Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 26 Гроші: сутність та функції. еволюція грошей

Відповідь
Гроші - це особливий товар, що виконує роль загального еквіваленту при обміні товарів, продукт стихійного розвитку обміну і форм вартості. Гроші - економічна категорія товарного виробництва. Гроші виділилися з усієї маси товарів в результаті обміну. Роль грошей у різних народів і в різні епохи виконували різні товари. З розвитком товарного виробництва роль грошей стали виконувати благородні метали (срібло, золото). У грошах, як і в товарах, втілений конкретний і абстрактний працю.
Сутність грошей проявляється в їх функціях. Гроші виконують такі функції:
| міра вартості - вимірювання вартості всіх товарів і громадський облік витрат на їх виробництво. Це основна функція. Функція міри вартості вимагає не тільки якісної, а й кількісної визначеності, а отже, і вибору одиниці виміру, якою є масштаб цін - фіксоване законом вагова кількість золота, прийняте в якості грошової одиниці;
| засіб обігу - за допомогою грошей здійснюється обмін (купівля продаж) товарів. Процес обміну виглядає наступним чином: т д т (товар гроші товар). Для виконання цієї функції гроші повинні бути не ідеальними, а реальними, матеріально втіленими в грошових знаках;
| засіб утворення скарбів. Для виконання даної функції необхідно, щоб за продажем Т Д не слідувала купівля Д Т, в результаті чого гроші вилучаються з обігу і перетворюються на скарб;
| засіб платежу - продаж товарів у кредит, т. е . купівля товарів з відстрочкою платежу (товар купується, а оплата не здійснюється). У цьому випадку засобом обігу служать не самі гроші, а виражені в них боргові зобов'язання.
Гроші у функції засобу платежу функціонують не тільки при оплаті куплених у кредит товарів, а й при погашенні інших зобов'язань (наприклад, при внесенні орендної плати за землю, сплати податків тощо);
| світові гроші - обслуговування міжнародної торгівлі; виступають у вигляді зливків благородних металів (золота), мають таке призначення:
- міжнародний платіжний засіб (одна країна сплачує іншій за товари , куплені в кредит);
- міжнародне купівельний засіб (при оплаті готівкою товарів, що купуються);
- загальне втілення суспільного багатства (при перекладі на зберігання з однієї країни в іншу, при наданні зовнішніх позик, сплату контрибуцій).
У сучасній економічній літературі виділяють три функції грошей:
| засіб обігу - обмін товарів за допомогою грошей. Ця функція часто висувається на перше місце;
| міра вартості. Гроші у цій функції розглядаються як лічильна одиниця. Рахункові гроші - це узаконені державою грошові знаки (у США - долар, в Англії - фунт стерлінгів, у Росії - рубль і т.д.). Вираз вартості товару здійснюється через ціну. Ціна - це грошове вираження вартості товару. Відповідно до трудової теорії вартості, в основі ціни лежить вартість товару. А відповідно до теорії граничної корисності, в основі ціни лежить суб'єктивна оцінка покупця, встановлювана граничною корисністю. Але на цю ціну впливають попит і пропозиція;
| засіб накопичення або заощадження. Накопичення грошей дає можливість їх власникам купувати товар або послугу в будь-який час.
В історії людства гроші зазнали істотну еволюцію. Першим видом грошей були товарні гроші, т.
е. роль грошей виконували товари (худоба, сіль, тютюн, хутра, шкури, риба, мушлі та ін.)
Поступово роль грошей закріплювалася за благородними металами (золото, срібло). Так виникли металеві гроші. Монометаллизм остаточно встановився в усьому світі наприкінці XIX в. У Росії срібний монометалізм існував у 1843-1852 рр.., А золотий стандарт - з 1897 р. В епоху золотого стандарту практично не було інфляції. Скасування золотого стандарту в більшості країн сталася в 1933 р. Остаточна поразка золотий стандарт зазнав у 1971 р., коли уряд США оголосив, що припиняє обмін доларів на золото за офіційною ціною.
До середини XVIII в. в Європі, Північній Америці, Росії (з 1769 р.) з'явилися паперові гроші. Грошові знаки з паперу поділяються на паперові та кредитні. Паперові гроші були представниками металевих грошей. У Росії в середині XVIII ст. були випущені паперові казначейські векселі - асигнації, які проіснували до 1843
Розвиток кредитних відносин викликало появу кредитних грошей. Від паперових грошей вони відрізняються тим, що виникають на основі кредитних операцій. Кредитні гроші (векселі, банкноти, чеки) випливають з функції грошей як засобу платежу. Кредитні гроші виступають у формі кредитних карток, які виконують функції грошей як засобу платежу. Кредитні картки існують в різних видах: поновлювані, одномісячні, фірмові, преміальні, дебетові.
Застосування електронної техніки при здійсненні безготівкових розрахунків зумовило виникнення електронних грошей - універсального інструменту безготівкових розрахунків за допомогою пластикових карт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 26 Гроші: сутність та функції. еволюція грошей "
 1. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  Форми суспільного виробництва. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція. Закон обігу грошей. Інфляція. Закон вартості і його функції Мета теми - розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з'ясувати
 2. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  Товарне виробництво: умови існування, типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні
 3. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
 4. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
 5. Гроші як засіб обігу
  Сутність грошей розкривається у їх функції. Гроші як засіб обігу народжені торгівлею; вони виникли як технічний засіб, завдяки якому забезпечується обмін товарами. Без грошей можливий тільки прямий обмін, що передбачає, що у кожного з партнерів є те, що потрібно іншому. Але ж таке положення - не правило, а виключення з нього, причому навіть в давнину, не кажучи вже про
 6. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 7. Глава 17. Державне регулювання економіки
  Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 8. Контрольні питання
  1. Що таке гроші і які функції вони виконують? 2. Що таке грошова система і грошовий обіг? 3. Які види грошей ви знаєте? 4. Що таке електронні засоби платежу? 5. Які елементи структури грошових агрегатів? 6. Які мотиви визначають попит на гроші в кейнсіанської теорії? 7. Від яких факторів залежить пропозицію грошей? 8. Що таке коефіцієнт монетизації?
 9. 8.2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
  Гроші виконують різні функції. Щоб дійсно зрозуміти сутність грошей, доцільно детально їх розглянути. Гроші як міра вартості. Вартість усіх товарів отримує вираження в грошах. Гроші служать загальним втіленням і мірилом товарних вартостей. Але це не означає, що гроші роблять товари сумірними. Основою сумірності товарів є укладений в них працю. За Марксом,?
 10. Сутність грошей
  Отже, гроші - це особливий товар, службовець загальним еквівалентом. Найкраще сутність грошей проявляється в їх функціях. 1. Гроші як міра вартості. Це прирівнювання товару до певної суми грошей, що дає кількісний вимір величини вартості товару. Вартість товару, виражена в грошах, є його ціною. Функція міри вартості реалізується на основі масштабу цін. З його допомогою
© 2014-2022  epi.cc.ua