Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 104 Проблеми приєднання Росії до Світової організації торгівлі

Відповідь
Всесвітня торгова організація (СОТ) заснована натомість Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 08.12.1994 р. і почала свою діяльність з 01.01.1995 р. Таким чином, СОТ - правонаступниця ГАТТ, створена на основі Уругвайського раунду.
СОТ - найважливіший механізм сучасної глобалізації та світопорядку, багатосторонній контракт (пакет угод), нормами і правилами якого регулюється домінуюча частка (90%) світової торгівлі товарами та послугами.
Вищим органом СОТ є Міністерська конференція, що поєднує представників всіх учасників СОТ. Сесії проводяться кожні два роки. Між сесіями по необхідності скликається Генеральна рада (ГС), що складається також з представників країн - членів СОТ.
Переговори про приєднання Росії до СОТ ведуться більше десяти років. Намічене на 2003 р. вступ нашої країни до СОТ не відбулося. Тепер її прийом до СОТ передбачається в 2008 р. У листопаді 2006 р. підписано російсько американську угоду, що усуває перешкоди на шляху приєднання Росії до СОТ. Однак США так і не скасували горезвісну поправку Джексона - Веніка, що обмежує права Росії на рівноправну торгівлю.
Обгрунтування доцільності вступу Росії до СОТ російські влади протягом усього переговорного процесу змінювали. Спочатку домінували ідеологічні та політичні аргументи. Потім висувалися економічні аргументи. В даний час переважають інтеграційні фактори (прискорення економічного розвитку і підвищення його якості).
Політичне рішення про вступ Росії до СОТ було прийнято в 2002 р. Проте у вітчизняній літературі і в усних заявах висловлювалися неоднозначні судження, особливо щодо прискореного приєднання нашої країни до СОТ.
Дискусія розгортається навколо двох підходів.
Перший. Росія як велика світова держава має багато принципових світогосподарських конкурентних переваг. Тому її вступ до СОТ прискорить економічний розвиток країни.
Другий. Сучасний стан економіки Росії не дає підстав для її прискореного приєднання до СОТ, бо воно може обернутися серйозними негативними народно господарськими наслідками для нашої країни.
Прихильники вступу Росії до СОТ висувають такі аргументи:
- вступивши до СОТ, Росія отримає широкий доступ на світовий ринок, уникне дискримінації при продажу своїх товарів і послуг;
- посилиться приплив іноземного капіталу в нашу країну;
- створяться реальні можливості збільшення бюджету країни і заробітної плати, всього суспільного відтворення;
- вступ до СОТ не викличе неминучих негативних наслідків для нашої економіки, а навпаки, принесе вигоди: в середньостроковій перспективі в $ 19 млрд, а в довгостроковій - $ 64 млрд на рік.

Противники вступу Росії до СОТ призводять інші доводи. Вони вважають, що:
- зменшиться контроль за експортом та імпортом;
- доведеться відмовитися від протекціоністських заходів захисту національних інтересів;
- прямі іноземні інвестиції можуть викликати спад виробництва, особливо в харчовій та легкій промисловості, машинобудуванні, сільському господарстві, що призведе до зростання безробіття;
- скорочення або повна відміна експортного мита на поставки за кордон енергоресурсів і сировини з Росії значно скоротить доходи держбюджету;
- зросте відкритість нашої економіки, її ринку для імпорту, що призведе до згортання виробництва із за низької його конкурентоспроможності і т.д.
Приєднання Росії до СОТ, на думку вітчизняних фахівців, знизить конкурентоспроможність нашої економіки за рахунок:
- узгодженого зниження рівнів імпортних тарифів на промислові товари (за підсумками переговорів з ЄС з 10 до 7,6%, а на сировинні товари - до 0%). До 2010 р. мита на окремі імпортні товари будуть скорочені більш ніж удвічі;
- подорожчання енергоресурсів. Реальні відпускні ціни на газ (згідно з підсумками Московського саміту Росія - ЄС) для промислових споживачів Росії до 2010 р. подвояться;
- посилення вимог до сертифікації систем менеджменту якості на російських підприємствах. Підприємства, що не перейдуть на Міжнародну систему стандартизації і сертифікації продукції, не зможуть вийти на зовнішні ринки.
Як бачимо, умови вступу Росії до СОТ вельми жорсткі, і в разі її приєднання до цієї організації вони повинні бути виконані в найближчі роки.
Вступ Росії до СОТ висуває проблему різкого підвищення темпів зростання ВВП, конкурентоспроможності економіки на світовому ринку. Це можна забезпечити за рахунок прискореного переозброєння матеріально технічної бази реального сектора економіки, в першу чергу промисловості і сільського господарства.
Вступ Росії до СОТ передбачає високорозвинене конкурентоспроможне сільське господарство. Основним документом СОТ в галузі сільського господарства є угода «Уругвайський раунд ГАТТ», який регламентує зобов'язання членів цієї організації щодо внутрішньої підтримки агропромислового комплексу (АПК), встановлює класифікацію напрямків державної політики.

Який стан сільського господарства Росії в даний час?
Обсяг продукції сільського господарства в 2006 р. в порівнянні з 2000 р. склав 120%, а в середньому по СНД - 126%.
У сільському господарстві Росії положення вкрай складне. Підірвані основи сільськогосподарського виробництва, особливо у тваринництві. Незважаючи на прийняті в останні роки позитивні заходи, корінного перелому, зокрема в тваринництві, не відбулося. Тому в країні зберігаються досить гострі проблеми в продовольчої безпеки російських громадян. Незважаючи на деякі позитивні зміни в обсязі і структурі споживання населення Росії в останні роки, стандарт ООН щодо добової потреби в харчуванні для 9/10 російських громадян недоступний. У країні норма споживання продовольчих товарів нижче на 30%, молока - на 40%. Фактичне споживання м'яса - 47 кг на рік, а медична норма - 80 кг.
Отже, приєднання Росії до СОТ слід розглядати з двох позицій: по перше, зі стратегічної, по друге, з тактичної. У першому випадку економіка Росії як складова частина світової економіки може ефективно функціонувати і розвиватися в умовах всебічної зв'язку з рештою світу. У цьому сенсі вступ Росії до СОТ є об'єктивним процесом. Тактичний аспект зачіпає інші питання. Йдеться про готовність, час та умови вступу, а також про те, хто реально управляє СОТ. Ці та інші проблеми потребують всебічного і ретельного обговорення як з представниками великого, середнього і дрібного бізнесу, так і з широкою громадськістю. Ми зосередили увагу на тактичній стороні приєднання нашої країни до СОТ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 104 Проблеми приєднання Росії до Світової організації торгівлі "
 1. 44.7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОСІЇ НА ПОЧАТКУ III ТИСЯЧОЛІТТЯ
  торгової організації (ВТО), що дозволяє брати участь у виробленні рішень нового раунду багатосторонніх торгових переговорів, і найголовніше? на умовах, що усувають дискримінацію Росії на зовнішніх ринках. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 2. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  приєднанням об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 3. 44.3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ зовнішньоторговельну політику
  питання про необхідність приєднання Росії до СОТ (Світової організації торгівлі). Участь Росії в СОТ стане стимулом прискорення економічного розвитку, подальшого закріплення реформаторських процесів. Для повноправної участі в діяльності цієї організації Росії буде потрібно внести необхідні зміни в національне законодавство, що регулює сфери, які входять до компетенції СОТ.
 4. Навіщо Росії СОТ
  приєднання РФ до СОТ відбудеться вже в березні 2009 року. У ЦЕІ ИГСО були переконані: поширення правил СОТ на Росію в умовах кризи обрушить національну економіку. Втративши і без того слабкої захисту від іноземних конкурентів, вітчизняні товаровиробники могли швидко втратити основний ринок збуту. Це неминуче спричинило б негативні наслідки для торгівлі, сфери послуг і кредитних
 5. Питання 61 Міжнародні економічні організації
  приєднання до Світової
 6. Приклад 34 Приєднання Китаю до СОТ: завершальний кидок
  проблемою: сесія парламенту - Всекитайських зборів народних представників - закінчувалася в серпні 2001 року, за чотири місяці до завершення переговорів, коли умови приєднання залишалися ще невідомими і не було повної впевненості навіть у тому, що приєднання відбудеться. Тим часом парламент мав ратифікувати укладені угоди, як і всі інші міжнародні
 7. Інші спеціалізовані організації ГО
  організація (ВМО), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Всесвітня туристська організація (ІМО). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) формально не є спеціалізованою установою ООН, хоча діє практично як установа ООН, входячи в його систему. Спеціалізованими установами ООН є також МВФ, група Світового банку, в який входить
 8. Основні поняття
  проблеми - Фіскальна функція тарифу - Нестабільність експортної виручки - Підпорядкування торговельної політики стратегічним цілям економічної політики - Дуалізм економіки - Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) - Світова організація торгівлі (СОТ) - Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ) - Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) - Угоди по
 9. Глава 14. МІСЦЕ І РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ валютно-фінансових і банківських організацій В СИСТЕМІ МЕВ
  проблемам всесвітнього господарства. Залежно від цілей і ступеня універсальності міжнародні валютно-фінансові інститути поділяються на організації, що мають світове значення, регіональні, а також організації, діяльність яких охоплює будь-яку конкретну сферу всесвітнього господарства. До організацій першого типу відносяться, наприклад. Міжнародний валютний фонд і група Світового
 10. Всесвітній поштовий союз (ВПС
  організації поштових відносин і гарантій свободи поштового
 11. II.2.5. Розширення Європейського союзу на Схід. Місце Росії в системі західноєвропейської інтеграції
  питання та порядок їх вступу вирішений наперед. Все залежатиме від того, наскільки вони відповідають встановленим критеріям членства в Союзі. За новою оцінкою експертів нові кандидати наберуть ЄС не раніше 2002-2003 рр.. Росія належить до числа європейських держав і питання її інтеграції міг би бути вирішений шляхом приєднання в якості повноправного члена ЄС. Однак незважаючи на певний
 12. Спеціалізовані установи при ООН. Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО
  питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), Всесвітній поштовий союз (ВПС), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) та ін ЮНЕСКО діє з 1946 р., має штаб-квартиру в Парижі, членами складаються більше 160 держав. Її основні завдання виходять з
© 2014-2022  epi.cc.ua