Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 6. ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ ОБЛІКУ

Міжнародні операції можуть бути виражені в різних видах валют, тому виникає питання, яку їх них вибрати для складання ПБ та міжнародної інвестиційної позиції (МІП). З огляду на те, що ці статистичні системи служать джерелом даних для СНС, вони повинні складатися в національній валюті. Проте якщо курс національної валюти схильний постійною і сильної девальвації по відношенню до іноземних валют, ПБ і МІП доцільно складати в стабільній іноземній валюті, наприклад у доларах США або в таких одиницях, як євро чи СПЗ.
Для того щоб всі операції, що реєструються в ПБ (або залишки по рахунках в МІП), виразити в єдиній валютній одиниці, необхідно визначити, які валютні курси слід використовувати для відображення всіх операцій в певній валютній одиниці.
Відповідно до принципів встановлення ринкових цін і часу реєстрації операцій, викладеними вище, для оцінки операцій в ПБ слід використовувати ринкові обмінні курси, що склалися на дату здійснення операції, а для оцінки залишків за рахунками в МІП - ринкові обмінні курси, що склалися на дату, для якої вона складається.
При цьому слід використовувати курс, що є середнім курсу покупки і курсу продажу валюти. Різницю між середнім обмінним курсом і зазначеними курсами становить оплата послуг. Наприклад, у звітному періоді банк-нерезидент здійснює для російського банку конверсію 100 млн. німецьких марок в долари США. Курс продажу німецьких марок становить 0,65 за 1 дол. США, а курс покупки - 0,64. Якщо умовитися, що середній курс складає 0,645, то ПБ буде виглядати наступним чином:
(в млн. дол. США)

  Кредит Дебет Сальдо
Фінансові послуги   0,5 -0,5
Депозити в банках-нерезидентах 0,5   0,5
Баланс 0,5 0,5 0

У даному прикладі дебетова проводка (купівля 64 млн.
дол . США за марки) і кредитова проводка (продаж марок за 64 млн. дол. США) для відображення операції конверсії здійснюються за статтею «Депозити в банках-нерезидентах» і сальдіруются.
Введення системи офіційних множинних валютних курсів дозволяє органам державного управління обмежувати певне коло операцій і стимулювати ряд інших. У таких випадках різницю між деякими офіційними курсом, який застосовується для певного кола операцій, і середньозваженими можна визначити як форму податку або субсидії. Щоб виключити вплив перерозподільних операцій між резидентами на оцінку операцій з нерезидентами, для складання ПБ в національній валюті рекомендується використовувати середньозважений валютний курс.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ ОБЛІКУ "
 1. Тема 16 Міжнародна валютна система
  Світова валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 2. Висновки
  1. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення обміну національної грошової одиниці з іноземними; б) як вирішувати проблеми незбалансованості розрахунків національної економіки із зовнішнім світом. Звідси випливають всі проблеми валютних відносин. 2. Валютою є будь-який платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в
 3. Основні терміни і поняття
  Валютні відносини, валюта, національна валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація,
 4. Тест
  1. Валютний курс визначається такими факторами: а) купівельною спроможністю грошової одиниці; б) темпами інфляції; в) станом платіжного балансу; г) рівнем процентної ставки; д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках; е) усі попередні відповіді вірні? 2. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це: а) пряме котирування; б)
 5. 80. Валютні обмеження
  В якості однієї з форм валютної політики періодично використовуються валютні обмеження - законодавче чи адміністративна заборона, лімітування і регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями. Це складова частина валютного контролю, який забезпечує дотримання валютного законодавства шляхом перевірок валютних операцій резидентів і
 6. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  Еволюція міжнародної валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 7. Глава 37. Світова валютна система
  Грошові одиниці різних країн, кожна з яких має свій національний «мундир», опосередковують процес міжнародного руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили і тим самим формують світову валютну
 8. Терміни і поняття
  Світова валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот»
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ - суспільні відносини, що складаються при функціонуванні валюти в світогосподарських зв'язках і обслуговуючі обмін результатами діяльності суб'єктів світового господарства. ВАЛЮТА - грошова одиниця країни, використовувана у зовнішньоекономічних зв'язках і міжнародних розрахунках, а також міжнародні (регіональні) рахункові валютні одиниці ВАЛЮТНИЙ КУРС - ціна
 10. Метод бухгалтерського обліку
  Сукупність способів , яка забезпечує контроль за збереженням і рухом господарських засобів, їх джерел в процесі кругообігу господарських засобів називають методом бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку
© 2014-2022  epi.cc.ua