Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 55 Кредитно фінансові інститути

Відповідь
Найважливішими кредитно фінансовими інститутами крім банків є:
- страхові компанії;
- пенсійні фонди;
- інвестиційні компанії (фонди, банки);
- венчурні компанії.
Крім цього, допоміжну роль в рамках фінансової системи відіграють аудиторські та консалтингові фірми.
Нарешті, фінансові групи включають фірми, що займаються різними видами фінансових послуг.
Приватні (недержавні) пенсійні фонди є конкурентами державних організацій подібної спеціалізації. У США внески компаній в пенсійні фонди звільняються від оподаткування. Цей різновид кредитно фінансових інститутів інвестує вільні кошти в корпоративні цінні папери, облігації держави і муніципалітетів, створює депозити в банках.
Недержавний пенсійний фонд (НПФ) «Лукойл Гарант» (Москва; заснований в 1994 р.) входить до фінансової групи «Капіталі»; виплачує пенсії з 1997 р. У 2006 р. пенсії фонду отримували більш 14 тис. чоловік.
Інвестиційні компанії спеціалізуються на довгострокових інвестиціях, розміщенні цінних паперів інших емітентів. Різновидом подібного типу компаній в РФ були чекові інвестиційні фонди, які займалися скупкою і розміщенням ваучерів (приватизаційних чеків).
Інвестиційна компанія «Ренесанс Капітал» (Москва) створена в 1995 р. Доходи фірми в 2006 р.
дорівнювали $ 629 млн, прибуток - більше $ 300 млн.
Інвестиційний банк «Тройка діалог» (Москва) (рис. 66) створений в 1991 р. Філії банку розташовані в Санкт Петербурзі, Новосибірську, Ростові на Дону, деяких інших містах РФ, а також у Нью Йорку, Лондоні, Києві та на Кіпрі. У 2007 р. «Трійка Діалог» спільно з російсько казахстанською компанією ІПГ «Євразія» та нафтовою компанією Caspi Neft (Казахстан) придбала контрольний пакет акцій турецького хімічного холдингу Petkim Petrokimya за $ 2,05 млрд.

Рис . 66. Логотип банку «Трійка Діалог


Венчурні компанії (англ. venture - ризикувати) інвестують фінансові кошти в підприємства, що займаються розробкою і реалізацією науково технічних нововведень. Як правило, прибуток приносить невелика частина інвестиційних проектів у даній сфері, переважна ж частина виявляється збитковою. Венчурні компанії тісно пов'язані зі своєрідною формою ризикового бізнесу - технопарками. ВАТ «Російська венчурна компанія» створено в 2006 р. Підприємство інвестує кошти в інноваційний сектор через посередництво приватних венчурних фондів, надаючи кожному з них 49% від їх інвестиційних ресурсів. Зараз інвестиційні ресурси у розпорядженні компанії складають 15 млрд руб. [112]
Аудит представляє собою незалежну перевірку фінансової звітності з метою визначення її адекватності.
Консалтинг - це вид послуг, що надаються, як правило, корпоративним клієнтам з метою оптимізації бізнесу.
У Росії найбільшою компанією на аудиторському і консалтинговому ринку є московське ТОВ «Фінансові та бухгалтерські консультанти» (ФБК), засноване в 1990 р. Серед послуг, що надаються фірмою: податковий аудит, аудит фінансової звітності, бухгалтерський , податковий, правовий та інші види консалтингу, оцінка та управління активами. [113]
На російському ринку також активно діють західні аудиторські фірми: голландська КПМГ (KPMG) - офіси в Москві, Санкт Петербурзі, Нижньому Новгороді і Єкатеринбурзі; американські «ПрайсвотерхаусКуперс» (PricewaterhouseCoopers (PwC)) - Москва, Санкт Петербург, Південно Сахалінськ, Тольятті; і «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu) - Москва, Санкт Петербург і Південно Сахалінськ.
Фінансова група ІФД «КАПІТАЛ» (Москва) заснована в 2003 р. До складу групи входять: банк «Петрокоммерц», інвестиційна група «Капіталі», страхова група «Капіталі», кілька пенсійних фондів (« Пенсійний капиталь »,« Перший пенсійний фонд »,« Кубанський пенсійний фонд »тощо) і ряд інших активів. Група володіє 90% акцій футбольної команди «Спартак» (Москва). Чисельність співробітників - 6 тис. Прибуток групи в 2004 р. - $ 548 млн.
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "Питання 55 Кредитно фінансові інститути"
 1. РЕЗЮМЕ
  кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення регіональних фінансово-банківських організацій. Створено ряд нових регіональних банківських установ. Істотна роль валютно-кредитних інститутів у поглибленні інтеграційних процесів у Західній Європі. Участь Росії в міжнародних валютно-фінансових і кредитних інститутах відкриває перед нею ширші
 2. ГЛАВА 8. КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА І кредитно-грошова політика
  кредитну систему входять: сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування; сукупність кредитно-фінансових інститутів. З точки зору характеру надаваних послуг виділяються три найважливіші складові сучасних кредитних систем: центральний банк; комерційні банки; спеціалізовані фінансові установи, що включають банківські і небанківські організації (зовнішньоторговельні,
 3. Терміни і поняття
  кредитні інститути Центральний банк Комерційні банки Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути Банківські операції (пасивні, активні, банківські послуги і власні операції банків) Криза ліквідності Криза платоспроможності Грошово-кредитна політика Облікова (дисконтна) політика Операції на відкритому ринку Норми обов'язкових
 4. Глава 24. Фінансовий ринок
  кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих коштів в позичковий
 5. РЕЗЮМЕ
  кредитні установи уважно стежать за валютною позицією по кожній іноземній валюті, оскільки відкрита позиція пов'язана з ризиком. Міжнародний валютний ринок тісно пов'язаний з міжнародним кредитним і міжнародним фінансовимринкамі. Найважливішою частиною міжнародного кредитного та фінансового ринків є євроринок (валют, кредитів і фінансових інструментів). Правова та організаційна
 6. Кредитна система
  кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування і як сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів). Вище зазначалося, що кредитні відносини пов'язані з рухом позичкового капіталу і включають різні форми кредиту. Кредитна система як сукупність фінансово-кредитних інститутів акумулює вільні грошові капітали, доходи і заощадження різних верств
 7. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на
 8. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  кредитне регулювання. Виникають специфічні для перехідного періоду інститути - відомства по приватизації та антимонопольному
 9. Глава 6 КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
  кредитно-фінансової системи представлена на рис. 6.1. {foto88} Рис. 6.1. Структура сучасної кредитно-фінансової
 10. Глава 16. Кредитно-банківська система
  кредитна система Кредитна система поряд з фінансовою представляє своєрідну кровоносну систему народногосподарського організму, її складовою частиною є банківська система. Завдяки ефективному виконанню банками своїх функцій здійснюється процес розширеного відтворення, зростає ефективність суспільного виробництва, реалізується кредитно-грошова політика і т. д. Мета
 11. 6.3. Статистичні матеріали
  кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 Ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового ринку 41 Разом
 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  кредитна організація системи ООН. Займає важливе місце в світовій валютній системі. Здійснює регулюючі, консультативні та фінансові функції. ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ - сукупність ряду міжнародних кредитно-фінансових організацій (МБРР, MAP, МФЕ і МИТІ), здійснюють масштабні проекти з кредитування проектів в країнах, що розвиваються та країнах перехідної економіки. РЕГІОНАЛЬНІ
 13. Навчальний та науково-дослідний інститут ООН (ЮНІТАР
  інституту - підготовка адміністративних та дипломатичних кадрів, головним чином для країн, що розвиваються. У цих цілях широко використовуються такі форми, як семінари та симпозіуми. Інститут веде і наукові дослідження з широкого кола гуманітарних
 14. Висновки
  кредитних відносин, форм і методів кредитування і, по-друге, сукупність фінансово-кредитних інститутів, які поділяються на центральні банки, комерційні банки та спеціалізовані фінансово-кредитні установи (кредитні організації). 6. Банківські операції зазвичай поділяються на чотири групи: пасивні, активні, банківські послуги і власні операції банків. Перші дві
 15. Висновки
  кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів). Головна функція даного ринку - трансформація бездіяльних коштів у позичковий капітал. 2. Ринок позичкових капіталів поділяється на грошовий ринок і ринок капіталів. Під грошовим ринком розуміється ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року). У свою чергу, грошовий ринок звичайно підрозділяється на обліковий, міжбанківський і
 16. Політики повинні вкрай обережно поводитися до грубих «важелям» грошово-кредитної та фінансово-бюджетної
  питаннях проведення грошової політики відрізняються особливою обережністю, так як федеральні закони про ФРС визначають її цілі досить розпливчасто, а про способи їх досягнення не згадується зовсім, за винятком вказівки «чинити правильно». Деякі економісти досить критично ставляться до такого стану. Друге питання економічної політики полягає в тому, чи повинна монетарна
© 2014-2022  epi.cc.ua