Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

4.5. Базова таблиця для аналізу закономірностей трансформації стратегії держави в циклі «інфляція - дефляція»

Аналіз пріоритетів та інструментів реалізації стратегії держави в циклі «інфляція - дефляція», одержуваних результатів і критичних умов для переходу від однієї фази циклічного розвитку до іншої дозволяє представити закономірності трансформації стратегії держави в умовах краху золотого стандарту у формі базової таблиці 3.
Згідно табл. 3 для пожвавлення економіки запускається інфляція. Інфляція може бути виправдана в разі надзвичайних ситуацій, викликаних військовою загрозою, стихійним лихом або необхідністю пожвавлення економіки для виходу з кризової спіралі. Оскільки інфляція забезпечує високі темпи зростання пріоритетних галузей економіки за рахунок скорочення платоспроможності інших галузей і населення, то її позитивний ефект не може тривати довго. Її затягування веде до незбалансованості розвитку економіки, зменшення платоспроможного попиту, зростання протекціонізму з наступним переходом до мобілізаційної моделі і військовим «дозволом» кризового розвитку, якщо до цього не будуть створені умови для фінансової стабілізації. Її проведення, супроводжуване рухом спекулятивного транснаціонального капіталу, також робить криза перевиробництва неминучим, якщо до цього не будуть створені умови для пожвавлення економіки.
Таким чином «гуляння» за фазами циклічного розвитку «інфляція - дефляція», скорочуючи реальне споживання, забезпечує тим самим перманентне кризовий розвиток економіки з різними наслідками для країн - експортерів капіталів і країн - імпортерів капіталів. Тут можливі різні сценарії розвитку.
Теоретична модель у формі базової таблиці може служити для аналізу поточного стану економіки будь-якої держави (блоку держав і світової спільноти в цілому), пропозицій щодо її реформування та прогнозування можливих майбутніх сценаріїв розвитку. При цьому істотним є врахування можливої орієнтації держави на автаркію або на розвиток зовнішньої торгівлі, а також різних наслідків циклічного розвитку для країн-експортерів капіталів і країн - імпортерів капіталів.
Для держав (блоку держав), що володіють величезною територією, багатющими природними ресурсами і високим рівнем інтелектуального потенціалу, найважливішим завданням стає перехід від інфляції до сталого збалансованого розвитку, націленому на стійке зростання рівня життя населення.
Особливо це важливо для держав, які в силу історичного розвитку не можуть стати експортерами капіталів. Якщо в період фінансової стабілізації держави - експортери капіталів можуть тимчасово покращувати свої позиції за рахунок перенесення тягаря нестабільності на держави - імпортерів капіталів, то у останніх вихід на соціально ефективну стратегію розвитку стає проблемою забезпечення їх безпеки.
Таблиця 3
Трансформація стратегії держави в циклі «інфляція-дефляція»
Інфляція Дефляція
Пріоритети - підйом економіки, структурна перебудова, зменшення безробіття Пріоритети - фінансова стабілізація, стабільність валютного курсу
Інструменти
Розширення грошової маси в обігу за рахунок: - збільшення дефіцитного фінанс-ювання в результаті прямої емісії банкнот і покупки Центробанком цінних паперів казначейства;-зменшення облікової ставки, норм обов'язкових резервів і лімітування кредитів; - девальвації національної валюти Стиснення грошової маси в обігу за рахунок:-зменшення дефіцитного фінансу-вання в результаті зростання оподаткування і скорочення витрат; - зростання облікової ставки, норм обов'язкових резервів і лімітування кредитів, продажу державних цінних паперів комерційним банкам на відкритому ринку;-ревальвації національної валюти
Результати
виграють експортери, оскільки товари на внутрішньому ринку купуються за більш дешевими цінами, а продаються на зовнішньому ринку за стійку валюту і обмінюються на більшу кількість знеціненої валюти. Реально програють споживачі імпортних товарів; - зростання виробництва і зменшення безробіття; зростання соціальної дезінтеграції; виграють імпортери, оскільки купівля іноземної валюти для оплати товарів, що ввозяться, стає дешевше. Реально програють експортери, оскільки ціни на їх продукцію, виражені у валютах інших країн, стають вище; - погіршення інвестиційних можли-ностей банків, зниження темпів економічного зростання, зростання безробіття та соціальної дезінтеграції;
Платіжний баланс і критична точка
- погіршення платіжного балансу через відтік іноземних капіталів в країни з більш високими відсотками, збільшення імпорту і тягаря боргів, виражених в іноземній валюті; - розширення експортного виробництва вимагає додаткових капіталовкладень, що через підвищення імпортних цін може знизити його конкурентоспроможність, і почнуть програвати експортери.
У зв'язку з погіршенням платіжного балансу і «перегрівом» економіки рекомендується перехід до дефляції для фінансової стабілізації в економіці.
- Поліпшення платіжного балансу в короткостроковій перспективі через приплив іноземних інвестицій у зв'язку з високою обліковою ставкою; - у довгостроковій перспективі необхід-ність виплати більш високих відсотків викличе погіршення платіжного балансу. У зв'язку з погіршенням платіжного балансу, зниженням темпів економічного зростання і зростанням безробіття рекомендується перехід до інфляції для пожвавлення економіки.
Конкуренція стратегій провідних держав, «пережили» кілька фаз циклічного розвитку та дві світові війни, закінчилася переходом від багатополярного світу до однополярного світу. З таблиці. 3 випливає, що слідом за дефляційної фазою настає інфляційна фаза розвитку, яка може привести людство до нової і, може бути, вже останньої глобальній війні. Навряд чи такий хід подій є кращим, ніж дефляційний розвиток. Однак продовження дефляції на тлі руйнування глобальної стратегічної стабільності супроводжуватиметься зі зниженням можливостей лідируючої групи країн, міжнародних економічних організацій і транснаціональних корпорацій регулювати процеси в залежних державах і, отже, не може продовжуватися як завгодно довго. Тому єдиним виходом для цивілізації є перехід до багатополярного світу на базі соціально ефективної стратегії.
У формулюванні принципів і інструментарію соціально-ефективного розвитку національної економіки допоможе вивчення практики державного втручання в економіку в 20-му столітті, причин мали місце економічних криз і систем заходів, що вживаються державами для подолання криз, на базі теоретичної моделі, представленої у формі базової таблиці 3, а також інших наукових методів аналізу стратегій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.5. Базова таблиця для аналізу закономірностей трансформації стратегії держави в циклі «інфляція - дефляція» "
 1. Контрольні питання
  1. Як і чому різниться ставлення до інфляції (в умовах трансформації) між «градуалісти» і прихильниками «шокотерапії»? 2. Що лежить в основі розбіжностей в розумінні приватизації між прихильниками «шокотерапії» і їх критиками з числа институционалистов? 3. У чому полягає специфіка підходах інституційних-ним перетворенням в період трансформації у «старих» і «нових»
 2. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  В умовах перехідної економіки значення теоретичних обгрунтувань економічної політики надзвичайно зросла. Однак закінченої теорії, цілісного уявлення про проблеми та закономірності соціально-економічних перетворень поки не вироблено. Перехід до нового технологічного способу виробництва, становлення постіндустріальної цивілізації передбачають вирішення комплексу проблем: 1.
 3. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  Тепер звернемося до аналізу гіпотетичних связеймежду бюджетним дефіцитом та інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної
 4. 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
  Побудова аналітичних таблиць є одним з найважливіших прийомів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого представлення вихідних даних, найпростіших алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Вона являє собою комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців,
 5. Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004

 6. 1. Який предмет курсу «Історія економічних навчань »?
  Історія економічних вчень вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування та розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією та розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і спадкоємність ідей, трансформацію підходів і висновків. Історію економічних вчень цікавить, під
 7. Доходи та інфляція
  Індекси роздрібних цін використовуються для визначення впливу інфляційних процесів на реальні доходи населення. Вони обчислюються також на основі аналізу стандартного набору товарів і послуг, що проходять тільки через роздрібну торгівлю. Їх ваги визначаються за часткою відповідних благ в загальному обороті роздрібної торгівлі. Індекси цін I залежно від вибору базових або поточних ваг розраховуються
 8. Карасьов. Економіка, 2011
  Предмет, Об'єкт, Зміст і завдання курсу економіки промислового виробництва та її місце в циклі економічних
 9. ДНО
  найнижчий рівень ціни, ділової активності в економічному циклі. "Кам'яне дно" - рівень, нижче якого ціна не буде
 10. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 11. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
  виведення економічних закономірностей з відповідних фактів економічної дійсності , розкладання економіки на окремі частини, іменовані економічними категоріями, і їх
 12. Індекс споживчих цін
  Для вимірювання інфляції використовується показник - темп інфляції, який виражає темп приросту середнього рівня споживчих цін за досліджуваний період. Зокрема, для вимірювання темпу інфляції на основі індексів споживчих цін протягом одного року необхідно знати ці індекси за відповідні місяці поточного і попереднього років. Даний показник може бути використаний для
 13. Індекси продукції обробної промисловості в період між двома світовими війнами
  Країни 1913р. 1929 1937р. 1938р. США 100 180,0 185,0 143,0 Німеччина 100 117,3 138,1 149,3 Англія 100 100,3 127,8 117,6 Франція 100 142,7 123,8 114,6 Італія 100 181,0 194,5 195,2 Японія 100 324,0 551,0 552,0 2. На основі даних таблиці 2 визначити: А. Які загальні закономірності динаміки приросту ВВП провідних країн світу за 1961-1985 рр..? Б. В
 14. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  Розрізняють стратегічне, тактичне й оперативне планування політики ціноутворення. Стратегічне планування спрямоване на регулювання діяльності фірми і підтримку конкурентоспроможності вироблених товарів у відповідності з цілями і завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно
© 2014-2022  epi.cc.ua