Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

14.1. Схильність до споживання і схильність до заощадження: економічний зміст та аналіз

Теорія аналізу доходу. Ні для кого не секрет, що світ ділиться на багатих і бідних. При цьому давно помічено, що бідні і багаті по-різному ставляться до своїх прибутків: хтось збирає на «чорний день», а хтось, навпаки, необгрунтовано марнотратний, живе лише сьогоднішнім днем, нічого не зберігаючи для майбутнього. Вибірковий аналіз показує, що багаті зберігають більше, ніж бідні не тільки абсолютно, але і відносно. Дуже бідні зовсім нічого не зберігають. Більше того, вони щороку витрачають більше, ніж заробляють, покриваючи різницю або збільшенням боргів, або використанням минулих заощаджень. А адже між заощадженням, споживанням і доходом на рівні сім'ї і на рівні національного господарства існує тісний взаємозв'язок, що лежить в основі теорії аналізу доходу. Основна увага в цій теорії зосереджено на розгляді рівня сукупних витрат, що визначається взаємодією заощаджень та інвестицій, взятих у їх грошовому вираженні.
Графіки схильності до споживання і схильності до заощадження. Залежність між споживанням, заощадженням і доходом розглянемо за допомогою двох графіків: схильності до споживання і схильності до заощадження. Для аналізу скористаємося даними про заощадження та споживанні, взятими з офіційного звіту про дослідження положення вибіркових сімей (табл. 14.1).
Критичний рівень, за яким заощадження стають позитивною величиною, припадає на 4 тис. дол У гр. 3 показаний обсяг споживання для кожного рівня доходу, або схильність до споживання. Оскільки кожен долар доходу ділиться на споживати і зберігати-
Таблиця 14.Бюджет вибіркових сімей мую частини, гр. 2 і 3 в сумі завжди до
Дохід, дол Заощадження, дол Споживання, дол
2000 -170 2170
3000 -110 3110
4000 0 4000
5000 +150 4850
6000 +400 5600
7000 +760 6240
8000 +1170 6830
9000 +1640 7360
10 000 +2150 7850

лжни давати відповідні величини гр.
1. Головним же тут є економічний аналіз не просто заощадження і споживання, а додаткового заощадження і споживання з кожного додаткового долара доходу. Так, при збільшенні доходу з 4 до 5 тис. дол додаткові 1 тис. дол доходу діляться на 850 дол додаткового споживання і 150 дол додаткового заощадження, іншими словами - в пропорції 85: 15. При збільшенні доходу понад 5 тис. дол додатковий дохід ділиться між споживанням і заощадженням у відповідних пропорціях - 75: 25; 64: 36 і т.д. Таким чином, з кожного додаткового долара доходу багатші споживають меньшеf ніж бідні не тільки абсолютно, але і відносно. Цей висновок підтверджується і історичної статистикою: робочі завжди зберігали менше, ніж селяни, і менше, ніж підприємці. Тепер, використовуючи дані табл. 14.1, можна перейти до побудови графіка схильності до споживання (рис. 14.1), що показує залежність між доходом і споживанням, і графіка схильності до заощадження (рис. 14.2), що показує залежність між доходом і заощадженням.
Графік схильності до споживання (рис. 14.1) будується виходячи з припущення, що кожен долар доходу, не витрачений на споживання, зберігається. Кожен додатковий долар доходу йде на додаткове споживання або додатковий заощадження. Це припущення дозволить безпосередньо перейти до понять граничної схильності до споживання і граничної схильності до заощадження.
Споживання 10 000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 60
  У] ^ Заощадження
    Н
     
     
^ ^ ^ 1850    
АЛЛ;   Споживання
45;    
\ Г Дохід

00 7000 8000 9000 10 Рис.
14.1. Графік схильності до споживання
Крива, проведена через точки А, В> ..., Я, називається графіком схильності до споживання. Її нахил в кожній точці, який може бути визначений шляхом побудови маленького трикутника і віднесенням його висоти до основи, називається граничною схильністю до споживання. Лінія, проведена під кутом в 45 градусів, допомагає визначити точку нульового заощадження, а також візуально виміряти чисте заощадження. Якщо крива схильності до споживання розташована вище лінії 45 градусів, то сім'я «проїдає» заощадження. Коли обидві лінії зустрічаються, сімейний бюджет знаходиться в рівновазі. Коли крива схильності до споживання розташована нижче лінії 45 градусів, сім'я здійснює позитивні заощадження. Таким чином, величина проїдання або накопичення заощаджень завжди вимірюється відстанню між двома лініями.

Рис. 14.2. Графік схильності до заощадження


Крива схильності до заощадження виходить на основі попереднього I рафіка і являє собою відстань між лінією 45 градусів і кривою схильності до споживання. Кожна точка графіка виходить в | імультате вирахування з величини доходу величини споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Схильність до споживання і схильність до заощадження: економічний зміст та аналіз "
 1. Тема 47. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
  схильність до споживання і заощадження 1. Мотиви використання доходу населенням. Весь продукт, створений у суспільстві, призначений для споживання. Споживання - індивідуальне і спільне використання благ, націлене на задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Споживання населення - провідний показник розвитку економіки, так як на нього припадає більше половини валового
 2. Терміни і поняття
  схильність до споживання Гранична схильність до споживання «Якісна модель поведінки» (закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага
 3. Терміни і поняття
  схильність до споживання Гранична схильність до споживання «Якісна модель поведінки» (закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага
 4. Основні терміни і поняття
  схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора закритої економіки, моделі: «сукупні витрати - ВНП», «заощадження-інвестиції», рецесійний та інфляційний
 5. Ключові терміни
  схильність до споживання (MPC) Гранична схильність до заощаджень (MPS) Функція інвестицій Сукупний попит Функція сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 6. 3.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
  схильність до споживання; Y-сукупний дохід (який дорівнює обсягу сукупного випуску в грошовому вираженні). Гранична схильність до споживання (МРС) показує, на яку величину зміниться обсяг попиту (планованих витрат) на споживчі товари і послуги при збільшенні сукупного доходу на одиницю: {foto31} Гранична схильність до споживання де? С - приріст споживчого
 7. 14.3. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Гранична схильність до споживання і заощадження
  схильність до споживання (АРС) і середню схильність до заощадження (APS). {Foto46} середня схильність до споживання (АРС), середня схильність до заощадження (APS). Зв'язок між розташовуваним доходом і споживанням називається функцією споживання. Залежність заощаджень від наявного доходу називається функцією заощадження. Дохід людей може змінюватися (зростати або падати). Тому важливо знати,
 8. Питання для самоперевірки
  схильність до споживання і середня схильність до заощадження? 8. Що показують гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження? 9. У чому відмінність між автономними і індукованими інвестиціями? 10. Яка роль інвестицій в економіці? 11. Які фактори визначають динаміку інвестицій? 12. У чому відмінність між планованими і фактичними витратами в
 9. Запитання для самоперевірки
  схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності населення до споживання. 3. Виберіть правильні відповіді. На зростання сукупної пропозиції впливають: а) зростання рівня цін на кожен продукт, б) зростання цін на ресурси; в) зростання проізв'дітельності праці; г) зростання
 10. Запитання для самоперевірки
  схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності населення до споживання. 3. Виберіть правильні відповіді. На зростання сукупної пропозиції впливають: а) зростання рівня цін на кожен продукт, б) зростання цін на ресурси; в) зростання проізв'дітельності праці; г) зростання
 11. 10.2.1. Споживання і заощадження
  схильністю до споживання (АРС). Частка наявного доходу, що спрямовується на заощадження, називається середньою схильністю до заощадження (APS). АРС=; АРS=. Для макроекономічного аналізу в першу чергу важливо не те, яка частина доходу була витрачена на споживання, а важливо, яку частину приросту доходу
 12. Контрольні питання і завдання
  схильність до споживання 0,6. Чому рівні мультиплікатор урядових витрат і податковий мультиплікатор? 4. Чому одно споживання, якщо при доході в 1000 ден. од. і граничної схильності до споживання, рівний 0,8, уряд вводить а) акордний податок, рівний 20 ден. од.; б) встановлює ставку податку на рівні 10%? 5. Як зміняться сукупні витрати, якщо уряд вводить
 13. Питання 11 Мультиплікатор витрат у закритій, проміжних і відкритій економіці
  схильність до імпорту, яка розраховується за формулою: МРМ=? M /? Y, (11.4) де МРМ (marginalpropensity to iMport) - гранична схильність до імпорту;? M - зміна обсягу імпорту. Витрати на придбання імпортних товарів не є частиною внутрішнього споживання, що ілюструє наступна формула: 1 - MPS - МРМ=МРС. (11.5) Таким чином, для напіввідкритою економіки формула
 14. Поняття споживання
  схильність до споживання і гранична схильність до споживання. Середня схильність до споживання - це частка доходу (Y), витраченого на споживання (С). Вона виражається як відношення С до К. Гранична схильність до споживання характеризує динаміку споживання в результаті приросту доходу. Збільшення доходу на одну одиницю (частку, частину) веде до зміни споживання. Гранична схильність до
© 2014-2022  epi.cc.ua