Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

1.6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ

Економічна політика? це сукупність заходів чи рішень, прийнятих урядом щодо того, якою має бути економіка і які її економічні цілі.
Об'єктивна економічна теорія вільна від суб'єктивних оціночних суджень. Вона намагається формулювати наукові уявлення про економічну поведінку людей незалежно від волі і свідомості людини. На противагу цьому існує нормативна економічна теорія. Це і є економічна політика. Вона уособлює судження певних людей щодо того, якою має бути економіка або яку конкретну політичну акцію варто рекомендувати, базуючись на визначеній економічній теорії або на визначеному економічному відношенні. Отже, економіка та економічна політика? це поняття різного рівня: економіка? первинна, а економічна політика? вторинна. Інакше кажучи, політика повинна виходити з рівня розвитку самої економіки, а не навпаки. Наприклад, не можна говорити, що завтра всі будуть жити так, як живуть арабські шейхи. Це брехня, причому зухвалий. Завтра, або за один день, ніяких змін в економіці бути не може. Тому економічна політика будується на перспективу: щоб ефективно управляти, необхідно навчитися передбачати. Економічна теорія допомагає зробити можливим таке передбачення і у зв'язку з цим служить основою для розумної економічної політики.
Економічна політика? це досягнення системи економічних цілей. Існує цілий ланцюжок економічних цілей (див. схему 1.2):
Економічне зростання, або більш високий рівень життя. Повна зайнятість. Підходящу роботу необхідно забезпечити всім, хто бажає і здатний працювати.
Економічна ефективність. Це не що інше, як максимальна віддача при мінімумі витрат.
Стабільний рівень цін. Необхідно уникати значного підвищення або зниження загального рівня цін, тобто інфляції і дефляції.
Економічна свобода. Підприємці, робітники і споживачі повинні мати високий ступінь свободи у своїй економічній діяльності.
Справедливий розподіл доходів. Людина повинна жити по-людськи, тобто жодна група громадян не повинна перебувати в крайній убогості, якщо інші купаються в розкоші.
Соціально-економічна забезпеченість. Держава повинна забезпечити існування хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, осіб похилого віку та інших утриманців.
Розумний платіжний баланс. Це підтримка розумного платіжного балансу міжнародної торгівлі і міжнародних фінансових угод.
Деякі з цих цілей взаємно доповнюють один одного, інші? взаємно виключають.
Вироблення конкретних програм досягнення великих економічних цілей представляється далеко не простою справою. Спочатку необхідно дати чітке визначення цілей. Потім визначити і визнати можливі наслідки альтернативних програм досягнення мети. Все це вимагає чіткого уявлення про економічні результати, про вигоди, витратах і політичної здійсненності кожної з альтернативних програм. Далі економісти, політики зобов'язані як для самих себе, так і для майбутніх поколінь вивчити минулий досвід реалізації подібних програм і оцінити їх ефективність; тільки шляхом такої оцінки можна розраховувати на підвищення результативності політики.

Схема 1.2. Цілі економічної політик


Хороша економіка чи погана, багато в чому залежить від ступеня використання механізму дії економічних законів в економічній політиці. Економічна наука в справжньому сенсі слова архінужна для вироблення правильної економічної політики, тобто заходів, які забезпечують вирішення поставлених проблем. Уряд, грунтуючись на досягненнях економічної теорії, розробляє сценарій: якою має бути економіка. Наприклад, теоретично обгрунтовано, що ринковій економіці супроводжують безробіття та інфляція, але практики не повинні споглядати ці явища, їх завдання виробити програму боротьби з ними. Теорія підказує, а практика вирішує, якою їй бути. Саме на цьому ступені виникають розбіжності між економістами? теоретиками і практиками. Наприклад, які повинні бути податкові ставки: високі або низькі? Щоб правильно відповісти на це та інші питання, потрібно заглянути в економічну теорію, де вчені вже давно вирішили ці проблеми. Ось чому радниками уряду мають бути грамотні економісти.
Ядро економічної політики? це забезпечення зростання добробуту людей.

Економіка не повинна бути концентрованим вираженням політики. Її розвиток об'єктивно зумовлено сформованими матеріальними умовами. Економіка не може розвиватися за вказівкою того чи іншого політика або групи політиків. Вона «скута» дією законів, що не залежать від волі і свідомості людей. Тому політики можуть, лише пізнавши економічні закони, виробити усвідомлені шляхи найбільш ефективного механізму їх реалізації на тому чи іншому етапі її розвитку. Не можна жити «під ксерокс». Американський спосіб життя не можна закласти в російську програму економічного розвитку. Потрібно засвоїти два відомих марксистських постулату, або дві істини.
Перша:
кожна промислово розвинена країна показує лише картину свого розвитку менш розвиненій країні.
В даний час шлях розвитку всіх країн, у тому числі і Росії, на превеликий жаль, показує Північна Америка (США).
Друга істина свідчить:
тільки матеріальні умови визначають шлях економічного розвитку тієї чи іншої країни.
Питання: нині чи достатньо матеріальних умов у Росії, щоб жити по-американськи?
Відповідь: ні, однозначно ні. І не слід російському уряду обіцяти росіянам те, чого немає і бути не може навіть на найближчу перспективу? до 2010 р. Потрібно знати свою економічну базу даних. І, розробляючи чергову програму, уряд повинен виходити з її матеріальної забезпеченості, інакше це буде не програма, а струс повітря.
Ось чому вироблення конкретних програм досягнення великих економічних цілей представляється далеко не простою справою. Але щоб зрозуміти, як це робиться, необхідно вивчити абетку економічної діяльності: основи будь-якої економіки, основи ринкової економіки та її корінні питання, ринковий механізм і його елементи; закон попиту і пропозиції, ціноутворення, а також механізм функціонування приватного та державного секторів або змішаного підприємництва і т. д.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ "
 1. Економічна політика та її цілі
  економічна політика, тобто прийняття економічних рішень. Найчастіше під цим терміном мають на увазі економічну політику країни, точніше її уряду. В економічній політиці виділяють окремі напрями, називаючи їх також політикою, наприклад грошово-кредитна, податково-бюджетна, валютна, промислова політика і т.д. У ході реалізації економічної політики країна переслідує
 2. Глава 20 Економічна політика розвинених країн
  економічній політиці як цілеспрямованої діяльності суб'єктів економічних відносин. Економічна політика є складовою частиною внутрішньої і зовнішньої політики, і в своєму розвитку відображає закономірності функціонування господарської системи. Вона є не тільки об'єктом впливу економічних імперативів, а й сама робить сильний зворотний вплив на економіку, що визначає
 3. Контрольні питання
  економічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні моделі ви знаєте? 8. Що таке модель кругових потоків? 9. Які основні макроекономічні фактори (фактори виробництва) та їх
 4. Б. Завдання і цілі регіональної економічної системи
  економічної системи відповідають її завданням і служать керівництвом до дії? 2. Наскільки завдання регіональної економічної системи відповідають її конкурентному положенню, ресурсів та можливостей? 3. Наскільки повно цілі і завдання регіональної економічної системи відповідають маркетинговому і інноваційного потенціалу і сприяють її
 5. Цілі фіскальної політики
  економічного циклу Стабілізація темпів економічного зростання Досягнення високого рівня зайнятості і помірних темпів інфляції І дискреционная, і автоматична фіскальна політика відіграють важливу роль у стабілізаційних заходах держави, однак ні та, ні інша не є панацеєю від усіх економічних бід. Що стосується автоматичної політики, то властиві їй вбудовані
 6. Стаття 1. ПРАВО
  цілі не можуть виправдовувати протизаконних діянь, використання негідних засобів. Не можна вбивати невинних, навіть в ім'я майбутнього щастя всього людства. Використовувані засоби визначають реальне життя, - вони важливіші проголошуваних цілей. Цілі описують уявне майбутнє (яке може не настати і, як правило, не наступає). Цілі завжди можна підібрати - найжахливіші
 7. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Економічної діяль-ності. Форми непрямого втручання держави в перехідну еконо-Міку. Державне втручання в ринок індивідуального товару: потоварний податок, дотація, фіксовані
 8. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  політика держави: цілі та інструменти. «Кейнсіанський передавальний механізм». Види та ефективність монетарної
 9. 2.12.5. Фінансова політика
  економічна політика. До неї відносяться всі заходи влади по відношенню до економіки. При конкретному аналізі виділяють різні складові елементи економічної політики? кредитну, митну, фінансову і т.п. Кожну з них можна представити єдністю більш конкретних видів політики. Зокрема, функціонування фінансів здійснюється на основі системи конкретних форм політики,
 10. Контрольні питання
  політики в РФ. 2. Яким верствам населення передбачається надання соціальної допомоги? 3. Охарактеризуйте механізм фінансування соціального забезпечення. 4. З яких джерел фінансуються витрати на соціальне забезпечення? 5. Які перспективи реформування соціального забезпечення в
 11. Цілі економічної діяльності ГО
  економічними і соціальними завданнями, безпосередньо пов'язаними з світовою політикою. Преамбула Статуту ООН говорить, що її мета - сприяти економічному та соціальному прогресу всіх народів. У першому розділі Статуту «Цілі і принципи Статуту ООН» поставлено завдання здійснення міжнародного співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного порядку. Цьому співпраці
 12. § 1. Цілі і функції підприємця
  § 1. Цілі і функції
 13. . 1Сущность, передумови, цілі і ефекти інтеграції
  цілі і ефекти
 14. Тема 46. Стабілізаційну політику
  економічного розвитку країни. Відповідно виробляється як активна, так і пасивна стабілізаційна політика. Активна стабілізаційна політика будується на принципі «точної» настройки економіки і виражається в політиці протидії: стимулювання економіки в період депресії і уповільнення її зростання в період перегріву - «буму». Для цієї мети використовуються як грошові, так і
 15. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  економічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня добробуту та багатства країни.
 16. Цілі та інструменти фіскальної політики
  економічне зростання, повна зайнятість (відсутність циклічного безробіття) і стабільний рівень цін (відсутність інфляції). Фіскальну політику проводить уряд. Її інструменти впливають як на сукупний попит (на величину сукупних витрат), так і на сукупну пропозицію (величину витрат фірм). Інструментами фіскальної політики виступають витрати і доходи державного бюджету,
© 2014-2022  epi.cc.ua