Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

35. Безробіття: сутність, причини

Безробіття - це положення в економіці, коду частина здатних і охочих трудитися за наймом людей не можуть знайти собі роботу за фахом або працевлаштуватися взагалі. Ця невідповідність на ринку праці, коду пропозиція праці перевищує попит, причому це невідповідність може бути як в кількісному, так і в якісному відношенні.
Безробіття є однією з головних соціальних проблем ринкового суспільства. Вона означає, що, по-перше, суспільні ресурси недовикористовуються, по-друге, частина населення має дуже низькі грошові доходи. Безробіття економічно вважають закономірним явищем, оскільки вона пов'язана з нормальним дією механізму ринку: пропозиція праці не повинно перевищувати попит на працю. Однак з соціальної точки зору безробіття сприймається як негативне явище в суспільстві, так як веде до загострення соціальних проблем і суспільної напруженості, викликає зростання злочинності. Людина без роботи, не приносячи користі суспільству, живе на кошти від держави, які дозволяють підтримувати його існування на мінімальному рівні. Тому безробіття складна і серйозна проблема навіть для економічно розвинених країн.
Існує кілька концепцій, котрі тлумачать феномен безробіття.
Марксистська теорія безробіття звичайно пов'язує з процесом накопичення капіталу, при якому потреба в живому працю (змінному капіталі) плекалися повільніше, ніж потреба в машинах і устаткуванні (постійному капіталі). У західній економічній науці безробіття відбиває економічну доцільність використання ресурсів. Про це свідчить так званий природний рівень безробіття, що відображає структурні диспропорції на ринку праці.
Безробітним, за методологією Міжнародної організації праці, вважається той, хто в даний момент не має роботи, шукає її, готовий до неї приступити і не має інших джерел доходу, крім заробітної плати у сфері оплачуваної зайнятості. За російським законодавством, безробітним визнаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи, шукають роботу і готові приступити до неї. Слід зазначити, що прийнята система обліку безробіття в Росії не відображає дійсних тенденцій у розвитку ринку праці, оскільки більшість безробітних не реєструються на біржах праці, вважаючи за краще шукати роботу самостійно або вдаючись до послуг недержавних посередницьких структур.

Не належать до числа безробітних громадяни, які не досягли 16 років; одержують пенсії по старості; особи, відмовилися протягом 10 днів з дня звернення до служби зайнятості від двох варіантів підходящої роботи, а вперше шукають роботу - від двох пропозицій з професійної підготовки або місця роботи, у тому числі тимчасового характеру. Громадянину не може бути запропонована одна і та ж робота двічі.
Для аналізу стану безробіття розраховується її рівень, який визначається відношенням числа безробітних до числа економічно активного населення, вираженим у відсотках.
Тривалість безробіття визначається як середня тривалість перебування без роботи всіх безробітних або окремих їх категорій або безробітних окремих територій.
Сучасні економісти розглядають безробіття як природну і невід'ємну частину ринкової економіки. Об'єктивною основою і визначальними фактором неминучості виникнення і розвитку безробіття є відносини власності, наявність необхідних засобів виробництва у підприємців і їх відсутність у трудящих, наявність системи найманої праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. Безробіття: сутність, причини "
 1. § 1. Безробіття: сутність і причини
  сутність і
 2. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  безробіттям виявляється ще в одній формі, у формі інфляції, яка утворюється в сфері грошово-кредитного обігу. Розуміння цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 3. Терміни та поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  безробіття? 7. У чому полягає сутність соціального захисту населення і які її основні напрямки? 8. Перерахуйте найважливіші ознаки нерівності в розподілі доходів і засоби його ослаблення. 9. Як визначається величина споживчого кошика, фізіологічного мінімуму і межі
 5. Глава 7. Монополії і конкуренція
  сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 6. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 7. Контрольні питання
  безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 8. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 9. Державна політика боротьби з безробіттям
  безробіття представляє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційною
 10. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
  безробіттю збільшує можливості економіки в знаходженні точного відповідності між можливостями працівника і складом робочих місць. Вивчення питань страхування по безробіттю показує, що її рівень не є досконалим критерієм рівня економічного добробуту. Біль-шість економістів згодні з тим, що відмова від страхування по безробіттю при-вів би до зниження її
 11. Контрольні питання і завдання
  безробіття? 9. Що розуміється під «нормальної» або «природною» безробіттям? 10. Як обчислюється рівень безробіття? Все населення країни - 150 млн. чоловік; діти, пенсіонери та інваліди - 70 млн. чоловік; військовослужбовці та студенти - 15 млн. чоловік; безробітні - 6 млн. чоловік. Визначте величину робочої сили і рівень безробіття. 11. Які наслідки перевищення фактичної
 12. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини
 13. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
© 2014-2022  epi.cc.ua