Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОГОВІР ЛІЦЕНЗІЙНИЙ

угоду про надання прав на комерційне та виробниче використання винаходів, технічних знань, товарних знаків.
Сторонами, що укладають договір, виступають ліцензіар і ліцензіат.
Br>
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОГОВІР ЛІЦЕНЗІЙНИЙ"
 1. ЛІЦЕНЗІАТ
  особа, яка купує у власника патентів, технічних чи технологічних нововведень, винаходів за відповідну плату право користуватися цими нововведеннями в межах, що у ліцензійному
 2. НОУ-ХАУ
  (від англ. know how - знаю як) сукупність знань, відомостей наукового, технічного, виробничо-технологічного, управлінського, фінансово-економічного, комерційного характеру, а також досвіду їх застосування на практиці, ще не стали предметом загального надбання, що представляють новинку. Зазвичай прийнято передавати ноу-хау на комерційній основі, за плату, допомогою висновку ліцензійних
 3. ДОГОВІР ГОСПОДАРСЬКИЙ
  угода, яка укладається між фірмами, компаніями, підприємствами, організаціями з метою забезпечення та обслуговування їх господарської діяльності та виконання взаємних зобов'язань у процесі здійснення економічної, господарської діяльності. Основні види таких договорів: договір поставки, договір підряду на будівництво, договір перевезення
 4. ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА
  плата за надання права на використання ліцензій, ноу-хау, інших об'єктів, предметів ліцензійного
 5. ДЕНОНСАЦІЯ
  (від франц. denonciation, лат. denuntiatio - повідомлення) офіційний відмову від договору, припинення договору. Офіційна відмова від договору однією зі сторін може бути заявлений з моменту закінчення терміну
 6. ДОГОВІР ПРО НАМІРИ
  попередній договір, в якому зафіксовані обопільні бажання і наміри сторін співпрацювати на договірній основі і в подальшому укласти конкретний
 7. ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
  угода сторін, відповідно до якого виконання договору може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлено виконання, оскільки інше не передбачено законом, договором і не випливає із суті
 8. 5.3. Ціна на науково-технічну продукцію
  В умовах зростання ролі науки і техніки в розвитку економіки формування ринку науково-технічної продукції зажадало введення особливостей при формуванні цін на цю продукцію. До науково-технічної продукції відносяться закінчені наукові дослідження, про-проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, виготовлені дослідні зразки і партії виробів (продукції). Аналіз
 9. ЛІЦЕНЗУВАННЯ
  видача на певних умовах дозволів (ліцензій) на право здійснення певних операцій; передача прав однією особою іншій особі в обмін на гонорар або ліцензійний
 10. ДОГОВІР
  добровільна угода двох або декількох осіб (економічних суб'єктів), яка укладається на предмет виконання кожним з них прийнятих на себе зобов'язань по відношенню до інших учасників. Договір зазвичай містить відомості про його учасників, виклад предмета, сутності угоди, зобов'язання договірних сторін, умови здійснення договору, способи оплати за надані один одному
 11. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  договір про купівлю-продаж товарів. У такому договорі встановлюються обсяги купівлі та продажу товарів, ціни і способи оплати, строки та умови поставки, штрафні санкції за порушення умов договору, транспортні
 12. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  припинення дії договору однією із сгорони до закінчення терміну договору при порушенні його умов іншою стороною, а також за взаємною згодою. Така можливість зазвичай записується в самому договорі або в додатковій угоді сторін, доданому до основного документа. У разі невмотивованого припинення договору питання вирішується в арбітражі за заявою защемленої, потерпілої
 13. Стаття 610. Термін договору оренди
  1. Договір оренди укладається на термін, визначений договором. 3. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) строки договору для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів
 14. ЛІЗИНГ ФІНАНСОВИЙ
  договір про лізинг, згідно з яким лізингоодержувач виплачує лізинговій компанії протягом періоду дії договору суму, рівну повної вартості амортизації і частки прибутку від використання устаткування, отримуючи право викупу устаткування за залишковою вартістю після закінчення терміну дії договору, повернення обладнання або продовження
 15. УМОВИ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)
  узгоджені між собою договірними сторонами до укладення договору і внесення в текст договору умови, що регулюють відносини і дії сторін у процесі виконання договору, що відображають взаємні вимоги, права,
© 2014-2022  epi.cc.ua