Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ГРОШОВИЙ ОБІГ

1) безперервний рух грошей в ході їх використання як засобу оплати праці, послуг, покупки товарів, здійснення розрахунків і платежів, видачі допомог, повернення боргів; 2) сукупність всіх платіжних засобів, що використовуються в країні в певний період часу (величина грошового обігу).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГРОШОВИЙ ОБІГ "
 1. СТАЛИЙ ГРОШОВИЙ ОБІГ
  грошових коштів, що характеризується відповідністю товарної і грошової маси, наявністю грошей в обігу в кількості, необхідній законом грошового
 2. 4. Грошова система
  грошового обміну і централізації випуску грошей шляхом створення грошової системи. Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена національним
 3. Грошове звернення
  грошового обігу обслуговується банкнотами, казначейськими квитками і металевою монетою (грошовими знаками) . Безготівкова форма розрахунків здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, векселів, акредитивів, платіжних доручень тощо Важливою характеристикою грошового обігу є швидкість обігу грошей, яка вказує на інтенсивність руху грошових знаків при
 4. кількісної теорії грошей
  грошового обігу, заснована на рівнянні обміну (рівнянні Фішера), зв'язує грошову масу в обігу, швидкість обігу грошей, середню ціну і кількість товарів. Лежить в основі
 5. ФІНАНСОВИЙ КРІ3ІС
  грошової системи, що виявляється в різкому невідповідність доходів бюджету їх витратам, нестабільності та падінні валютного курсу національної грошової одиниці, взаємних неплатежах економічних суб'єктів, невідповідності грошової маси в обігу вимогам закону грошового
 6. Типи грошових систем
  грошової системи характерне звернення кредитних і паперових грошей, при якому золото пішло з обігу. Тому основними рисами сучасних грошових систем є догляд золота з внутрішнього та міжнародного обігу; випуск грошей в порядку кредитування національної економіки і держави; витіснення готівково-грошового обігу безготівковим обігом; монополія держави на випуск грошей і на
 7. (від лат. denominatio - перейменування)
  грошової одиниці країни без зміни її найменування, що проводиться з метою полегшення грошового обігу та надання більшої повноцінності грошам. Наприклад, в 1961 р. "старі" гроші в СРСР були замінені на "нові" таким чином, що 10 "старим" рублям відповідав 1 "новий" рубль. Завдяки деномінації вдається значно скоротити число грошових купюр і монет, що у
 8. Елементи грошової системи
  грошову одиницю, яка виступає в ролі міри вартості; види грошей, що мають законну платіжну силу , - кредитні і паперові гроші, розмінні монети; порядок емісії та обігу грошей; державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. Залежно від того, в якій формі звертаються гроші: як товар (товарні гроші) або як знаки вартості, розрізняють два типи грошових
 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШЕЙ
  грошового обігу, підкріплення грошей матеріальними, товарними ресурсами, запасами, золотом та іншими цінностями, створення надійної системи регулювання грошового
 10. ЕМІСІЯ
  грошових знаків у всіх формах. Емісія грошей означає не тільки друкування грошових знаків, а й збільшення всієї маси готівкових та безготівкових грошей в
 11. ГРОШОВА МАСА
  грошові кошти підприємств і населення, збережені на рахунках у банках , безумовні (підлягають безумовній оплаті) грошові
© 2014-2022  epi.cc.ua