Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗБОРИ

назва представницьких органів, парламентів у ряді держав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАКОНОДАВЧЕ ЗБОРИ "
 1. Стаття 6. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
  законодавчої влади держави є Законодавчі Збори. 6.2. Законодавчі Збори має право приймати закони, що фіксують або змінюють: - Статусні права і свободи фізичних і юридичних осіб; - Внутрішній устрій і порядок роботи держави; - Розміри цивільного (подушного) податку; - Напрямки і порядок витрачання коштів державою. 6.3
 2. Стаття 47. Загальні збори акціонерів
  збори акціонерів. Суспільство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори
 3. Стаття 7. ВИКОНАВЧА ВЛАДА
  Структура, повноваження, порядок призначення та роботи виконавчих органів влади, а також поліції і армії визначаються рішеннями Законодавчих
 4. Стаття 8. СУДОВА ВЛАДА
  8.1. Конституційний Суд складається з 7 осіб. Члени Конституційного Суду призначаються Законодавчими Зборами, при цьому щорічно Законодавчі Збори призначає одного члена Конституційного Суду терміном на 7 років взамін члена, строк повноважень якого закінчився. Члени Конституційного Суду можуть переобиратися на свої пости необмежену кількість разів. 8.2. Конституційний Суд
 5. Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
  збори його членів. Виконавчими органами кооперативу є правління і (або) його голова. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу та підзвітні наглядовій раді та загальним зборам членів
 6. Стаття 91. Управління в товаристві з обмеженою відповідальністю
  збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його
 7. Стаття 5. ГРОМАДЯНСТВО (ЮРИСДИКЦІЯ)
  5.1. Громадянином вважається людина, що уклала з державою договір про громадянство. 5.2. Юридична особа вважається які під юрисдикцією держави, якщо воно уклало з державою договір про юрисдикції . 5.3. Договір про громадянство (юрисдикції) діє протягом обумовленого в договорі строку за умови, що відповідна особа вчасно сплатило передбачений договором
 8. Розгляд та затвердження бюджету
  законодавчий орган , який розглядає і затверджує його. У Великобританії законодавчим органом є парламент, в США - конгрес, у Франції - парламент, у Німеччині - бундестаг. В США проект бюджету передається в конгрес в січні, тобто за дев'ять місяців до початку нового бюджетного року. Разом з ним прямує бюджетне послання президента, в якому даються основні напрямки
 9. Організаційне пристрій банку
  збори акціонерів, що повинні проходити не рідше одного разу на рік. Загальне керівництво діяльністю банку здійснює його рада. На нього покладаються також спостереження і контроль за роботою правління банку. Безпосередньо діяльністю комерційного банку керує правління. Воно несе відповідальність перед загальними зборами акціонерів і радою банку. У функції кредитного комітету входять
 10. Питання 1 Значення і структура соціальних позабюджетних фондів
  законодавчих (представницьких) органів одночасно з проектами відповідних бюджетів на черговий фінансовий рік. Бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розглядаються і затверджуються Федеральними Зборами у формі федеральних законів одночасно з прийняттям федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік. Проекти бюджетів
 11. Виробничі кооперативи
  зборами членів кооперативу. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше п'яти. Майно, що у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Кооператив не має права випускати акції. Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними
 12. ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА
  законодавчі органи, що несе за собою обов'язок законодавчих органів обговорити законопроект і прийняти по ньому певне
 13. КОМІСІЯ РЕВІЗІЙНА
  зборами комерційної організації, акціонерного товариства, біржі для контролю діяльності правління, посадових
 14. Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
  збори його акціонерів. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать: 1) зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; 2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень; 3) утворення виконавчих органів товариства та дострокове
 15. Акція
  зборах
 16. Поняття державного бюджету
  законодавчим органом - парламентом країни, регіону або муніципальним зборами. Протягом і по завершенні фінансового року представники виконавчої влади звітують про свою діяльність по мобілізації доходів і здійснення витрат відповідно до прийнятого закону про бюджет. Що регламентуються нормами права діяльність зі складання і розгляду проектів бюджетів, а також по
 17. Повноваження законодавчих (представницьких) органів суб'єктів РФ щодо встановлення соціальних та майнових вирахувань
  законодавчі (представницькі) органи суб'єктів РФ можуть встановлювати інші розміри відрахувань з урахуванням своїх регіональних
 18. Акція привілейована
  зборах акціонерів (у випадку якщо інше не передбачено в статуті
© 2014-2022  epi.cc.ua