Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 81 Іноземні інвестиції в економіці Росії

Відповідь
Історично Росія є притягальним об'єктом для іноземних інвестицій, що пов'язано з можливістю отримання високої норми прибутку за рахунок експлуатації найбагатших природних ресурсів, досить високої кваліфікації російських фахівців і відносної дешевизни робочої сили, відсутністю серйозної конкуренції з боку вітчизняних підприємців.
Участь іноземного капіталу в дореволюційній економіці Росії виражалося у високій частці зарубіжних інвестицій у фондах діяли в той час акціонерних товариств - в 1908 р. вона досягала 40%. У деяких галузях питома вага імпортного капіталу був ще вище, наприклад в гірській промисловості - 70%.
Лідируюче становище на початку XX в. за сумою інвестицій в російську економіку займали бельгійські компанії, далі знаходилися Франція, Німеччина, Англія і США.
У період радянської влади іноземні інвестиції в Росію були законсервовані, крім невеликого проміжку часу в 20 і рр.., В роки нової економічної політики. Зв'язки з іноземними інвесторами базувалися на основі концесій (від лат. Concessio - дозвіл, поступка) - договорів на здачу в експлуатацію на певних умовах природних багатств і підприємств, що належать державі. Концесії не набули широкого поширення із за ризикованості капіталовкладень в радянську економіку, і до 1937
всі вони були анульовані.
У перебудовні часи іноземні капітали в Росію почали повертатися. Загальний обсяг інвестицій різних підрозділів всесвітнього банку в Росію становить нині понад $ 20 млрд, розширюється географія експортерів капіталу в РФ. Якщо в 1999 р. «донорами» для російської держави виступали 96 країн, то в 2001 р. - вже 109. Країнами з найбільшим обсягом інвестицій в нашу економіку в 1997 р. були США (27,8% всіх інвестицій), Швейцарія (15,25%), Голландія (12,87%); в 2001 р. лідирували Кіпр (16,3%), США (11,3%) і Великобританія (10,9%); в 2005 р. - Люксембург ($ 13,8 млрд), Голландія ($ 8,9 млрд), Великобританія ($ 8,6 млрд). Несподіване лідерство Кіпру та Люксембургу пояснюється реекспортом, поверненням назад капіталу, вивезеного з країни в смутні 90 е.
Основні причини, що перешкоджають ввезення капіталу в РФ, см. на рис. 102.

Рис. 102. Причини, що перешкоджають росту обсягу ввезеного в РФ капіталуДля залучення іноземних інвестицій в країні створюються вільні економічні зони. Обсяги іноземних інвестицій в російську економіку см. на рис. 103.

Рис. 103. Іноземні інвестиції ($ млрд)


До негативних наслідків ввезення капіталу в РФ відносяться: - загроза економічній безпеці держави із за захоплення економічної влади в країні іноземними державами або корпораціями, можливість перетворення у своєрідну економічну колонію і залежність від метрополії у вирішенні зовнішніх, а іноді і внутрішніх проблем;
- можливість ввезення в країну застарілого обладнання та товарів, продуктів «другої свіжості», були у вжитку (second hand))
- зростання зовнішніх боргів країни і необхідність у зв'язку з цим вилучати величезні фінансові ресурси для виплати поточних відсотків по кредитах;
- втрата частини податкових і митних надходжень із за демпінгових цін, що використовуються експортують країнами;
- низька оплата праці на спільних підприємствах або у філіях іноземних компаній (низька порівняно з оплатою в країнах донорах);
- вилучення з країни імпортних фінансових вкладень може призвести до інфляції, зниження курсу національної валюти.

Однак можна виявити і деякі позитивні моменти:
- розвиток чи реанімація відстаючих галузей виробництва за рахунок фінансового підживлення ззовні;
- поява нових робочих місць, зменшення соціальної напруженості, пов'язаної з безробіттям;
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 81 Іноземні інвестиції в економіці Росії"
 1. ЛІТЕРАТУРА
  іноземного інвестора / / Іноземний капітал у Росії: податки, облік, валютне та митне регулювання. 1996. № 4. Лебедєв В.М. Формування інвестиційного клімату в Росії / / Фінанси. 1995. № 4. Фельзенбаум В. Г. Регулювання іноземних інвестицій у Росії / / Питання економіки. 1994. №
 2. № 161. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку Росії на початку 20-го століття
  іноземний капітал. Але це не привело до створення іноземних зон впливу, приплив іноземного капіталу супроводжувався зрощенням його з капіталом вітчизняним, що сприяло включенню Росії в світову
 3. Контрольні питання
  іноземних інвестицій в російській економіці? 2. Які гарантії надає іноземному інвестору російське законодавство? 3. Які основні законодавчі акти регулюють інвестиційну діяльність іноземних інвесторів в Росії? 4. Чому у вивезенні капіталу з Росії переважає «втеча капіталу»? 5. Чому вивіз капіталу надає суперечливе вплив на російську
 4. Зовнішня торгівля Росії
  іноземних інвестицій. Рух у напрямку ринкових перетворень і необхідність послідовного відкриття внутрішнього ринку викликали зростаючий приплив іноземних інвестицій до Росії. Однак розмова про іноземні інвестиції «взагалі» носить непрофесійний характер. Необхідно чітко розрізняти: прямі інвестиції, вкладені в розвиток реального сектора економіки й укорінені в ньому, а
 5. Стаття 2. Іноземні інвестиції
  іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
 6. Стаття 21. Дочірні підприємства, філії та представництва підприємств з іноземними інвестиціями
  іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії та представництва на території РРФСР і за її межами, у тому числі в іноземних державах, з дотриманням умов, встановлених чинним на території РРФСР законодавством, законодавством союзних республік і відповідним законодавством іноземних держав. (2)
 7. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих
 8. Рис.
  Закордонних інвес-тицій знижуються. Зверніть увагу на положення нулі-вої точки на гори-зонтальной осі: чисті іноземні інвестиції можуть бути як позитив-вими, так і негативні-тільних. Чисті іноземних-ні інвестиції негативні Чисті іноземних-ні інвестиції позитивні Чисті іноземні інвестиції ~ лава 30. Макроекономічна теорія відкритої
 9. Стаття 12. Організаційно-правові форми і види підприємств з іноземними інвестиціями
  іноземними інвестиціями створюються і діють у формі акціонерних товариств та інших господарських товариств і товариств, передбачених законодавством РРФСР. (2) На території РРФСР можуть створюватися і діяти: підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій (спільні підприємства), а також їх дочірні підприємства та філії; підприємства, повністю належать іноземним
 10. Стаття 28. Оподаткування
  іноземними інвестиціями, а також іноземні інвестори сплачують податки, встановлені чинним на території РРФСР законодавством. (2) Для підприємств з іноземними інвестиціями, діючих у пріоритетних галузях народного господарства і в окремих регіонах, може встановлюватися пільговий порядок
 11. Стаття 6. Правовий режим іноземних інвестицій
  іноземних інвестицій, а також діяльності іноземних інвесторів з їх здійснення не може бути менш сприятливим, ніж режим для майна, майнових прав та інвестиційної діяльності юридичних осіб і громадян РРФСР, за винятками, передбаченими справжнім
 12. Контрольні питання і завдання
  іноземні інвестори при різних формах вивозу капіталу? 5. Які з наступних видів інвестицій вважаються прямими: Американський банк купив 6% акцій російської компанії «Лукойл»; Російський Автобанк придбав у Лондоні будівлю, в якій відкрив свою філію; Канадська фірма «Макдональдс» відкрила черговий ресторан у Москві; Нафтопереробна фірма з Англії придбала 11 % поточного
 13. Стаття 1. Іноземні інвестори
  іноземні юридичні особи, включаючи, зокрема, будь-які компанії, фірми, підприємства, організації або асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження; іноземні громадяни, особи без громадянства ... іноземні держави; міжнародні
 14. Стаття 4. Об'єкти іноземних інвестицій
  інвестиції на території РРФСР можуть вкладатися в будь-які об'єкти, не заборонені для таких інвестицій законодавством. Вони можуть включати в себе: новостворювані і модернізовані основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного господарства; цінні папери; цільові грошові вклади;. науково-технічну продукцію; права на інтелектуальні цінності;
 15. РЕЗЮМЕ
  іноземних інвестицій, їх функціонування в національній економіці на регіональному та більш широкому міжнародному рівні. Досвід показує, що вміле і грамотне використання іноземних інвестицій є запорукою успішного функціонування національних господарств у змагальному, конкурентному режимі. При всьому різноманітті форм міжнародного руху іноземного капіталу пріоритетну роль
 16. Висновки
  іноземний капітал, дешевої робочої сили і сировини, перешкод для ввезення товарів у країні-імпортері, бажання географічно диверсифікувати виробництво та ін Основні форми вивозу капіталу: підприємницька у вигляді прямих і портфельних зарубіжних інвестицій і позичкова у вигляді надання кредитів і позик. 2. Ввезення іноземного капіталу в країну залежить від існуючого там інвестиційного
 17. № 524 ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.
  Іноземних інвестицій. Поясни-ті, як ці поняття пов'язані між собою. 642 Частина П. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Рис. 29.2 НАЦІОНАЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ЧИСТІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ США На графіку (а) показані зміни національних Ощад-жений і внутрішніх інвестицій, рассчи-танние у відсотковому відношенні до ВВП.
 18. Тому на графіку (б) лінія чистих іноземних інвестицій має спадний характер.
  Іноземних інвестицій має спадний характер. Графік (в) відображає функціонування ринку обміну іноземної валюти (рис. 30.2). Так як чисті іноземні інвестиції повинні оплачуватися в инос-Тран валюті, їх величина, отримана нами на графіку (б), визначатиме пропозиція доларів на ринку обміну іноземної валюти. Реальний обмінний курс не впливає на чисті іноземні
© 2014-2022  epi.cc.ua