Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

21.2. ПОЗИЧКОВИЙ (БАНКІВСЬКИЙ) ВІДСОТОК І ЙОГО СТАВКА

Позичковий (банківський) відсоток є та частина прибутку, яку підприємці змушені віддавати банкам (кредиторам) за тимчасове використання їхніх грошей.
Таким чином, прибуток фірми розпадається на дві частини: 1) відсоток, який сплачується за користування позикою, і 2) підприємницький дохід. А так як в сучасний період кредитні відносини отримують широкий розвиток, то поділ прибутку на відсоток і підприємницький дохід набуває загальне значення. Підприємницький дохід? та частина прибутку, яка залишається у фірми після виплати позичкового (банківського) відсотка.
Ставка позичкового (банківського) відсотка є ціна, що сплачується за використання грошей.
Можна сказати, що ставка позичкового відсотка? кількість грошей, яку потрібно сплатити за використання позикових грошей протягом року. Але заслуговують на увагу два аспекти цього виду доходу.
1. Позичковий (банківський) відсоток зазвичай розглядають як відсоток від кількості зайнятих грошей, а не як абсолютну величину. Більш зручно говорити, що хтось платить за позикові гроші 12%, ніж заявляти, що позичковий відсоток становить 120 руб. на рік на 1000 руб. Зокрема, за федеральним законом позичковий відсоток встановлювався як річна ставка.
2.
Гроші не є економічним ресурсом. Як такі, гроші не є продуктивними; вони не здатні виробляти товари або послуги. Однак гроші можна використовувати для придбання засобів виробництва і робочої сили. І тільки в цьому випадку гроші перетворюються в реальний капітал.
Як визначається ставка відсотка? Ставка відсотка (r) являє собою відношення величини сплаченого позичкового відсотка до величини зайнятої суми, виражене в%. Припустимо, що ви займаєте 10 000 руб. і погоджуєтеся виплатити 1000 руб. у вигляді відсотка в кінці року. У цьому випадку ставка відсотка дорівнює 10%, тобто:


виражене у відсотках.
Ставка (норма) відсотка знаходиться в певній залежності від норми прибутку. Так як відсоток є частиною прибутку, то максимальною межею для норми відсотка служить норма прибутку. За інших рівних умов норма відсотка тим вище, чим вище норма прибутку.
Проте це зовсім не означає, що ставка відсотка визначається тільки нормою прибутку. Ставка відсотка в кожен даний період також визначається співвідношенням попиту і пропозицією позичкових капіталів. Якщо пропозиція позичкових капіталів збільшується при незмінному попиті на них, то ставка відсотка падає.
І навпаки, якщо пропозиція скорочується, то ставка відсотка зростає. Таким чином, в умовах нестабільної ринкової економіки ставка відсотка схильна до частих і нерідко різким коливанням.
Свого максимуму ставка відсотка досягає в розпал кризи. Це пояснюється тим, що під час кризи товари і послуги не реалізуються, а гроші таки необхідні фірмам для платежів за раніше виданими борговими зобов'язаннями, тому виникає масова гонитва за грішми як платіжними засобами, що викликає різке підвищення ставки відсотка.
У період депресії ставка відсотка знижується до мінімального рівня, так як в цей час є маса вивільнених з промисловості грошових коштів, пропонованих в позику, попит же на них вельми обмежений. Таким чином, з переходом від кризи до депресії ставка відсотка різко падає, а норма прибутку же, навпаки, дещо підвищується. Висновок: в ході промислового циклу ставка відсотка рухається в напрямку, зворотному руху норми прибутку промислового капіталу.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 21.2. ПОЗИЧКОВИЙ (БАНКІВСЬКИЙ) ВІДСОТОК І ЙОГО СТАВКА "
 1. 21. РИНОК КАПІТАЛУ І ВІДСОТКОВА СТАВКА
  позичкового капіталу служать: - грошові накопичення організацій; - приватні заощадження. Грошові нагромадження організацій представляють собою вивільнені грошові суми, які систематично накопичуються у формі амортизаційних відрахувань для відшкодування вартості. Ринок позичкових капіталів - це ринок, на якому об'єктом угоди виступає наданий у позику грошовий капітал і де
 2. 1. Проблеми
  позиковий ринок, де попит і пропозиція кредитів будуть впливати на ринкову процентну ставку за кредитами, яку ми можемо назвати валовий грошової (або ринкової) ставкою відсотка. Чи можуть зміни валової грошової ставки змусити що є у ній чисту ставку відсотка тривалий час відхилятися від величини, що відповідає ставці первинного відсотка, тобто різниці між оцінкою
 3. Тема 29. ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  позичкового відсотка. Існують різні методи розрахунку позичкового відсотка, які прийнято називати фінансової математикою. Однак, у найзагальнішому вигляді, якщо співвіднести величину позичкового капіталу і плату за його використання у вигляді відсотка, то можна отримати процентну ставку: {foto70} На процентну ставку крім розміру позикового капіталу і рівня віддачі від його використання впливає ринкова
 4. Чому ж гроші не доходять до промисловості?
  Банківська накрутка на неї робить відсоток непідйомним для індустріальних
 5. Реальна ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію.
  Відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію. Іншими словами, її значення говорить вам про зміну в часі купівельної здатності ваших заощаджень. Реальна ставка відсотка дорівнює різниці номінальної процентної ставки і темпів інфляції: Реальна ставка відсотка=Номінальна ставка відсотка - Темпи інфляції. Наприклад, якщо банк встановлює номінальну ставку
 6. Як прибуток пов'язана з відсотками?
  Позичкових відсотків і загальною сумою депозитних відсотків. Про різницю між цими видами відсоткових ставок можна судити за даними табл. 13.1. Процентні ставки за кредитами, середньорічні, 2004 р. {foto85} Процентні ставки за кредитами, середньорічні, 2004 р. Продовження. {Foto86} Процентні ставки банків багато в чому залежать, по-перше від рівня інфляції: вони підвищуються чи знижуються в залежності
 7. 12.3. Відсоток як дохід власника позичкового капіталу
  позичкового капіталу. Яка ж природа прибутку власника позичкового капіталу? Різні економічні школи відповідають на це питання по-різному. Логіка міркування в марксистській теорії така: взятий у кредит позичковий капітал надходить у виробництво, в результаті чого виникає додаткова вартість (прибуток). Частина цього прибутку, що виникла за рахунок експлуатації, позичальник позичкового капіталу
 8. Терміни і поняття
  позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий та допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача
 9. Запитання для повторення
  позичкового капіталу? 3. Що таке інвестиційний клімат. Які елементи він включає? 4. Чому імпорт капіталу може бути не тільки формою міжнародного співробітництва, а й чинником загострення економічних протиріч між державами? 5. Від яких факторів залежатиме величина позичкового
 10. Розрахунок ВВП за джерелами доходів
  позичковий і банківський відсоток, підприємницький прибуток, амортизаційні відрахування) і різні види змішаного доходу, а також чисті податки. Наприклад, ВВП Росії за доходами у 1998 р. склав, млрд. руб. (%):
 11. Теорія інвестиції
  позичкового відсотка (при високій ставці відсотка зростають фінансові вкладення, а при низькій ставці - вкладення в нефінансові активи) і передбачуваних перспектив економічного зростання (якщо передбачувана норма прибутку вище ставки позичкового відсотка, то зростають інвестиції в нефінансові активи). Так, якщо норма прибутку від реального капіталу буде більше, ніж існуюча ставка позичкового відсотка, то
 12. Висновки
  позичковий капітал (позики і кредити, банківські депозити та кошти на рахунках в інших фінансових інститутах) і підприємницький капітал (відтік і приплив готівкової валюти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції). Вивіз підприємницького капіталу означає організацію підприємств, витрати на облаштування яких несуть іноземні власники. Залежно від ступеня реально
 13. § 4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВІДСОТКА ЗА КРЕДИТ
  позичкового відсотка розглядається як вплив на функціонування позикових коштів в обороті господарських організацій та отримання прибутку кредитором в умовах ринкової конкуренції. При розгляді відсотка як гарантії збереження позичає вартості та компенсації за ризик чинниками, що визначають його розмір, можуть бути терміни кредиту, сума кредиту, наявність забезпечення позички, ймовірність
© 2014-2022  epi.cc.ua