Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

3.2.2. План-проспект видання

Як правило, перш ніж укласти договір з автором, йому пропонується представити план-проспект майбутнього твору. На цьому етапі редактор разом з автором вже визначили тему і характер видання, основні вимоги, яким воно має задовольняти, а також його обсяг.
План-проспект видання в лаконічному, стислому вигляді розкриває зміст підрозділів твори, дозволяє видавництву не тільки повніше уявити собі його склад і тематичний зміст, а й структуру, а також глибину і широту охоплення теми.

Бажано, щоб автор проставив у плані-проспекті і обсяги підрозділів. Для редактора це важливо, оскільки дозволяє оцінити співвідношення структурних елементів твору, раціональність використання його погодженого обсягу. Кваліфіковано підготовлений план-проспект включає також число і характер ілюстрацій, визначає склад додатків і апарату видання (покажчики, примітки та коментарі та ін.)
Звичайно, план-проспект для творів художньої літератури не потрібно.
Тут обходяться зазвичай узгодженням між автором і видавництвом теми та обсягу твору, іноді обумовлюються головні герої й основні сюжетні лінії, що характерно переважно для замовних видань, творів, які продовжують розпочаті серії і так далі. Для іншої літератури написання та затвердження плану-проспекту є обов'язковим етапом у роботі над книгою.
Схвалений редактором план-проспект повинен бути затверджений керівництвом видавництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2.2. План-проспект видання "
 1. ПРОСПЕКТ
  (від лат. prospectus - вид, огляд) довідкове видання рекламного призначення, що містить перелік та опис предметів, товарів , намічених до випуску,
 2. РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ
  друкована реклама, барвисте видання, буклет, що містять інформацію про товар або групі товарів спорідненого призначення, пропонованих одній
 3. ЕМІСІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
  публікація інформації про всі деталі майбутньої емісії нових акцій, включаючи дані про фірму, її баланси, звіти і
 4. ЦІНА КАТАЛОГУ
  офіційна ціна, яку публікує в каталогах і проспектах фірм, підприємств оптової та роздрібної
 5. А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003
  Нове, третє видання добре відомого читачам підручника за курсом економічної теорії зберігає структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Крім оновленого фактичного матеріалу в пропонованому виданні розширено розділ «Основи економічної теорії» І теоретичні аспекти більшості глав. Крім того, в ньому знайшли відображення нові реалії російської господарського життя та тенденції
 6. 1.3.2. Статистика
  Статистика друку включає в себе збір, обробку, аналіз і публікацію даних про друк. Державна статистика друку в Російській Федерації ведеться по публікованих у книгах та інших виданнях вихідним відомостями, структура і склад яких регламентований ГОСТом 7.4-95. Статистичний облік книжкової продукції ведеться Російської книжкової палатою за наступними кількісними показниками: число
 7. ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  документ, що містить основну інформацію про майбутній реченні та продажу цінних паперів, включаючи використовувану емітентами та гарантами з метою поширення
 8. Ціна каталожна
  Ціна каталожна - офіційна ціна, яку публікує в каталогах і проспектах фірм, організацій оптової та роздрібної
 9. КАСОВИЙ ПЛАН
  план, що визначає обсяг і джерела грошових надходжень до
 10. Контрольні питання
  1. У яких міжнародних умовах виник «план Мар-Шалла» і на вирішення яких завдань він був направлений? 2. Які механізм здійснення «плану Маршалла» і його значення для відновлення економіки повоєнної Європи? 3. Які основні елементи переходу до соціального ринкового господарства? 4. Яку роль зіграв «план Маршалда» у розвитку європейського
 11. План
  План - рішення про заходи з досягнення поставленої мети. Існує наступна взаємозв'язок між прогнозом і
 12. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
  довгостроковий чи середньостроковий план, строком від 3 до 15
 13. ілюзорних ПЛАН
  план, що передбачає підвищення премії, виплачуваної керуючому, у зв'язку із зростанням ринкової вартості цінних паперів
 14. Серйозні зміни і, загалом, логічні в умовах великої економічної дестабілізації. На яких носіях криза відбивається більше?
  Насамперед, удар кризи доводиться по найбільш рекламним виданням. Страждають рекламні газети, глянцеві журнали. Очевидно, політика економії в компаніях призведе до закриття значної частини корпоративних газет і журналів. Знижується попит на мало-спеціалізовані газети і журнали, невеликі регіональні ЗМІ. Жовту пресу. Телебачення і, особливо, радіо криза ще торкнеться всерйоз.
 15. Список літератури
  1. Саліхов Б. В. Економічна теорія: підручник / - М.: Дашков і К, 2007. 2. Гукасьян Г. М. Економічна теорія. - СПб. : Питер, 2007. 3. Кушліна В.І. Економічна теорія: навч. посібник / М.: Изд-во РАГС, 2006. 4. Носова С.С. Економічна теорія: підручник / М.: КНОРУС, 2007. 5. Кочеткова А.А. Економічна теорія: підручник / М.: ИД "Дашков і К", 2006. 6. Борисов Е.Ф.
 16. БІЗНЕС-ПЛАН
  план, програма здійснення бізнес-операції, дій фірми, що містить відомості про фірму, товар, його виробництві, ринках збуту, маркетингу, організації операцій та їх
© 2014-2022  epi.cc.ua