Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ВТРУЧАННЯ

прагнення держави цілеспрямовано, прямо або побічно впливати на економіку, щоб привести її у відповідність з проведеної ним економічної політикою.
Основними формами втручання виступають: планування, дирижизм, інтервенціонізм.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВТРУЧАННЯ "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни. Програмна
 2. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку
  втручання в економіку, властива тільки перехідній економіці і обу-словлівает суперечлива єдність посилення й ослаблення державного-венного регулювання перехідної економіки. З одного боку, повне одержавлення соціалістичної економіки вимагає її лібералізації, тобто зменшення ступеня державного втручання, переходу від державно-го управління господарством до його
 3. 8. Соціалізм, розвиток і конвергенція
  вмешательствегосударства в економічне життя. У багатьох слу-чаях держава володіє великими фірмами, чи-цензурує виробництво та імпорт, найчастіше уста-встановлюються ціни на найбільш важливі товари. Приваблива сила соціалізму заснована напредоставляемой соціалізмом потенційної мож-ливості більш рівномірного розподілу багатства і доходів в процесі розвитку, а також наубежденіі в
 4. Втручання государстваі «брудний флоатіпг»
  втручання було попиткойізбежать подорожчання валюти (викликається актив-ним торговим сальдо і що зменшує конкурен-тоспроможність) або (навіть в умовах торгового де-фіціта) здешевлення валюти, яке, поднімаяцени на імпорт, підстьобує інфляцію. Оскіль-ки втручання держави ставить своєю метою більше, ніж просте усунення спекулятивних пе-релівов капіталу, існуючу в
 5. Резюме
  втручання вдіяльності будь-яких конкретних ринків підпри-приймаються виключно для того, щоб устранітьдействіе зовнішніх ефектів. Знадобилося б щебільше уяви для того, щоб побачити в дер-жавний втручанні, впливають розподіл доходу, результат цільної концеп-ції оптимального розподілу. Зараз ми подхо-дим до обговорення механізмів, використовуваних
 6. Ідеї, висунуті Кейнсом
  втручання держави в економічне життя. Кейнс не вірив у саморегулюючий ринковий механізм і вважав, що для забезпечення нормального росту та досягнення економічної рівноваги необхідне втручання ззовні. Сама ринкова економіка «вилікувати» себе не
 7. 15.1. Вплив виробництва на навколишнє середовище
  втручання людини в «справи» природи. Індустріальний розвиток перетворює всю планету в арену практичної діяльності
 8. ЧИСТЕ ПЛАВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
  втручання.
 9. Практичні завдання
  втручання держави в економіку Росії. Які заходи державного регулювання економіки торкнулися безпосередньо
 10. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТНА
  втручанням однієї або кількох держав у фінансові справи іншої
 11. Валютна інтервенція
  втручання національного (центрального) банку в операції на валютному ринку з метою впливу на курс іноземної валюти. Здійснюється за допомогою купівлі-продажу іноземної
 12. Перерозподіл доходів
  втручання забезпечити концентрацію частини багатства не в руках небагатьох громадян, а в основної частини населення, яка сьогодні перебуває в бідності й убогості . Це загрожує дуже серйозними соціальними потрясіннями. З метою запобігання руйнівних катаклізмів держава втручається у функції перерозподілу доходів і багатства від тих, хто володіє їх значною кількістю, до тих, хто
 13. Фінансова та грошово-кредитна політика
  втручання в економіку. Прихильники концепції вважають, що конкурентна ринкова система сама по собі забезпечує високий ступінь стабільності. Разом з тим державне втручання її підриває, тому державний сектор повинен бути якомога менше, необхідно виключити його шкідливий вплив на економіку. Фіскальну політику вважають слабкою і несуттєвою. Єдиним регулятором
 14. БІРЖОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ
  втручання держави, банків і великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Представляють одну з форм біржової спекуляції. Держава вдається до інтервенції з метою зміцнення державного кредиту, використовуючи при цьому скупку державних цінних
 15. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  втручання в економіку? 2. Дайте економічне обгрунтування цілей державного регу-лювання. 3. Через які функції проявляється стабілізуюча роль держа-ви? 4. Як Ви думаєте, чим обгрунтований вибір напрямів державно-ного регулювання? 6. Які інструменти державного регулювання найбільш ефективні в перехідній
© 2014-2022  epi.cc.ua