Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 17Еластічность пропозиції за ціною. Крива пропозиції.


ВІДПОВІДЬ
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЗА ЦІНОЮ - показник ступеня чутливості, реакція пропозиції на зміну ціни товару. Вона розраховується за формулою:


Метод розрахунку еластичності пропозиції той же, що й еластичності попиту, з тією лише різницею, що еластичність пропозиції завжди позитивна, бо крива пропозиції має «висхідний» характер. Тому необхідності в умовну зміну знака еластичності пропозиції немає. Позитивне значення еластичності пропозиції обумовлено тим, що більш висока ціна стимулює виробників збільшувати випуск.
Основним фактором еластичності пропозиції є час, оскільки воно дозволяє виробникам відреагувати на зміну ціни товару.
Виділяють три тимчасових періоди:
- поточний період - період часу, протягом якого виробники не можуть пристосуватися до зміни рівня цін;
- короткий період - період часу, протягом якого виробники не встигають повною мірою пристосуватися до зміни рівня цін;
- довгий період - період часу, достатній для того, щоб виробники могли повністю пристосуватися до зміни цін.
Розрізняють такі форми еластичності пропозиції:
- еластична пропозиція - величина пропозиції змінюється на більший відсоток, ніж ціна, коли еластичність більше одиниці (Es> 1). Ця форма еластичності пропозиції характерна для довгого періоду;
- нееластичне пропозиція - величина пропозиції змінюється на менший відсоток, ніж ціна, коли еластичність менше одиниці (Es <1). Ця форма еластичності пропозиції властива короткому періоду;
- абсолютно (абсолютно) еластична пропозиція має місце тоді, коли величина пропозиції нескінченно змінюється при малій зміні ціни (Es=?). Ця форма еластичності пропозиції властива довгому періоду, а крива пропозиції строго горизонтальна;
- абсолютно нееластичне пропозиція має місце тоді, коли величина пропозиції дорівнює нулю (Е=0), тобто величина пропозиції абсолютно змінюється при зміні ціни. Ця форма властива поточному періоду, а крива пропозиції строго вертикальна.
Еластична та нееластична пропозиції за ціною ілюструються на рис. 17.1.
Поняття «еластична пропозиція» застосовно до таких змінних, як ставка відсотка, рівень заробітної плати, ціни на сировину і напівфабрикати, що застосовуються при виробництві потрібного блага.


Рис. 17.1. Еластичність пропозиції за ціною:

а) еластична пропозиція, б) нееластичне пропозицію
Слід зауважити, що для більшості промислових товарів еластичність пропозиції по відношенню до цін на сировину негативна, бо підвищення ціни на сировину призводить до збільшення витрат фірми, що за інших рівних умов викликає скорочення випуску продукції.
Еластичність пропозиції залежить від багатьох чинників:
- можливості тривалого зберігання і вартості зберігання. Товар, який не може зберігатися тривалий час або його зберігання коштує дорого, має низьку еластичність пропозиції;
- специфіки виробничого процесу. У тому випадку, коли виробник товару може або збільшити його випуск при зростанні ціни, або випускати інший товар при зниженні ціни, пропозицію даного товару буде еластичним;
- фактора часу. Виробник не може швидко реагувати на зміну ціни, оскільки необхідно відоме час на наймання додаткових працівників, купівлю засобів виробництва (коли потрібно збільшити випуск) або скорочення частини працівників, твір розрахунків з банківським кредитом (коли потрібно зменшити випуск). У короткому періоді пропозиція може бути збільшено на зростання попиту (ціни) лише шляхом більш інтенсивного використання наявних виробничих потужностей. Однак подібна інтенсивність може збільшити ринкову пропозицію тільки на порівняно невелику величину. Отже, в короткому періоді пропозиція мало еластично за ціною. У довгому періоді підприємці можуть збільшити свої виробничі потужності за допомогою розширення існуючих можливостей і будівництва фірмами нових підприємств. Таким чином, в довгому періоді еластичність пропозиції за ціною досить істотна;
- ціни інших благ, в тому числі ресурсів. У даному випадку мова йде про перехресної еластичності пропозиції;
- ступеня досягнутого застосування ресурсів: трудових, матеріальних, природних. Якщо цих ресурсів немає, то реакція пропозиції на еластичність дуже мала.
КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ - лінія, що відображає всі співвідношення кількості пропонованих благ і рівноважної ціни; характеризує пропозицію блага. Зрушення кривої пропозиції означає зміну пропозиції. Збільшення пропозиції відповідає зсуву кривої пропозиції вправо, а зменшення - зрушення кривої пропозиції вліво (рис.
17.2).


Рис. 17.2. Криві пропозиції та еластичність пропозиції


Зіставлення кривих пропозиції S 1 і S2 в точці А (рис. 17.2) показує, що крива S 1 в порівнянні з кривою S2 більш «полога» і володіє більшою еластичністю.
Аналіз кривих пропозиції свідчить про те, що дохід підприємця збільшується з ростом і зменшується з пониженням рівноважної ціни товару РА при будь-яких значеннях еластичності пропозиції. Зауважимо, що криві попиту відображають протилежну залежність: дохід підприємця збільшується із зменшенням рівноважної ціни РА при еластичному попиті і скорочується при нееластичним попиті. З рис. 17.2 видно, що при еластичній пропозиції дохід по мірі збільшення рівноважної ціни збільшується швидше, ніж при нееластичним реченні. Так, якщо рівноважна ціна підвищилася до значення Р1; то в точці рівноваги B 1 дохід підприємця складе P1 х QB1, в точці C 1 дохід дорівнює P1 х Q C1.
Оскільки QB1> QC1 і дохід в точці B 1 на еластичною кривою S1 більше, ніж у точці C 1. Однак більш висока еластичність пропозиції передбачає і більш високі темпи зменшення доходів підприємця, якщо знижується рівноважна ціна (зіставимо точки С2 і В2 при ціні Р2). З цього випливає відповідь на питання, чому пониження ціни блага в результаті зміни попиту обумовлює банкрутство дрібних виробників, бо пропозиція їх благ більш еластично в порівнянні з благами великих фірм.
Викладене вище підсумуємо наступними висновками:
1) на ринку будь-якого блага діють два потоку: споживачі благ, що пред'являють попит на певний обсяг благ, і виробники благ, що пропонують різні обсяги благ;
2) обсяг пропонованих благ залежить від ряду факторів, основним з яких виступає ціна блага;
3) пропозиція блага ілюструє крива пропозиції;
4) будь-який зрушення кривої пропозиції означає зміну пропозиції. Збільшенню пропозиції відповідає зсув кривої пропозиції вправо, а скорочення пропозиції - зрушення вліво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 17Еластічность пропозиції за ціною. Крива пропозиції. "
 1. Ключові терміни
  пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 2. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 3. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 4. Крива пропозиції та закон зміни пропозиції
  пропозиція товару складе 18 виробів, при ціні 4 дол - 16 виробів, при ціні 3 дол - 12 виробів, при ціною 2 дол - 7 виробів і при 1 дол - жодного вироби, отримаємо відповідний графік пропозиції S (supply) (рис. 4.6). р S 0 5 10 15 '20 Q Рис. 4.6. Крива пропозиції 3. Пропозиція: фактори і закон його зміни. Еластичність пропозиції 103
 5. У табл. 4.5 наведені дан-ні про пропозицію двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній
  реченні двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній можливій ціні. Ринкова пропозиція - сума цих індивідуальних пропозицій. Обсяг ринкової пропозиції залежить від факторів, які визначають перед-ложение окремих продавців: ціни товару, цін на ресурси, що використовуються для виробництва товару, рівня технологій і очікувань, а крім того, від кількості постачальників.
 6. Терміни і поняття
  пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і « ціна стелі »Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності« Ножиці цін »А.
 7. Терміни і поняття
  пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
 8. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу пропозиції,? ираженного у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Тобто цінова еластичність пропозиції=Припустимо, що ціна 1 л молока зросла з $ 3,00 до $ 3,30, а місячний | б'ем виробництва збільшився з 10 тис. л до 11,5 тис. л. Ми розраховуємо зміна ціни, виражене у відсотках, як зміна ціни=
 9. Зміна обсягу та характеру пропозиції
  пропозиції і зміна обсягу пропозиції. Обсяг пропозиції змінюється тоді, коли змінюється тільки ціна товару. Зміна характеру пропозиції Рис. 4.7. Криві зміни характеру пропозиції відбувається, коли змінюються інші фактори, які раніше приймалися за постійні. Припустимо, що використовується нова технологія, яка дозволяє при тих же витратах випустити більше
 10. Ключові терміни
  пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 11. Таким чином, пропоноване кількість товару обернено пропорційно ціною використовуваних для його виробництва
  пропозиції. Впровадження автоматизованої виробничої лінії, наприклад, призвело б до зниження витрат праці та витрат фірми і повели-чению обсягу пропозиції морозива. Очікування. Пропозиція морозива в даний час, можливо, залежить від ваших очікувань, пов'язаних з майбутнім. Наприклад, якщо ви вважаєте, що незабаром ціна морозива зросте, ви зменшите поставки і збільшите запаси
 12. Ключові терміни
  пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 13. Ринкові сили попиту та пропозиції 99 На рис.
  Пропозиції 99 На рис. 4.6 представлені криві пропозиції, побудовані за даними табл. 4.5. Як і у випадку кривої попиту, для того щоб отримати криву ринкового запропонованого-вання, ми підсумовуємо криві індивідуальної пропозиції по горизонталі. Тобто, щоб знайти загальний обсяг пропозиції при кожній можливій ціні, ми підсумовуємо індивідуальні пропозиції по горизонтальній осі
 14. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516171819 Кількість (=3 + 4) стаканчиків морозива
  пропозиції при кожній можливій ціні, зрушує криву пропозиції вправо. Будь-яка зміна, яке веде до зменшення пропозиції при кожній можливій ціні, зрушує криву пропозиції вліво. 02 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок. Рис. 4.8 РІВНОВАГА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ Рівновага - точка перетину кривих попиту та пропозиції. При ціні
© 2014-2022  epi.cc.ua