Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004 - перейти к содержанию учебника

Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країнОсновні джерела державних доходів Функції податків Стан ухилення
від податків
Стародавні рабовласницькі держави, V тис. до н. е. -
V ст. н. е.: Єгипет, Вавилон, Ассирія, Ізраїль та Іудея, Карфаген, Греція, Рим

Воєнна здобич,
данина,
домени,
податки,
позики
Фіскальна
Приблизний облік об'єктів оподаткування. В Римі за невірні показання величини оподатковуваного майна винуватих позбавляли громадянських прав і продавали в рабство.
Середньовічна феодальна Європа, V - XV ст.: Візантія, Італія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія, Португалія

Конфіскації,
домени і регалії,
податки,
позики
Фіскальна,
регулююча
(засобами камералізму і меркантилізму)
Фіскальні органи самі визначають об'єкти оподаткування шляхом кадастрів та за зовнішніми ознаками.
Зловживань більше з боку збирачів, ніж платників податків.
Період зародження і розвитку
промислового капіталізму та буржуазної демократії, XVI - XIX ст.: Нідерланди, інші країни Західної Європи, США, Канада, Японія
Контрибуції,
податки,
фіскальні монополії,
позики
Фіскальна,
дистрибутивна,
регулювання
економічних процесів
на мікро рівні
Поступовий перехід до декларування доходів і майна самими платниками. Прибутковий податок стає "школою клятвопорушення", моральна відраза від неправдивого свідчення доходів зводиться до мінімуму.
Період індустріального, постіндустріального та інформаційного суспільства, XX - початок XXI ст.: країни Західної Європи, Північної Америки, Південно-Східної Азії, СРСР (Росія)
Податки,
соціальні внески, позики.

В СРСР - обов'язкові відрахування
від прибутків державних підприємств
Фіскальна,
дистрибутивна, регулювання
та стабілізація соціально-економічних процесів
на мікро- і макрорівні
Істотне зниження масштабів ухилення в західних країнах завдяки компенсації податків фінансуванням суспільних благ (освіта, охорона здоров'я, побутова і екологічна інфраструктура та ін.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн"
 1. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
  властивості, що переходять у фінансову дисципліну в стосунках із державою. Нарешті громадянське суспільство вимушує владу проводити фінансові та інші реформи. Так чи інакше суспільство співіснує й співробітничає з державою. Громадяни сплачують податки, а держава витрачає їх там, де самодіяльні суспільні структури нездатні реалізувати свої інтереси: безпека нації, особистості та власності,
 2. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
  додаток до поширеної практики лжеекспорту з метою повернення податку за додану вартість. Реально деморалізацію платників можливо викорінити лише в еволюційному процесі тривалих зусиль, направлених на зміну їхньої ментальності, а також шляхом ретельної продуманості та невідворотності дії податкових законів. Податкам властиві типологічні ознаки, за якими податки відрізняють від неподаткових
 3. 2.2. Концепції адміністративної та податкової держави
  оподаткування, то у фокусі вчення про адміністративно-податкову державу знаходяться вже згадувані національні податкові системи - створені на історично обумовлених інституціональних засадах, теоретично обґрунтовані та закріплені в конституційно-правових нормах комбінації податків, як і сукупність правил їх установлення, скасування та уплати, способів контролю над процесом оподаткування, видів
 4. ПЕРЕДМОВА
  властивості податкових систем Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії, Російської Федерації, включаючи технології збирання податків, зміст податкових реформ, структури та процедури адміністрування податків; - процеси міждержавної уніфікації національних податкових систем країн Європейського Союзу, податкові доходи
 5. 2.3. Принципи оподаткування та податкова політика
  оподаткування - розроблене на наукових засадах зведення догматичних, раціоналістичних, етичних і нормативних положень стосовно функціонування податкової системи, це неформальний кодекс поведінки всіх учасників податкового процесу, однаково рекомендаційний як для податкової служби, так і платників податків. Принципи виконують роль стандартів податкової системи, провідних настанов щодо проведення
 6. 2.4. Соціально-економічні ефекти податків
  додаток Б). Так чи інакше, масштаби ухилення в обох його формах відображають силу чи слабкість держави, авторитет уряду, характер правлячої еліти. З проблеми ухилення ми виводимо основну суперечність оподаткування - в різній степені несумісність, невідповідність, протилежність особистого інтересу платника у вузькому розумінні його ж претензіям на якомога вищий рівень комфорту існування,
 7. 3.1. Пізнавальні методи вчення про податки
  властивості однаково здатні перетворити оподаткування як у фактор підйому, так і занепаду держав. Представники фіскальної соціології не проводять чітких розмежувальних ліній між фінансовою наукою (в її генетичному походженні від політичної економії), соціальною психологією, правом і етикою, вводять у коло досліджуваних явищ людські фактори (переконання, мотивації, стереотипи поведінки). З
 8. 6. 3. Основні види податків
  додаток до прибуткового податку - так званий церковний податок. Він справляється на базі прибуткового податку і знаходиться в законодавчій компетенції земель. Платниками податку є члени релігійних громад двох домінуючих у Німеччині християнських конфесій - католицької та євангелічної (протестантської). Податок має цільовий характер, надходження витрачаються на фінансування діяльності церкви та
 9. Тема 7. Податкова система Франції
  оподаткування. У Франції епохи абсолютизму набула широкого розповсюдження особливо зловредна відкупна система податків - передача на договірній основі справляння податків приватним особам, які в порядку передоплати вносили державі обумовлену суму доходу в обмін на право навпрямки збирати платежі з платників податків. Відкупник у ролі посередника між фіском і платником - мабуть найбільш
 10. ПІСЛЯМОВА
  оподаткування в XXI ст.? В теоретичному плані головний пафос вчення про податки, розробленого західними вченими, полягає в тому, що в його основі знаходиться комплекс ідей та інститутів, які розвивалися, бодай повільно й суперечливо, в одному напрямку впродовж восьми віків - від Великої хартії вільностей до щойно прийнятої Європейської конституції. В системі демократично-правових європейських
© 2014-2022  epi.cc.ua