. Економічний зміст податків виражається взаєминами господарюючих суб'єктів, громадян, з одного боку, і держави - з іншого, з приводу формування державних фінансів.
 10. 42. Функції держави в національній економіці
  У процесі своєї діяльності в ринкових умовах держава виконує певні функції, конкретний набір яких специфічний для кожної країни і залежить від конкретних культурних, економічних і соціальних умов. З плином часу вони змінюються разом з розвитком національної економіки. Відповідно, втручання в економіку не може бути хаотичним, а має бути функціональним -
 11. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  Сутність, функції, види кредиту. Сучасна банківська система. Комерційні банки та їх функції. Як банки роблять гроші. Центральний банк, його місце і роль в сучасній економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії) ». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна
 12. Опції державного регулювання економіки
  В перехідній економіці переважають дві групи регулюючих функцій держави. Перша група включає функції, які зазвичай виконує держава в сучасній ринковій системі: - забезпечення інституційно-правової основи діяльності економічних агентів (визначення прав і форм власності, умов укладення та виконання контрактів, відносин працівників і роботодавців і т.д.);
 13. 8.3.2. Фіскальна функція оподаткування
    Фіск (від лат. Fiscus - кошик) в Стародавньому Римі починаючи з VI ст. н.е. - Єдиний загальнодержавний центр Римської імперії, куди стікалися всі види доходів, податків і зборів, вироблялися державні витрати і т.д. (Звідси походить позначення державної скарбниці терміном «фіск»). Фіскальна функція є основною функцією оподатковування. За допомогою неї реалізується головне
 14. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
    План: Введення 1. Особливості сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду.
 15. § 2.4. Функції оподаткування
    Якщо розглядати функції оподаткування як прояви його сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з
© 2014-2022  epi.cc.ua