Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

КУМУЛЯТИВНА ПРОПОЗИЦІЇ

кількість товару або послуг певного виду, запропоноване до продажу на ринку за конкретною ціною протягом певного періоду часу.
Величина пропозиції залежить від цін на товари та послуги, витрат виробництва, цін на товари-субститути і комплементарні блага, від податків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВЕЛИЧИНА ПРОПОЗИЦІЇ "
 1. Проблемні питання
  1. Що таке пропозицію? Як визначається величина пропозиції? Чим відрізняється закон пропозиції від закону попиту? 2. Чому крива пропозиції має напрямок знизу вгору? 3. Яку роль відіграє ціна для продавця? Який зв'язок між ціною і величиною пропозиції? 4. Складіть таблицю нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиції. 5. Чи сприяло встановлення вільних цін в
 2. Пропозиція і величина пропозиції
  У даному випадку важливо саме провокування зміни ситуації на ринку з боку пропозиції, незалежно від факторів, що зробили вплив на нього. При цьому також не слід змішувати пропозицію з величиною пропозиції. Перше виражає собою напрямок, положення кривої, тоді як величини пропозиції являють собою геометричне місце точок уздовж кривої пропозиції. Йдеться про
 3. ПРОПОЗИЦІЯ
  1) прагнення, бажання виробника (продавця) запропонувати до продажу свої товари. Кількісно вимірюється, виражається величиною, обсягом пропозиції. Величина пропозиції характеризує кількість товарів і послуг, яке виробник бажає і може, здатний продати за даною ціною в певний період часу. Величина пропозиції залежить від ціни, але на пропозицію впливають і багато інших, так
 4. КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ
  представлена в графічній формі залежність між величиною пропозиції товару на ринку (кількістю пропонованого по даній ціні товару) і ціною цього товару при незмінних інших (нецінових) факторах, що впливають на пропозицію. Крива пропозиції графічно відображає закон пропозиції, згідно з яким чим вище ціна, тим більше за інших рівних умов величина
 5. ДОСКОНАЛА нееластичним
  ситуація, коли зміна ціни не веде до зміни попиту (абсолютно нееластичний попит) і пропозиції (абсолютно нееластичне пропозицію). Величина попиту (пропозиції) однакова за будь-яких цінах, на графіках величини попиту і пропозиції залежно від ціни криві попиту та пропозиції стають вертикальними
 6. Криві пропозиції
  Аналогічно ведуть аналіз функції пропозиції від ціни. Закон пропозиції показує прямо пропорційну залежність кількості змін пропозиції порівняно із зміною цін (за інших рівних умов). Зростання цін веде до зростання пропозиції товару, і навпаки. Відповідно розрізняють зміну величини пропозиції і самої пропозиції. Графік пропозиції являє собою
 7. Що таке пропозицію?
  Пропозиція - це кількість товару, яку хочуть і можуть запропонувати на ринок продавці за певний проміжок часу при всіх можливих цінах на цей товар. Закон пропозиції полягає в тому, що за інших рівних умов кількість пропонованого продавцями товару тим вище, чим вище ціна цього товару, і навпаки, чим нижче ціна, тим нижче величина його пропозиції. На рис. 6.3 графічно
 8. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  чутливість величини попиту та пропозиції товарів до зміни цін на ці товари. Еластичність вимірюється відносним (у відсотках, долях) зміною величини попиту та пропозиції, при зміні, як правило, збільшенні ціни на один
 9. КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ
  показник, що характеризує міру чутливості економічної величини по відношенню до факторів, від яких вона залежить. Вимірюється зміною кількості економічної величини (наприклад, величини попиту, пропозиції) при зміні фактора (наприклад, ціни) на одиницю. У математичному сенсі коефіцієнт еластичності є похідна від економічної величини за фактором, від якого залежить
 10. Питання 49 Еластичність пропозиції за ціною. Крива пропозиції
  Відповідь Еластичність пропозиції за ціною - показник ступеня чутливості, реакції пропозиції на зміну ціни товари. Він розраховується за формулою Еластичність пропозиції за ціною {foto23} Метод розрахунку еластичності пропозиції той же, як і еластичності попиту, з тим розходженням, що еластичність пропозиції завжди позитивна. Основним фактором еластичності пропозиції є
 11. Грошовий мультиплікатор
  Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що банки своєю діяльністю зумовлюють появу ефекту мультиплікатора пропозиції грошей, тобто множать наявні у них гроші. Мультиплікатор грошової пропозиції - величина, обернено пропорційна нормі банківських резервів. Його формула: {foto44} де Мд - мультиплікатор грошової пропозиції; R'б - норма обов'язкового банківського резерву. Знаючи
 12. Питання 41 Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміна пропозиції
  Відповідь Пропозиція - кількість (обсяг) благ, що пропонуються для продажу на ринку в певний момент чи період. У вартісному вираженні пропозиція являє суму ринкових цін цих благ. Основними факторами пропозиції є ціна блага і нецінові фактори. Ціна пропозиції - це мінімальна ціна, за якою продавець згоден продати певну кількість даного блага. Зв'язок між
 13. 8. ПОНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПРОПОЗИЦІЇ
  Пропозиція - кількість товарів, що перебувають на ринку або здатних бути доставленими в короткі терміни. Величина пропозиції - максимальна кількість якого товару, яку виробник (продавець) згоден запропонувати на ринку на певних умовах. Між ціною і кількістю пропонованого продукту існує пряма залежність. Закон пропозиції свідчить: пропозиція, за інших рівних
 14. 5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ
  Концепція цінової еластичності пропозиції означає відповідну реакцію пропозиції на зміну ціни. Суть її в наступному: якщо виробники чутливі до змін цін, то пропозиція буде еластично. І навпаки: якщо виробники нечутливі до змін цін, то пропозиція буде невідповідно. Еластичність пропозиції ми будемо розглядати так само, як еластичність попиту, пам'ятаючи при
 15. 2.2. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) - це модель, що показує залежність між рівнем цін і реальним обсягом сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах)
© 2014-2022  epi.cc.ua