Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 89 Державний бюджет, бюджетний дефіцит і його види

Відповідь
Державний бюджет являє собою структуру витрат і доходів держави, затверджених у законодавчому порядку.
Державні витрати: державні закупівлі та трансфертні платежі.
Доходи в основному складаються з податків, які стягують центральні і місцеві органи влади, державних позик і надходжень з позабюджетних (цільових) фондів.
Податки - обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб, що стягуються державою, є основним важелем фіскальної політики держави: змінюючи розмір податкових ставок, уряд робить вплив на випуск продукції.
Якщо витрати дорівнюють доходам, то має місце баланс державного бюджету.
Перевищення витрат держави над його доходами утворює бюджетний дефіцит.
Перевищення доходів держави над його видатками утворює бюджетний надлишок.
Переважна більшість країн зводить свій бюджет з дефіцитом. Фінансування бюджетного дефіциту здійснюється шляхом запозичення:
- у центрального банку;
- у населення.
Відповідно способи фінансування дефіциту державного бюджету наступні:
- кредитно-грошова емісія (монетизація дефіциту держбюджету) - Д M;
- випуск позик - Д B.

Дефіцит=ДM + Довгохвильовий тюнер.
При монетизації дефіциту державного бюджету держава отримує сеньйораж - дохід, який отримують в результаті випуску в обіг додаткової кількості грошей. Він дорівнює різниці між сумою додатково випущених грошей і витратами на їх випуск:


де М с - витрати з виготовлення нових грошей. Дохід від сеньйоражу завжди отримує держава, виключаючи випадки, коли громадяни тримають свої активи в інвалюті або використовують валюту іншої країни як офіційної.
Інфляційний податок виплачують власники грошових коштів, які несуть втрати, викликані зростанням інфляції, для нього цілком застосовна крива Лаффера, де базою оподаткування виступають реальні касові залишки.
Якщо дефіцит бюджету фінансується за допомогою випуску державних позик, то збільшується ринкова ставка відсотка, відповідно обсяг інвестицій скорочується, виникає «ефект витіснення» інвестицій.
Виділяють первинний дефіцит держбюджету - різниця між величиною загального (фактичного) дефіциту і сумою процентних виплат по боргу.

Управління державним боргом здійснюється наступними заходами.
Для того щоб розрахуватися з власниками облігацій старого позики, держава може вдатися до:
- рефінансуванню, тобто випуску нових позик;
- конверсії, тобто зміни умов позики щодо прибутковості;
- консолідації державного боргу, тобто зміни умов щодо термінів (перетворити короткострокові облігації в середні і довгострокові).
Розрізняють структурний і циклічний дефіцит державного бюджету.
Структурний дефіцит являє собою перевищення державних витрат над податками в умовах повної зайнятості.
Циклічний дефіцит - різниця між фактичним бюджетним дефіцитом і структурним дефіцитом. Він виникає в результаті циклічного падіння виробництва.
Визначити глибину бюджетного дефіциту неможливо без аналізу величини державного боргу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 89 Державний бюджет, бюджетний дефіцит і його види "
 1. Основні терміни і поняття
  державні цінні папери, внутрішній державний борг, зовнішній державний
 2. Контрольні питання
  державний бюджет? 6. Які елементи входять до бюджетної системи держави? 7. Які види доходів і витрат бюджету ви знаєте? 8. Дайте визначення податкової системи. 9. Поясніть поняття «податок», «збір», «мито». 10. Перерахуйте функції оподаткування. 11. За якими ознаками класифікуються податки? 12. Який механізм оподаткування по кривій Лаффера? 13. Назвіть
 3. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Що таке державний бюджет, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит? Що краще для економіки: бюджетний профіцит або дефіцит? 2. Чому виникає дефіцит і які відомі методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому?
 4. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Що таке державний бюджет, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит? Що краще для економіки: бюджетний профіцит або дефіцит? 2. Чому виникає дефіцит і які відомі методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому?
 5. Бюджетний дефіцит і профіцит
  державних фінансів визначається співвідношенням доходів і видатків державного бюджету. Перевищення витрат по державному бюджету над доходами називається бюджетним дефіцитом. Він є наслідком незбалансованості державних фінансів. Перевищення дохідної частини державного бюджету над його видатковою частиною називається бюджетним профіцитом. Зростання бюджетного
 6. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 7. Терміни і поняття
  бюджет Функції бюджету Фінанси Фінансова система Позабюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та
 8. Терміни і поняття
  бюджет Функції бюджету Фінанси Фінансова система Позабюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та
 9. Види бюджетного дефіциту
  державного бюджету визначається його розміром при природному рівні безробіття. Різниця між реальним і структурним дефіцитом «ставиться» циклічному дефіциту. З підвищенням природного рівня безробіття збільшується циклічна складова дефіциту бюджету, і навпаки. Залежно від характеру проведеної державою фінансової політики бюджетний дефіцит може бути активним або
 10. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  державного боргу Російської
 11. Тема 11 Державний бюджет та фіскальна політика держави
  бюджет: принципи побудови, структура доходів і витрат. Бюджетний дефіцит: причини та способи регулювання. Державний борг та його вплив на економічний розвиток. Бюджетний кодекс Російської Федерації. Фіскальна політика: сутність та методи. Фіскальні мультиплікатори. Автоматичні стабілізатори та дискреційна фіскальна політика. Види та ефективність фіскальної
 12. Контрольні питання
  бюджетних витрат. 2. Що являє собою бюджет розвитку? 3. Назвіть форми надання бюджетних коштів. 4. У чому полягає програмно-цільовий і нормативний методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
© 2014-2022  epi.cc.ua