Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Активність у світовій торгівлі

Найбільш поширеними є показники, що характеризують активність країни у світовій торгівлі:
а) експортна квота, тобто відношення обсягу експортованих товарів і послуг до ВВП / ВНП; на рівні галузі - це питома вага всіх експортованих галуззю товарів і послуг в їх загальному обсязі;
б) структура експорту, тобто співвідношення або питомі ваги експортованих товарів за видами і ступенем їх переробки. Структура експорту дозволяє виділити сировинну або машинно-технічну спрямованість експорту, роль країни в міжнародній галузевій спеціалізації.
Так, висока питома вага продукції обробних галузей в експорті країни, як правило, свідчить про високий науково-технічному та виробничому рівні галузей, продукція яких йде на експорт;
в) структура імпорту, особливо співвідношення обсягів ввезеного в країну сировини і готової кінцевої продукції. Цей показник найбільш ясно показує залежність економіки країни від зовнішнього ринку і рівень розвитку галузей національної економіки;
г) порівняльне співвідношення частки країни у світовому виробництві ВВП / ВНП та її частки у світовій торгівлі.
Так, якщо частка країни у світовому виробництві якого-небудь виду продукції: автомобілів, комп'ютерів, телеапаратури та ін - складає 10%, а її частка в міжнародній торгівлі цим товаром - 1-2%, то це може означати невідповідність вироблених товарів світовому рівню якості як наслідок низького розвитку цієї галузі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Активність у світовій торгівлі "
 1. Зміст світової торгівлі
  світова) торгівля являє собою процес купівлі-продажу товарів і послуг, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Вельми часто під міжнародною торгівлею розуміють тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних
 2. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
  активне включення в неї нових груп країн, раніше економічно відсталих. За наявними прогнозами, високі темпи зростання світової торгівлі збережуться й надалі: до 2003 року обсяг світової торгівлі збільшиться на 50% і перевищить 7 трлн.
 3. Глава 34. Світова торгівля
  торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 4. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  мирование світового господарства почалося з розвитком світової торгівлі. Торгівля товарами була першою формою міжнародних економічних відносин. На домашинного стадії виробництва торгівля базувалася на відмінностях у природно-кліматичних умовах країн, їх географічному положенні, наявності тих чи інших ресурсів, носила епізодичний характер і грала невелику роль в економіці окремої країни.
 5. Тема 14 Міжнародна торгівля
  світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 6. Резюме
  світова торгівля досягла обсягу, равногопрімерно 2000 млрд дол, т.е 18% світового ВНП.Міровая торгівля швидко росла в період після вто-рій світової війни. 2. Велика частина світової торгівлі має місце междупромишленно розвиненими країнами, причому мається на увазі торгівля між ними самими і торгівля состальнимі групами країн. Ця домінуюча рольіндустріальних країн відображає той факт, що вони
 7. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
  світової торгівлі є наявність особливої системи цін - світових цін. В їх основі лежать інтернаціональні витрати виробництва, які тяжіють до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Інтернаціональні витрати виробництва формуються під переважним впливом країн, що є головними постачальниками даних видів товарів на світовий ринок. Крім того,
 8. 3.2. Інтернаціоналізація обміну
  мування світового господарства почали складатися в сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток ішов до локальних міжнародних ринків. У період промислової революції відбулося переростання локальних центрів міжгалузевої торгівлі в єдиний світовий
 9. 11.2.2. Ціноутворення на світовому товарному ринку
  світовими цінами, що базуються на міжнародних витратах виробництва, які прагнуть до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Такі витрати виробництва формуються переважно під впливом головних країн - постачальників даних видів товарів на світовий ринок. Так, рівень цін на нафту визначається угодою між країнами - учасницями ОПЕК.
 10. Запитання для повторення
  світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
© 2014-2022  epi.cc.ua