Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

84. СУБ'ЄКТИ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН

До основних суб'єктам міжнародного валютного ринку відносяться Центральний банк, великі комерційні банки, небанківські дилери та брокери. Серед них найбільшими учасниками угод з купівлі-продажу валют є транснаціональні комерційні банки.
Вони здатні переводити мільярдні суми з однієї країни в іншу, вести багатовалютні розрахунки. В якості доларів вони «підтримують позицію» кількох валют, тобто володіють вкладами національних грошей в кореспондуючих банках.
Це дає банкам можливість отримувати прибуток, продаючи валюту за ціною, яка вище ціни покупця. Розрив у цінах визначається ступенем регламентації і рівнем конкуренції валютного ринку. Для розвинених країн він зазвичай складає 1-2%.
Комерційні банки можуть виступати і в ролі брокерів, виконуючи замовлення окремих фірм з купівлі та продажу іноземної валюти. Оскільки валютний ринок величезний, то на ньому знаходять нішу і небанківські дилерські та брокерські фірми.
Специфікою країн зі слабкою економікою і нерозвиненою демократичною системою є наявність безлічі незареєстрованих посередників і учасників угод, що оперують на «чорному» валютному ринку.
Легальний валютний ринок в Росії став формуватися на початку 1992 р., після Указу Президента РФ «Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності».
Розрахунки на валютному ринку здійснюються готівковим і безготівковим шляхом. У першому випадку використовується валюта, дорожні чеки і багатовалютні пластикові карти. Треба зауважити, що готівковий оборот являє собою незначну частину валютних відносин і відбувається звичайно при туризмі.
Дорожні чеки являють собою різновид валютного акредитива.
Так, широко поширені дорожні чеки компанії «American express» можна з певним дисконтом обміняти за кордоном в комерційному банку на готівкову валюту або розплатитися в великому готелі, ресторані, універмазі, торговому центрі.
Ще один важливий суб'єкт валютних відносин - держава. У періоди сильних потрясінь економіки держава втручається в сферу міжнародних розрахунків, застосовуючи валютні кліринги.
Вони являють собою угоди урядів двох і більше країн про обов'язковий взаємозалік вимог і зобов'язань між учасниками.
Сальдо розрахунків по клірингу покривається вільно конвертованою валютою або товарними поставками.
Валютний ринок ділиться на спотовий і терміновий. Для багатьох розрахунків використовується тільки обмінний курс по касових операціях. Він застосовується для торговельних угод протягом найближчої доби.
Конкретною формою організації та регулювання валютних відносин виступає валютна система. У процесі розвитку суспільства формуються національні, регіональні та міжнародні валютні системи.
Валютну систему можна розглядати з двох точок зору: економічної та організаційно-юридичної. З економічної вона являє собою сукупність виробничих відносин, що відображають функціонування грошей у відкритій економіці.
Організаційно вона представлена державними та міжнародними інститутами, правовими нормами і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "84. СУБ'ЄКТИ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН"
 1. Основні терміни і поняття
  валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної
 2. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 3. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 4. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 5. Стаття 53. Банк Росії є органом державного валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними законами
  валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію в Відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними
 6. Основні поняття
  валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот -ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладення угоди - Дата валютування
 7. 57. Світова та національна валютна система
  валютні відносини в процесі історичного розвитку набули певні форми організації на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків. Валютна система-форма організації та регулювання валютних відносин, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами. Розрізняються національна, світова, міжнародна (регіональна) валютні системи. Історично
 8. 76. Валютна політика та валютне регулювання
  валютна політика - сукупність заходів, що здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин у відповідності з поточними і стратегічними цілями країни. Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання-регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій; здійснюється на національному, міждержавному та
 9. Запитання для повторення
  валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 10. 56. Міжнародні валютні відносини
  валютні відносини-сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти у господарстві та обслуговуючих взаємний обмін результатами діяльності національних господарств. Розвиток міжнародних валютних відносин обумовлено зростанням продуктивних сил, створенням світового ринку, поглибленням міжнародного поділу праці, формуванням світової системи господарства,
 11. РЕЗЮМЕ
  валютних ринках. Міжнародний валютний ринок являє собою сукупність національних, регіональних і світових валютних ринків. У 80-х і першій половині 90-х років обсяг операцій міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При здійсненні операцій з валютою
 12. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  валютні курси є важливим «нервовим вузлом» всієї системи міжнародних економічних відносин, і весь комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів (від довгострокових економічних до політичних і навіть психологічних), що визначають розвиток економіки тієї чи іншої країни, впливає на динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових поняттях, які необхідні для більш глибокого розуміння
 13. 80. Валютні обмеження
  валютної політики періодично використовуються валютні обмеження - законодавче чи адміністративна заборона, лімітування і регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями. Це складова частина валютного контролю, який забезпечує дотримання валютного законодавства шляхом перевірок валютних операцій резидентів і нерезидентів. При валютних
 14. Основні поняття
  валютна система - Золотий стандарт - Золотовалютний стандарт Мультивалютний стандарт Біметалічний стандарт Золотий паритет Золоті точки Автоматичні регулятори Бреттон-Вудська система Проблема довіри Проблема асиметрії Спеціальні права запозичення (СДР) Смітсонівського угоди Ямайська угода Європейський валютний союз «Валютна змія» Європейська валютна система (ЄВС) ЕКЮ
 15. ЛІТЕРАТУРА
  валютно-фінансові організації і країни, що розвиваються. М.: 1988. Валютна політика капіталістичних країн. М.: 1990. J Горбунов С.В. Міжнародний валютний фонд: протиріччя капіталістичного валютного регулювання. М.: 1989. Звєрєв А.В. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків. М.: 1990. Кузнєцов B.C. Світова валютна система капіталізму: під знаком "боргового" кризи. М.: 1990. Леонтьєв В.
 16. Терміни і поняття
  валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
 17. Терміни і поняття
  валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
 18. Основні поняття
  валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові запаси Реальна пропозиція грошей Рівноважна процентна ставка «Переліт» валютного курсу Рівень цін Споживчий кошик
 19. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  суб'єктів світового господарства. ВАЛЮТА - грошова одиниця країни, використовувана у зовнішньоекономічних зв'язках і міжнародних розрахунках, а також міжнародні (регіональні) рахункові валютні одиниці ВАЛЮТНИЙ КУРС - ціна грошової одиниці даної країни (національної валюти), виражена в грошових одиницях іншої країни, тому чи іншому наборі валют або в міжнародних (регіональних) рахункових валютних
© 2014-2022  epi.cc.ua