Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.2.3. Методи державного регулювання


Одним з головних - якщо не найголовнішим - методом регулюючого впливу держави на ціну праці є визначення в законодавчому порядку мінімального розміру заробітної плати. Вона є для всіх учасників ринку праці стартовою ціною, базою, rfo якої оплачується простий малокваліфіковану працю. Виходячи з цієї бази здійснюється диференціація ціни праці залежно від його якості - кваліфікації, складності, інтенсивності, умов праці.
Величина мінімальної заробітної плати повинна бути в принципі достатньої для забезпечення відтворення робочої сили, тобто працівника і його утриманців. На рівень мінімальної заробітної плати орієнтується, як правило, і мінімальний розмір пенсій по старості та інвалідності, втраті годувальника та ін
Величина прожиткового мінімуму змінюється під впливом динаміки цін на споживчі товари і послуги, особливо різко в умовах значної інфляції. Тому розміри мінімальної заробітної плати повинні також слідувати за ізмененіямі'йНдек'са'цен. Динаміка цих показників в останні роки наведена в табл. 20.
Дані табл. 20 показують, що хоча слідом за зростанням величини прожиткового мінімуму (в поточних цінах) зростали і розміри мінімальної заробітної плати, але вони значно відставали. Чисельність населення з доходами нижче прожиткового мінімуму залишалася неприпустимо великою, а мінімальна заробітна плата не забезпечувала існування працівника. У 1995 р. вона становила лише 16% величини прожиткового мінімуму і, звичайно, не відповідала навіть найменшим вимогам до неї. Оскільки на неї орієнтувалася тарифна ставка 1-го рязрядов єдиної тарифної сітки, а також галузевих тарифних сіток, одночасно занижувалася ціна не тільки малокваліфікованої, а й висококваліфікованої праці.
Лише наприкінці 1996 р. Державна Дума вирішила підвищити мінімальний розмір заробітної плати на 10%, довівши її величину до 83 490 р. на місяць, на що знадобиться близько 12 трлн р.
Підвищення мінімального розміру заробітної плати, принаймні до величини прожиткового мінімуму, і значне зростання на цій основі ціни праці в цілому є найважливішими, найактуальнішими соціально-економічними завданнями російської економіки. Проте одним махом, без створення для цього необхідних економічних умов вирішити це завдання неможливо.
В даний час навіть заробітну плату існуючого рівня, надзвичайно заниженого, держава не в змозі своєчасно виплачувати працівникам бюджетної сфери!. Величезна заборгованість по заробітній платі існує на підприємствах багатьох галузей промисловості.
Вирішення цього завдання передбачає вихід із затяжної кризи, забезпечення зростання національної економіки та підвищення її ефективності. Але було б неправильно відкладати процес поступового підвищення ціни праці до того часу, коли економічні умови дозволять повністю вирішити цю проблему. У цьому випадку такої точки зростання економіки взагалі можна не досягти: низька ціна праці в ринковому господарстві, де стимулом виробництва є в основному прибуток, може стати непереборною перешкодою на шляху підвищення продуктивності праці за допомогою впровадження нової техніки і передової технології виробництва.
Отже, ці завдання необхідно вирішувати одночасно в певній послідовності і прийнятними темпами: Потрібна продумана економічна програма заходів з підвищення ціни праці з урахуванням зростання національної економіки, можливості використання на ці цілі коштів тіньової економіки. Якщо раніше не менше половини національного доходу при вкрай низькій заробітній платі

йшло на потреби ВПК та правоохоронних органів, то тепер та ж половина дістається організованої злочинності і пов'язаним з нею корумпованим чиновникам. Хоча б частину цих величезних грошових коштів необхідно спрямувати на підвищення ціни праці шляхом жорсткості податкової дисципліни, боротьби із злочинністю та корупцією, встановлення найсуворішого режиму економії державних витрат та інших заходів.
Реальна ціна праці безпосередньо пов'язана з динамікою індексу цін на споживчі товари і послуги. Природно, що в умовах інфляції різко зростає проблема збереження реальної купівельної спроможності грошової заробітної плати.
Хоча темп інфляції в 1996 р. значно знизився і на 1997 р. він прогнозується в межах 8-10%, однак і це вимагає збільшення грошової заробітної плати, для того щоб реальна заробітна плата хоча б не знижувалася. З цим пов'язана необхідність індексації за-работндй плати, яка виступає як важливий метод державного регулювання ціни праці в її реальному обчисленні. Деякі економісти і політики виступають проти індексації, стверджуючи, що вона підсилює інфляційний процес. Але відмова від неї означає тільки одне - вся тяжкість інфляції перекладається на трудящих.
На жаль, в країні ще немає встановлених законом методу і порядку індексації доходів населення: не визначені періодичність, обов'язковість повної або часткової компенсації втрат, суб'єкти індексації.
При всій складності проблеми індексації доходів і методів її реалізації тут неприпустимі прояви свавілля та необов'язковості держави перед населенням.
Заробітна плата завжди є плата за певну кількість праці (за відпрацьований з певною інтенсивністю час). Регулююча роль держави при цьому полягає у визначенні меж робочого дня і робочого тижня, за межами яких настає необхідність компенсації підвищених витрат робочої сили більш високою оплатою цього понаднормового часу.
У ринковій економіці ці межі визначаються переважно колективними угодами працівників з роботодавцями, але в разі незгоди сторін на допомогу приходить держава, яка виступає в ролі арбітра. Участь держави має велике значення у вирішенні проблеми соціального партнерства, головним питанням якого виступає заробітна плата. Форми соціального партнерства різноманітні, але основною з них є колективний договір. Саме він з урахуванням ціни праці на ринку за згодою сторін визначає поточний рівень заробітної плати та її диференціацію в соот-
відповідне з кваліфікацією працівників та умовами праці (докладніше див гол. 6.3).
У багатьох розвинених країнах підприємці і профспілки вважають за краще вирішувати ці питання без втручання держави. Однак у критичних ситуаціях проблеми рівня заробітної плати, тривалості робочого дня та інші питання ціни праці вирішуються, на тристоронніх переговорах за участю держави, в ряді випадків - на національному рівні.
У Росії кілька років тому була створена така тристороння комісія на постійній основі, але тільки зараз вона, здається, починає реальну діяльність, пов'язану насамперед з колективними договорами, визначенням рівня номінальної заробітної плати, включаючи мінімальну оплату праці, погашенням заборгованості із заробітної плати та іншими життєво важливими питаннями регулювання заробітної плати.
Винятково важливим методом державного впливу на ціну праці є спрямованість економічної політики на збільшення числа робочих місць і скорочення безробіття.
Тиск безробітних на ринок праці, а через нього на заробітну плату зайнятих досить відчутно і веде до подальшого зниження ціни праці. У тих регіонах, де особливо висока питома вага безробітних серед самодіяльного населення, найбільш низька і заробітна плата. Про це свідчать дані табл. 21.
Таблиця 21

Кількість безробітних і середньомісячна заробітна плата в окремих регіонах в 1995 р.


Подібне співвідношення характерне і для галузей економіки та промисловості. Там, де особливо великий спад виробництва і значно число вивільняються або перебувають під загрозою звільнення працівників, особливо низька і заробітна плата тих, хто ще не втратив роботу. Тому необхідні економічні заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для цільових інвестицій у промисловість регіонів і галузей з високим рівнем безробіття. Повинна надаватися допомога вивільняються при структурних змінах у виробництві працівникам у формі безкоштовної (а в необхідних випадках і при тимчасовому збереженні раніше виплачуваної заробітної плати, в крайньому випадку - мінімальної) перекваліфікації, придбання нової або підвищення колишньої кваліфікації. Держава повинна сприяти збільшенню числа робочих місць шляхом розвитку індивідуальної трудової діяльності, дрібного та середнього підприємництва.
До регулювання державою ціни праці має безпосереднє відношення визначення рівня та диференціації заробітної плати працівників бюджетної сфери - освіти, науки, охорони здоров'я, культури, державного апарату, правоохоронних органів та ін У Росії законом встановлена єдина тарифна сітка (ETC) для оплати праці працівників даної сфери, що дає можливість встановлювати більш обгрунтовані ставки зарплати, не тільки враховують ринкову ціну праці, а й орієнтовані на перспективу потреби національної економіки, і соціальної сфери в кваліфікованих кадрах.
Тарифна сітка дозволяє встановлювати досить обгрунтовані відмінності в тарифних ставках і посадових окладах залежно від кваліфікації, важкості праці, відповідальності і умов виробництва. Значення державної тарифної сітки зростає у зв'язку з тим, що її параметри не лише враховують реальні умови ринку праці, а й активно на нього впливають, оскільки за ETC оплачується значна маса самодіяльного населення, причому представляє найбільш кваліфіковану працю.
Це зворотний вплив в умовах нормально функціонуючої економіки досить значно. У російській же перехідній економіці співвідношення в оплаті праці працівників бюджетної сфери та інших галузей залишаються абсолютно необгрунтованими, зрівнялівка в заробітній платі стала ще більш значною.
Так, працівники таких найважливіших галузей, як освіта, наука, охорона здоров'я, культура, в оплаті праці практично прирівняні до працівників нижчої кваліфікації, але працюючим в сировинних галузях. Цю, не-
справедливість, безумовно, необхідно виправляти, але не шляхом скасування ETC, а за допомогою підвищення всіх ставок цієї Сітки.
До впливу держави на ціну праці можна, очевидно, віднести і організацію заробітної плати на підприємствах, повністю або частково перебувають у державній власності. Мабуть, на них повинна бути поширена ETC, але з корективами, які враховують особливості праці працівників сфери матеріального виробництва. Не можна погодитися з тим, що організація оплати праці на державних підприємствах повинна бути повністю передана адміністрації. Досвід показує, до яких невідповідностей це призводить, особливо в рівнях оплати праці рядових працівників і адміністрації.
Важливе місце в державному регулюванні грошових і реальних доходів населення, в тому числі і заробітної плати, займає податкова політика. Вона в цілому розглядається в попередньому розділі, але необхідно виділити її соціальний аспект.
Введення прогресивної шкали прибуткового податку в стані значно скорегувати необгрунтовано високі відмінності в доходах. Однак застосування шкали з великою прогресією має обов'язково передбачати (особливо тепер, коли ціна праці настільки низька) її дія принаймні за межами середньої заробітної плати або навіть на більш високому рівні. В іншому випадку це призведе до ще більшої зрівнялівки. Слід, мабуть, визнати справедливими вимоги переходу до прибуткового податку з фізичних осіб як основного методу оподаткування населення. Але для цього доцільно перейти до обов'язкового декларування доходів всього населення, може бути, за винятком заробітної плати, податок якої легко справляється через бухгалтерії підприємств і організацій. На реальних доходах населення значно відображаються непрямі податки у формі акцизів. Основою податкової політики в цій сфері з урахуванням необхідності підвищення реальної ціни праці має бути обкладання податком таких товарів, які не грають вирішальної ролі в споживанні менш забезпечених верств населення. В іншому випадку непрямі податки ще більш посилять процес його зубожіння, а найбільш забезпечені соціальні групи майже не відчують впливу цих податків.
При вкрай низькому рівні заробітної плати необхідно з великою обережністю підходити і до реалізації житлової реформи, що припускає доведення оплати житла, особливо комунальних послуг, до рівня, що забезпечує їх рентабельність. Це випливає осу-

ществлять поступово, у міру доведення заробітної плати до рівня, що перевищує прожитковий мінімум для переважної частини найманих працівників.
Розглядаючи роль держави в регулюванні ціни праці, не можна обійти дискусійну проблему поєднання централізму і самостійності підприємств, у тому числі державних, у вирішенні конкретних питань організації заробітної плати. Раніше, як відомо, централізація тут була дуже велика, і це не приносило позитивних результатів. У ринковому господарстві вона тим більше недоречна і неефективна навіть стосовно до державних, казенних підприємств. Однак органи виконавчої влади РФ і регіонів повинні надавати допомогу галузям і підприємствам, але не у формі обов'язкових вказівок, а у вигляді науково обгрунтованих рекомендацій. Йдеться про рекомендовані формах індивідуального та колективного оплати праці, заохочення за якість і результати виробництва, про нормування праці і т.д. Це мають бути рекомендації, узагальнюючі вітчизняний та зарубіжний досвід і приємним на розсуд самих підприємств.
  Контрольні питання
  1. Які основні негативні сторони заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та
  шляхи подолання?
  2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці?
  3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів?
  4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної плати?
  ЛІТЕРАТУРА
  Проблеми державного регулювання доходів населення / Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки. М.: ІЕ РАН, 1997. Нурієв Р. Ринок праці. Розподіл доходів / / Питання економіки. 1996. № 1.
  Яковлєв Р. Реформування оплати праці, відродження її основних функцій / / Людина і праця. 1996. № 7.
  Ереіберг Р. Дж., Сміт Р. С. Сучасна економіка праці. М.: Изд-во МГУ, 1996.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.2.3. Методи державного регулювання"
 1. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
    методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 2. Глава 17. Державне регулювання економіки
    методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки в
 3. Нетарифне регулювання
    метод державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, здійснюваний шляхом введення кількісних обмежень та інших заборон і обмежень економічного
 4. Контрольні питання
    методи державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 5. Митно-тарифне регулювання
    метод державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, здійснюваний шляхом застосування ввізних і вивізних митних
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    методи державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських
 7. Глава 9 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
    методом державного регулювання з точки зору забезпечення свободи підприємництва вважається монетарна (грошово-кредитна) політика, що реалізується через банківську
 8. Контрольні питання
    методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та програмування як інструментів економічного регулювання? 8. Що таке перехідна економіка? 9. Які основні напрямки формування ринкової економіки в перехідний період? 10. Що таке приватизація і
 9. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
    методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, які підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян, забезпечення безпеки держави, охорони природи і культурних
 10. 43. Поняття державного регулювання економіки
    методи і механізми державного регулювання безпосереднім чином залежать від стану національної економіки, її специфіки і характерних рис. Державне регулювання економіки - це одна з основоположних форм участі держави в національній економіці, що включає в себе вплив на ключові етапи процесу розподілу доходів і ресурсів, темпи економічного зростання,
 11. Практичні завдання
    методів регулювання економіки Урядом Російської Федерації. 2. Проаналізуйте негативні і позитивні наслідки втручання держави в економіку Росії. Які заходи державного регулювання економіки торкнулися безпосередньо
 12. Контрольні питання
    методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 13. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
    методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 14. Контрольні питання
    методів державно-го регулювання нині? 3. Які принципи розробки кодексу з питань державного
 15. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
    методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції дотримання вимог цього Закону; вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні
 16. Як криза змінює методи економічного регулювання в світі?
    регулювання перестає бути монетаристським. Все більш проявляється необхідність загального господарського регулювання. Коли криза дійде до піку, з'ясується: регулювання має на час стати навіть дріб'язковим. Надалі криза породить абсолютно не стихійну і досить складно регульовану систему. З одного боку вона включатиме стимулювання попиту, з іншого - виробниче і
© 2014-2022  epi.cc.ua