Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

9.1. Валюта і міжнародні валютні від- носіння


Одним з основних елементів валютної системи є валюта (від італ. value - це-на, вартість). Термін «валюта» використовується в двоякому сенсі. По-перше, як грошова оди-ница країни , якщо вона використовується нею в міжнародних розрахунках (національна валюта). По-друге, як грошова одиниця іноземних держав, яка стає об'єктом купівлі-продажу на валютному ринку, використовується в міжнародних розрахунках, зберігається на рахунках в банках (іноземна валюта). Дана категорія забезпечує зв'язок і взаємодія національно-го та світового господарств.
Резервні валюти - це валюти, в яких країни тримають свої ліквідні міжна-рідні резервні активи, що використовуються для покриття негативного сальдо платіжного балан-са. Перелік валют, які можна віднести до резервних, істотно не змінювався протягом останньої чверті XX в., хоча питома вага окремих валют змінився. Так, в 1977 р. всі стра-ни світу, разом узяті, тримали більше 80% своїх резервів в американських доларах, тоді як до початку XXI ст. доларові резерви склали трохи більше 50%. Це було пов'язано з тим, що на світову арену вийшов серйозний конкурент долара - євро, який потіснив долар в міжнародних розрахунках. Стосовно до валют вживається також поняття тверда валюта (hard currency), яка характеризується стабільним валютним курсом. Нерідко поняття твердої валюти використовується як синонім конвертованої валюти, хоча це не одне і те ж. Конвертованість валюти (currency convertibility) означає її вільну обмениваемость на іноземну. Однак конвертованість може бути повною або частковою, в Залежно від того, які обмеження накладає уряд на обмін валюти. Наприклад, уряд може допустити вільну конвертованість по поточних операціях, пов'язаних з міжнародною торгівлею товарами і послугами, міжнародними переказами доходів і трансфертів, або застосувати систему різних обмежень на дані міжнародні платежі. Аналогічно держава може прийняти вільний валютний режим з міжнародних операціях, пов'язаних з міждержавного руху капіталу, а може вводити ті чи інші обмеження на ввіз і вивіз капіталу.
Повна конвертованість (full convertibility) припускає відсутність будь-якого кон-тролю і обмежень з боку держави по поточних операціях і по руху капіталу.
Як показує світовий досвід, перехід до повної конвертованості національної валюти - процес тривалий і складний. Зазвичай він проходить у два етапи. На першому етапі, шляхом скасування обмежень, забезпечується конвертованість по поточних операціях. На другому етапі поступово усуваються обмеження щодо ввезення та вивезення капіталу. Повністю конвертованими можуть вважатися валюти лише деяких країн.
Розрізняють також внутрішню і зовнішню конвертованість. Внутрішня конвертуючи- тість (internal convertibility) - право резидентів купувати, мати і здійснювати операції з іно-дивною валютою всередині країни. На практиці це означає, наприклад, право росіянина обме-няти рубль на долари і покласти їх на валютний рахунок в російському банку. Зовнішня конверти- руемость (external convertibility) - право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою з нерезидентами.
У світовій практиці часом має місце паралельний обіг двох або декількох валют на внутрішньому ринку країни. За законом єдиним законним засобом платежу є- ється національна валюта. Однак у внутрішньому грошовому обороті поряд з національною де-ніжною одиницею досить часто використовуються валюти інших країн, наприклад американський долар. Головною причиною виникнення паралельного обігу є висока інфляція, в результаті якої національна грошова одиниця стрімко втрачає свою купівельну спроможність і населення прагне убезпечити свої заощадження шляхом перетворення їх у більш стабільну іноземну валюту. Паралельне обіг іноземної валюти, де вона ста-новить 20% і більше грошової маси, існує більш ніж у 30 країнах. Практика паралельного обігу, яка прийняла форму доларизації, широко поширена і в сучасній Росії . За деякими даними, в готівковому обігу в Росії зараз перебувають 50 млрд. дол Це більше обсягу валюти, що знаходиться в готівковому обігу в США.
Паралельне звернення валют має свої плюси і мінуси. Переказ коштів в долла-ри дозволяє в умовах інфляції зберегти частину індивідуальних заощаджень, допомагає при-тягти іноземних інвесторів. З іншого боку, паралельний обіг може підірвати де-ніжну систему країни і зробити малоефективною грошово-кредитну політику уряду.
Існує думка, що Російська держава повинна обмежити ходіння долара.
Переклад рубля в долари доцільно здійснювати тільки для забезпечення зовнішньоекономічних-ських операцій, виключивши використання долара в цілях заощаджень. Однак цей спосіб дедол-ларізаціі буде, мабуть , носити половинчастий характер. Радикальні заходи щодо скорочення й усунення паралельного обігу засновані на досягненні макроекономічної стабілізується-ції, яка робить невигідним використання іншої валюти, крім національної. Прямі за-прещения на використання іноземної валюти ведуть, як правило, до формування «чорного ринку» іноземної валюти, який не піддається контролю.
При функціонуванні світового господарства між його суб'єктами виникають між-народні валютні відносини. Міжнародні валютні відносини - сукупність гро-ських відносин, що складаються при функціонуванні валюти у господарстві та про -обслуговуючих взаємний обмін результатами діяльності національних господарств.
Валютні відносини відомі з античних часів Стародавньої Греції та Стародавнього світу у вигляді вексельного і меняльноїсправи. У Середні століття розвиток валютних відносин було пов'язано з «вексельними ярмарками» в Ліоні, Антверпені та інших торгових містах Західної Європи. Для розрахунків з купцями з різних країн використовувалися переказні векселі (тратти). З розвитком кредитної справи в епоху феодалізму і раннього капіталізму міжнародні розрахунки здійснюються через банки. Подальший розвиток валютних відносин пов'язані з створенням світового ринку, поглибленням міжнародного поділу праці, інтернаціоналізацією господарських зв'язків.
Об'єктивною основою валютних відносин є суспільне виробництво, і хоча вони вторинні по відношенню до нього, проте роблять на нього зворотний вплив. Нестійкість міжнародних валютних відносин, валютні кризи надають негативні-вування вплив на процес відтворення.
Конкретними суб'єктами міжнародних валютних відносин виступають правитель-ства держав, підприємства, фізичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяль-ність. Характер валютних відносин значною мірою залежить від конвертованості валюти країни, так як ступінь конвертованості показує рівень інтеграції національної економіки у світове господарство.
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "9.1. Валюта і міжнародні валютні від-носіння"
 1. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 2. РЕЗЮМЕ
  валюти здійснюється на валютних ринках. Міжнародний валютний ринок являє собою сукупність національних, регіональних і світових валютних ринків. У 80-х і першій половині 90-х років обсяг операцій міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При
 3. Основні терміни і поняття
  валюта, національна валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси , девальвація, ревальвація, валютні інтервенції,
 4. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 5. Основні поняття
  валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  валютна система? 2. Яка з форм світової валютної системи є "найбільш розвиненою і чому? 3. Що таке валютний ринок і який механізм його функціонування? 4. Охарактеризуйте вплив заниженого і завищеного валютного курсу на вітчизняних товаровиробників. 5. У чому полягає сутність валютного курсу і як він визначається? 6 . Які важелі регулювання валютних курсів
 7. Основні поняття
  валюту - Пропозиція валюти - Фундаментальні (економічні) чинники - Фактори позаекономічного характеру Рівноважний валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові
 8. РЕЗЮМЕ
  валютні відносини є однією з найбільш динамічно розвиваються форм міжнародних економічних відносин. Грошові одиниці країн стають валютою, коли використовуються в міжнародних економічних відносинах. Залежно від ступеня свободи обміну національної валюти на іноземну, розрізняються вільно конвертовані (вільно використовувані), частково конвертовані і неконвертовані
 9. Терміни і поняття
  валюти Криві попиту та пропозиції валюти Конвертованість валют (абсолютна, відносна, повна, часткова, внутрішня, зовнішня, комерційна, взаємна) Валютна політика Система жорстко фіксованих валют Система вільно плаваючих (гнучких) валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
 10. Терміни і поняття
  валюти Криві попиту та пропозиції валюти Конвертованість валют (абсолютна, відносна, повна, часткова, внутрішня, зовнішня, комерційна, взаємна) Валютна політика Система жорстко фіксованих валют Система вільно плаваючих (гнучких) валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
 11. Висновки
  валютних відносин . 2. Валютою є будь-який платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в тій чи іншій грошовій одиниці і використовується в міжнародних розрахунках. Ці платіжні документи, виражені в різних валютах, купуються і продаються на спеціальному ринку - валютному. 3. Національний режим регулювання валютних угод по різних видах операцій для резидентів і
 12. № 90. Значення Бреттон-Вудської конференції для розвитку післявоєнної економіки
  валютні угоди були укладені в 1944 році в американському місті Бреттон-Вудс . Курси валют були прив'язані до долара США, а долар - до золота. Але в 1971 р долар девальвувався, а Бреттон-Вудська система розпалася. Але була введена система керованих плаваючих валют. У 1944 р в Бреттон-Вудсі був створений міжнародний валютний фонд (МВФ). Нині в МВФ входить 170 держав. У 1992 г
 13. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  валюти в світогосподарських зв'язках і обслуговуючі обмін результатами діяльності суб'єктів світового господарства. ВАЛЮТА - грошова одиниця країни, використовувана у зовнішньоекономічних зв'язках і міжнародних розрахунках, а також міжнародні (регіональні) рахункові валютні одиниці ВАЛЮТНИЙ КУРС - ціна грошової одиниці даної країни (національної валюти), виражена в грошових одиницях іншої
 14. Стаття 1 . Основні поняття
  валютні цінності, в тому числі операції, пов'язані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті; б) ввезення і пересилання в Російську Федерацію, а також вивезення та пересилання з Російської Федерації валютних цінностей; в) здійснення міжнародних грошових
 15. Колективні валюти і рахункові одиниці
  валютної «кошику» дати якесь найменування, то утворюється нова колективна валюта. Найбільш відомими рахунковими колективними одиницями є ЕКЮ (застосовувалася в рамках Європейської валютної системи і розраховувалася на базі «кошика» всіх валют цієї системи) і СПЗ (рахункова одиниця, використовувана МВФ і розраховується на базі «кошика» з п'яти основних валют). У зв'язку з тим, що курс
 16. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 17. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
    валюти, а також цінних паперів в іноземній валюті. Охоплює всі провідні валюти світу. Має складну ієрархію (складається з світових, регіональних, національних валютних ринків). ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ - вид діяльності, що охоплює купівлю-продаж іноземної валюти, надання в позику іноземної валюти, розрахунки в іноземній валюті. Здійснюється фінансовими, кредитними установами,
 18. Тест
    валюті на світових валютних ринках; е) усі попередні відповіді вірні? 2. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це: а) пряме котирування; б) девізний курс; в) крос-курс? 3.Бреттон-Вудська валютна система - це система: а) золотого стандарту; б) «плаваючих» валютних курсів; в) фіксованих валютних курсів? 4. Якщо валюта даної країни без
 19. Питання 42 Валюта та її форми
    валюта в міжнародних розрахунках використовується у вигляді банкнот, чеків, трат, перекладів, записів на рахунках та інших платіжних засобів і кредитних інструментів. Угоди з купівлі продажу готівкової валюти та інших грошових документів іноземних держав іменуються «валютними операціями». Валютною виручкою називають надходження іноземної валюти в якості плати за продукти або послуги,
© 2014-2022  epi.cc.ua