Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії


Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в російську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить економіка, що передбачає не тільки спільне ефективне функціонування різних форм власності, а й інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу.
Іноземний капітал може привнести в Росію досягнення науково-технічного прогресу та передовий управлінський досвід. Тому включення Росії у світове господарство і залучення іноземного капіталу - необхідні умови побудови в країні сучасного громадянського суспільства.
Нерідко говорять про те, що це таїть небезпеку розпродажі наших багатств і мало не втрати державного суверенітету. Досвід передреволюційної Росії, інших країн світової спільноти показує, що при розумній стратегії і тактиці використання іноземного капіталу такі побоювання не обгрунтовані. Залучення іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше, ніж отримання кредитів для покупки необхідних товарів, які як і раніше витрачаються безсистемно і лише множать державні борги. Приплив іноземних інвестицій життєво важливий і для досягнення середньострокових цілей - виходу з суспільно-економічної кризи, подолання спаду виробництва і погіршення якості життя росіян.
При цьому необхідно мати на увазі, що інтереси російського суспільства, з одного боку, та іноземних інвесторів - с. другий, безпосередньо не збігаються. Росія зацікавлена у відновленні, відновленні свого виробничого потенціалу, насиченні споживчого ринку високоякісними і недорогими товарами, в розвитку і структурної перебудови свого експортног потенціалу, проведенні політики обмеження імпорту, в привнесення в наше суспільство західної управлінської культури. Іноземні інвестори, природно, зацікавлені в новому плацдармі для отримання прибутку за рахунок великого внутрішнього ринку Росії, її природних багатств, кваліфікованої і дешевої робочої сили, дости жений вітчизняної науки і техніки. Тому перед нашою державою стоїть складне і досить делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал, не позбавляючи його власних стимулів і направляючи його заходами економічного регулювання на досягнення суспільних цілей.
Тим часом поки імпорт капіталу в Росію вкрай незначний, а зустрічний потік інвестицій з Росії в економіку зарубіжних країн, джерелом яких служать, крім легальних контрактів, і осіли в закордонних банках платежі за нелегальними операціях, у кілька разів перевищує ввезення капіталу в Росію.

Слабкий приплив прямих іноземних інвестицій в російську економіку пояснюється нестабільною політичною обстановкою в країні (розбіжностями між виконавчою і законодавчою владою, центром і суб'єктами Федерації, наявністю міжнаціональних конфліктів в самій Росії і воєн в колишніх республіках СРСР), соціальною напруженістю (страйки, невдоволення широких верств суспільства ходом реформ), розгулом злочинності та безсиллям влади, несприятливим для інвесторів законодавством, інфляцією, спадом виробництва, падінням курсу рубля та ін Ці фактори переважують такі привабливі риси Росії, як її багаті природні ресурси, потужний , хоча технічно застарілий і хронічно недовантажений, виробничий апарат, наявність дешевої й досить кваліфікованої робочої сили, високий науково-технічний потенціал.
У ринковій економіці сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціокультурних, організаційно-правових та географічних чинників, властивих тій чи іншій країні, що залучають або відштовхують інвесторів, прийнято називати fee інвестиційним кліматом. Ранжування країн світового співтовариства за індексом інвестиційного клімату або зворотному йому показнику індексу ризику служить узагальнюючим показником інвестиційної привабливості країни і «барометром» для іноземних інвесторів. Саме у зв'язку зі значно менш сприятливим інвестиційним кліматом вкладення найбільш розвинених країн - основних реципієнтів капіталу що розвиваються і колишні соціалістичні країни - незрівнянно малі. І все ж країни, в яких сформувався більш сприятливий, ніж у Росії та інших колишніх радянських республіках, інвестиційний клімат, отримують значні іноземні інвестиції. Так, накопичені прямі інвестиції в Китаї,
що займає 38-е місце в рейтинг-листі журналу «Еуромані», досягли 75-80 млрд дол
У Росії, на жаль, досі відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату країни та її окремих регіонів. Іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних консалтингових фірм, що регулярно відстежують інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Росії. Однак оцінки інвестиційного клімату в Росії, даються зарубіжними експертами на їх регулярних засіданнях, що проводяться поза Україною і без участі російських експертів, представляються мало достовірними, а можливо, і упередженими.
У зв'язку з цим постає завдання формування на основі ведуться в Інституті економіки РАН досліджень національної системи моніторингу інвестиційного клімату Росії, великих економічних районів і суб'єктів Федерації.
Це полегшить приплив і оптимальне використання іноземних інвестицій, послужить орієнтиром російським банкам у власній кредитній політиці.
Залучення іноземних інвестицій в російську економіку є життєво важливим засобом усунення інвестиційного "голоду" в країні. За оцінкою, потребу країни в іноземних інвестиціях становить 10-12 млрд дол на рік. Однак для того, щоб іноземні інвестори пішли на такі вкладення, необхідні дуже серйозні зміни в інвестиційному кліматі. Потрібно прийняття ряду кардинальних заходів, спрямованих на формування в країні як загальних умов розвитку цивілізованих ринкових відносин, так і специфічних, що відносяться безпосередньо до вирішення завдання залучення іноземних інвестицій. Серед заходів загального характеру в якості першочергових слід назвати: досягнення національної згоди між різними владними структурами, соціальними групами, політичними партіями та іншими громадськими організаціями з приводу пріоритетності рішення загальнонаціональної проблеми виходу Росії з економічної кризи;
прискорення роботи Державної Думи над загальногосподарських і кримінальним законодавством, націленим на створення в країні цивілізованого некримінального ринку;
радикалізацію боротьби із злочинністю;
гальмування інфляції всіма відомими у світовій практиці заходами за винятком невиплати трудящим зарплати;
перегляд податкового законодавства у бік його спрощення і стимулювання виробництва;

мобілізацію вільних коштів підприємств і населення на інвестиційні потреби шляхом підвищення процентних ставок по депозитах і вкладах ;
v впровадженням будівництві системи оплати об'єктів за кінцеву будівельну продукцію;
v запуск передбаченого законодавством механізму банкрутства;
надання податкових пільг банкам , вітчизняним та іноземним інвесторам, що йде на довгострокові інвестиції, з тим щоб повністю компенсувати їм збитки від уповільненого обороту капіталу порівняно з іншими напрямами їх діяльності;
формування спільного ринку республік колишнього СРСР із вільним переміщенням товарів, капіталу і робочої сили.
Далі розглядаються більш конкретні заходи, безпосередньо спрямовані на залучення іноземних інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії "
 1. Інвестиційний клімат
  клімат - ситуація в країні (регіоні) з точки зору підприємців, що вкладають або здатних скласти в її (його) економіку свої капітали. Цей клімат складається з великого числа елементів - факторів прибутковості, оподаткування, ризику і
 2. Поняття інвестиційного клімату
  інвестиційного клімату в
 3. 4. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  інвестиційні
 4. Терміни і поняття
  клімат Інвестиційний
 5. ЛІТЕРАТУРА
  інвестиційного процесу за участю іноземного інвестора / / Іноземний капітал у Росії: податки, облік, валютне та митне регулювання. 1996. № 4. Лебедєв В.М. Формування інвестиційного клімату в Росії / / Фінанси. 1995. № 4. Фельзенбаум В. Г. Регулювання іноземних інвестицій у Росії / / Питання економіки. 1994. №
 6. Висновки
  інвестиційними ризиками: політичним (соціально-політичним), фінансовим, зовнішньоторговельним і виробничим. У Росії відзначається не дуже сприятливий інвестиційний клімат. 6. У міжнародному русі капіталу Росія бере участь вельми специфічно. Вона активно ввозить позичковий капітал і слабо - підприємницький. Одночасно для Росії характерні широкі масштаби втечі
 7. Іноземні інвестиції
  інвестиційних ринках. Разом з тим певна невпевненість іноземних інвесторів відносно збереження інвестованого капіталу робить обмежувальним цей процес. Орієнтація на вступ до СОТ зобов'язує Росію вживати заходів щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, що сприяє збільшенню припливу іноземних інвестицій до Росії. Виділяють три групи показників,
 8. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  інвестиційний клімат в цілому. Згадані вище групи факторів ризику показують ситуацію в найважливіших для іноземного інвестора сферах життя тієї країни, куди він має намір вкласти або вже вклав свій капітал. Тобто це фактори, що характеризують різні види ризику, з якими він стикається в зарубіжній країні. У даному випадку ризик - це ймовірність втрати коштів, вкладених
 9. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 10. Основні терміни і поняття
  інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 11. Контрольні питання
  інвестиційного кри-зиса, в чому його особливості в російській економіці? 2. Назвіть основні показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 12. Контрольні питання і завдання
  інвестиційним кліматом країни? Які існують види інвестиційних ризиків і як їх можна знизити? 10. Як вивіз капіталу впливає на розвиток економіки країни-експортера і країни-імпортера? 11. Як співвідносяться темпи зростання вивозу капіталу, ВНП та вивезення товарів? Які причини наростання темпів міграції капіталів? 12. Охарактеризуйте основні територіально-географічні потоки іноземних
 13. Прямі іноземні інвестиції в економіку Росії
  інвестиційний клімат. Якщо взяти підсумки першого півріччя нинішнього року, то приплив прямих інвестицій складе більше 5 млрд. дол за цей рік. Нарешті, треба відзначити, що головним стимулом для сприятливого інвестиційного клімату в країні є зростання вітчизняних інвестицій. Про це красномовно говорить як досвід Китайської Народної Республіки, так і низки інших країн. Приплив іноземних
 14. Взаємозв'язок стабілізаційної та структурної політики
  інвестиційного клімату, створює умови для припливу капіталів в конкурентоспроможні галузі реального сектора, відкриває шлях до відновлення економічного зростання. Скорочення бюджетного дефіциту веде до зменшення державних запозичень і до збільшення фінансових ресурсів, які могли бути використані як приватних
 15. Запитання для повторення
  інвестиційний клімат. Які елементи він включає? 4. Чому імпорт капіталу може бути не тільки формою міжнародного співробітництва, а й чинником загострення економічних протиріч між державами? 5. Від яких факторів залежатиме величина позичкового
 16. Тести
  інвестиційний клімат всередині країни, б) більш висока продуктивність капіталу в країні-експортері; в) відсутність митних бар'єрів для вивезення товарів в країні-імпортері; г) наявність у країні-імпортері більш дешевої сировини або робочої сили. 3. Які з перелічених нижче форм руху капіталу відносяться до підприємницької формі: а) випуск і продаж облігацій за кордоном; б)
 17. Теорія втечі капіталу
  інвестиційного клімату в країні. Деякі додають, що капітал «біжить» ще й тому, що часто він має незаконне
 18. 7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії
  інвестиційним кліматом. Ранжування країн світового співтовариства за індексом інвестиційного клімату або зворотному йому показнику індексу ризику служить узагальнюючим показником інвестиційної привабливості країни і «барометром» для іноземних інвесторів. Саме у зв'язку зі значно менш сприятливим інвестиційним кліматом вкладення найбільш розвинених країн - основних реципієнтів капіталу в
 19. Інвестиційний податковий кредит
  інвестиційної активності і оновлень основних засобів підприємствам на підставі кредитної угоди з податковими
 20. 11. Інвестування в нерухомість
    інвестиційною діяльністю. Інвестиції здійснюються на первинних і вторинних ринках нерухомості Інвестиції - накопичені заощадження інвестором, які вкладаються у придбання власності і мають потенційну здатність приносити дохід чи інший корисний результат. Інвестиційною діяльністю називають виконання інвестором дій по вкладенню своїх накопичених заощаджень або
© 2014-2022  epi.cc.ua