Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 7. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Інтеграція різних виробництв сприяла формуванню міжгалузевого будівельного комплексу (МСК), що забезпечує основні потреби будівельної галузі - від проектів до закінчених будівель та споруд. МСК займає особливе місце в економіці країни, будучи одним з провідних ланок і важливою складовою частиною будівництва, Він грає істотну роль у зміцненні матеріально-технічної бази країни, в прискоренні її соціально-економічного розвитку.
Географія будівництва на території кожного економічного району Росії визначається рівнем його освоєності і галузевою структурою капітальних вкладень, сформованою системою населених пунктів і особливостями освоюваних природних ресурсів.
Міжгалузевий будівельний комплекс Росії представляє собою складний механізм, складові частини якого пов'язані між собою. Наприклад, від темпів зростання виробництва будівельних матеріалів залежать масштаби капітального будівництва, його економічність і технічний рівень, терміни зведення будівель і споруд. Тому необхідно підвищувати зростання виробництва будівельних матеріалів, що відразу ж збільшить масштаби капітального будівництва.
Сучасний стан капітального будівництва характеризується як кризовий. Основні причини полягають у втраті керованості галуззю, відсутності економічних регуляторів інвестиційного процесу, руйнуванні системи централізованого матеріально-технічного постачання без заміни на дієве ринкове забезпечення. Крім того, погіршення результатів пов'язане з постійним зростанням цін на будівельну продукцію, викликаним їх лавиноподібним підвищенням на матеріали та обладнання, з прогресуючим відставанням розвитку матеріально-технічної бази галузі, зниженням виробничого потенціалу через різке скорочення обсягів робіт та догляду кваліфікованих робітників. Все це викликано поглибленням загальної економічної кризи, низкою серйозних прорахунків у керівництві народним господарством.
Аналізуючи основні показники роботи промисловості будівельних матеріалів за ряд років, можна зробити висновок, що, незважаючи на збільшення загального обсягу продукції будівельних матеріалів, рівень її рентабельності знизився і в 1995 р. склав 18,4%. Зменшилася загальна чисельність промислово-виробничого персоналу (див. табл. 7.1).
У структурі промислово-виробничих фондів промисловості будівельних матеріалів також спостерігається зниження частки основних фондів до 1995 р. (див. табл. 7.2). Так, знизився їх рівень за категоріями машини та обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар.
Таблиця 7.Основние показники роботи
промисловості будівельних матеріалів
  1992р. 1993р. 1994р. 1995р.
Обсяг продукції, млрд. руб. 562 5125 17252 46619
Кількість підприємств 5053 6767 8009 8359
Чисельність промислово-виробничого персоналу, тис. чол. 1136 1095 1009 994
Прибуток , млрд. руб. 65,5 742 1728 3761
Рівень рентабельності продукції,% 26,7 31,3 19,9 18,4
Таблиця 7.Структура основних фондів у будівництві (у%) Таблиця 7.Структура витрат у будівництві в 1995 р.
За балансовою вартістю 1970р. 1980 1990р. 1991 1995р.
Будинки і споруди, передавальні          
пристрої 31 37 38 40 78
Машини та обладнання 49 44 43 42 13
Транспортні засоби 17 17 17 16 8
Інструмент, виробничий          
і господарський матеріал 3 2 2 2 1
Регіон Обсяг підрядних робіт у будівництві, млрд. руб. Матеріалом-ні витрати,% Витрати на оплату праці,% відрахували-ня на со-ціальні потреби,% Амортизація основних фондів,% Інші витрати,%
Росія, всього 147 539 52,0 23,8 9,0 3,8 11,3
Північний 6633 46,0 27 , 3 10,4 3,6 12,3
Північно-Західний 7008 51,9 22,5 8,5 3,9 13,3
Центральний 34086 56 , 3 21,0 8,1 3,4 11,2
Волго-Вятський 5677 53,5 21,0 8,1 3,4 11,2
Центрально-Чорноземний 5815 56,2 21,7 8,2 3 , 9 10,0
Поволзький 13704 55,0 21,8 8,4 4,1 10,8
Північно-Кавказький 12499 52,5 23,0 8 , 3 4,2 12,0
Уральський 21085 54,9 22,5 8,6 3,8 10,3
Західно-Сибірський 21919 49,3 25 , 5 9,6 3,9 11,6
Східно-Сибірський 10166 41,8 31,5 12,0 3,0 11,7
Далекосхідний 8395 46 , 5 27,4 10,1 3,9 12,1
Калінінградська область 552 47,5 27,2 10,7 7,1 7,5
У загальній структурі витрат на виробництво підрядних робіт за елементами в будівельних організаціях в 1995 р. найбільшу питому вагу припадав на матеріальні витрати (52%) і витрати на оплату праці (24%), на соціальні потреби і амортизаційні відрахування - близько 13% (табл. 7.3).
Аналізуючи в цілому виробництво основних видів продукції промисловості будівельних матеріалів за ряд років, можна зробити висновок про загальне зниження виробництва будівельної продукції. Так, до 1995 р. по порівнянні з 1980 р. скоротилися обсяги виробництва цементу на 39,9 млн. т, збірних залізобетонних конструкцій на 37,9 млн. т, будівельної цегли на 6,5 млрд. шт. умовної цегли і т. д. Загальний спад виробництва пояснюється рядом причин: загальним зниженням рівня потреби в будівельних матеріалах у зв'язку з розпадом СРСР; слабкою технічною оснащеністю підприємств будіндустрії; досить високими цінами на продукцію будівельної промисловості (табл. 7.4).
Таблиця 7.Проізводство основних видів продукції промисловості будівельних матеріалів
  1960р. 1970р. 1980р. 1990р. 1993р. 1995р.
.
Цемент, млн. т - - 75,8 83,0 49,9 36,4
Збірні залізобетонні конст-            
рукции та вироби, млн. т 18,0 45,8 64,8 79,4 50, 4 26,9
Будівельний цегла, млрд. шт.            
Умовної цегли 21,4 . 23,9 23,0 24,5 19,0 13, 5
Стінові великі бетонні            
і силікатні блоки, млн. шт. 833 3212 4414 6734 5034 2424
Шибка, млн. т 82 136 152 130 101 58
На сучасному етапі будівельний комплекс Росії являє собою розвинену систему будівельних виробництв, диференційованих за галузями, підгалузями і окремим підприємствам. До основних галузях комплексу відносять: цементну промисловість, промисловість азбестоцементних виробів, промисловість м'яких покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, промисловість збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів, промисловість стінових матеріалів, виробництво будівельної цегли і керамічної черепиці, промисловість будівельної кераміки, промисловість нерудних будівельних матеріалів (щебеню , гравію, будівельного піску), промисловість теплоізоляційних матеріалів, азбестову промисловість тощо
Регіональні відмінності в умовах розвитку будівництва та його матеріально-технічної бази визначаються:
перспективами розвитку продуктивних сил в районі (темпами зростання капітальних вкладень, їх територіальної і галузевої структурою, формуванням нових виробничих комплексів і т. д.), планами розвитку міст та інших населених пунктів, наміченими темпами поліпшеннями забезпеченості населення житлом та об'єктами культурно-побутового призначення;
особливостями району в транспортному відношенні і можливістю розширення шляхів сполучення і транспортно-економічних зв'язків;
природно-кліматичними умовами (розрахунковими температурами і вологістю повітря, сейсмічністю, рельєфом, сировинною базою для виробництва будівельних матеріалів);
демографічною характеристикою району (чисельністю і щільністю населення, забезпеченістю трудовими ресурсами);
станом потужностей будівельно-монтажних організацій, підприємств і господарств матеріально-технічної бази будівництва (технічним станом і потужностями підприємств промисловості будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, підприємств і господарств з експлуатації та ремонту будівельної техніки і транспортних засобів, складського господарства і т. д.).
Найбільш забезпечені сировиною для вироблення будівельних матеріалів Центральний, Північно-Кавказький, Уральський, Поволзький, Західно-Сибірський, Волго-Вятський, Північно-Західний, Далекосхідний райони. Проте на території багатьох районів найважливіші родовища сировини часто не збігаються з центрами його масового споживання. Це зумовило необхідність далеких масових перевезень дешевої і в цілому малотранспортабельной продукції галузі.
Виробництва будівельного комплексу розміщені вкрай нерівномірно. Існує розрив між Центральним районом Росії та районами Сибіру, Далеким Сходом. Причинами такого розриву є суворі кліматичні умови в Сибіру, що утрудняють освоєння даної території; велика географічна віддаленість від центральних районів; недостатня транспортна оснащеність. Все це ускладнює розвиток будівельного комплексу, який тут необхідний, так як Сибір має величезний нафто-і газоносний потенціал, що визначає економічну політику району.
Висока концентрація виробництв промисловості будівельних матеріалів спостерігається в Центральному, Волго-Вятському, Центрально-Чорноземному, Уральському, Північно-Кавказькому районах.
Більш «старий» з видобутку корисних копалин Уральський район має сформований будівельний комплекс, який в основному складається з виробництва стінових матеріалів і залізобетонних конструкцій.
Великі по території, добре забезпечені природними ресурсами Північно-Кавказький і Поволзький райони володіють високорозвиненою структурою будівельного комплексу. Тут випускаються залізобетонні конструкції, будівельні матеріали, діє цементна промисловість.
У центральній частині європейської території розташовані три економічні райони - Центральний, Центрально-Чорноземний і Волго-Вятський, де проживає третина населення країни. Вони є історично розвиненими районами, і будівельний комплекс в цьому сенсі не виняток.
Цементна промисловість відрізняється високим рівнем виробничої концентрації. Заводи потужністю більше 1 млн. т в рік випускають близько половини всієї продукції. Найбільші підприємства розташовані в Центрально-Чорноземному (Білгород, Старий Оскол) районі, в Поволжі (Власюк, Михайлівка, Штулевск), в Сибіру (Новокузнецьк, Ачинськ, Красноярськ).
Для отримання цементу використовуються різні види сировини - вапняки, крейда, мергелі, відходи доменного і глиноземного виробництва. Запаси їх є практично у всіх районах країни. Якість сировини і способи його випалу визначають вироблення різноманітних видів і марок цементу. На отримання його витрачається значна кількість палива. Міжгалузеве комбінування дозволило різко знизити витрати на випуск продукції на Стерлитамакском содово-цементному комбінаті, Ачинском глиноземному заводі та ін У той же час можливий територіальний розрив на стадіях отримання продукції клінкеру і цементу на різних підприємствах. Географія цементної промисловості значною мірою збігається з географією будівельно-монтажних робіт. В даний час цемент виробляють у всіх економічних районах.
Основні райони з виробництва цементу - Центральний, Уральський і Поволзький - працюють на природному мінерально-будівельній сировині. На Уралі цементна промисловість широко використовує відходи чорної металургії. Так, в 1991 р. виробництво цементу в Уральському економічному районі склало 14 757 тис. т, в Поволзькому економічному районі - 10 059 тис. т, в Центральному економічному районі - 9442 тис. т. Виробництво цементу в цілому по Росії знизилося до 1995 г . на 46,6 млн. т (див. табл. 7.5).
  Для забезпечення планомірного освоєння великих родовищ природних ресурсів на Півночі створюються опорно-тилові бази в південній освоєної смузі. Підприємства цієї бази виробляють будівельні матеріали з урахуванням специфіки Півночі за якістю, максимальної ступеня заводської готовності і комплексності для скорочення витрат живої праці і транспортних витрат на їх доставку.
  Аналіз територіальної структури На 1995 р. показав, що при річному споживанні цементу в Росії приблизно 100 млн. т в 35 областях потреба в цементі перевищила 1 млн. т, а частка їх склала близько 2/3 загального споживання цементу в країні. Це зумовлює економічну доцільність зосередження виробництва цементу переважно на великих заводах.
  Для економічних районів з високим рівнем концентрації будівництва і розвиненою транспортною мережею (райони європейської частини Російської Федерації) найбільш раціональні заводи потужністю 3 - 5 млн. т, розміщені або поблизу родовищ з великими запасами сировини, або близько промислових підприємств, відходи яких можуть стати сировиною для виробництва цементу.

  Таблиця 7.Проізводство цементу по економічних районах (тис. т) 
 Район  1980р.  1990р.  1991  1995р.
 Росія, млн. т  75,8  83  77,5  36,4
 Північний  1088  1783  1775  
 Північно-Західний  4341  4080  3812  
 Центральний  10681  1706  9442  
 Волго-Вятський  2857  3002  2556  
 Центрально-Чорноземний  7336  8737  8273  
 Поволзький  10337  10651  10059  
 Північно-Кавказький  6656  8568  7988  
 Уральський  15559  16022  14757  
 Західно-Сибірський  6809  7406  7012  
 Східно-Сибірський  5431  7208  6880  
 Далекосхідний  4668  4873  4929  
 Сировиною для виробництва в'яжучих матеріалів забезпечені всі райони. Широко поширені родовища гіпсу, особливо в Центральному районі. Запаси глини для отримання керамічних виробів зосереджені в Сибіру, в Центральному, Центрально-Чорноземному районах, вогнетривкої глини - в Уральському районі. Повсюдно є сировина для виробництва найбільш масових заповнювачів бетону - щебінь, гравій, пісок.
  Скляна промисловість за особливостями розміщення відрізняється від інших галузей індустрії будівельних матеріалів. Вона в значно більшому ступені прив'язана до родовищ чистого кварцового піску, залежить від поставки ряду хімікатів, вимагає великої кількості палива, а транспортабельність готової продукції галузі значно менше, ніж в інших галузях промисловості будматеріалів. Структура скляної промисловості включає виробництво листового (віконного), полірованого, столового скла, скла для скловолокна. Поряд з багатопрофільними підприємствами в галузі склалися спеціалізовані заводи з випуску окремих видів продукції.
  Скляна промисловість відрізняється порівняно високою територіальною концентрацією виробництва. Ведучий район в Росії - Центральний (Гусь-Хрустальний, Брянськ), де виробляється близько 50% скла в країні. У Поволзькому, Північно-Західному районах виробляється більше 20% продукції галузі. Багато районів, наприклад Волго-Вятський, відчувають дефіцит у виробах скляної промисловості.
  Промисловість збірного залізобетону - відносно нова галузь будівельної індустрії. Її продукція використовується в капітальному будівництві, тому вона виникла і продовжує розвиватися в районах і центрах концентрованого будівництва.
  Велика витрата дешевих заповнювачів бетону і високе споживання щодо некрупною металевої арматури та цементу зумовлюють економічну недоцільність дальніх перевезень, як правило, масивних залізобетонних виробів. Найважливішими районами, де розвинена промисловість збірного залізобетону, є Центральний, Поволзький, Північно-Західний, Уральський. На них припадає 75% всієї продукції.
  Збірні залізобетонні вироби широко застосовуються в сучасному житловому та цивільному будівництві:
  для фундаментів і підземних частин будівель у вигляді фундаментних плит, блоків, паль і панелей, а також елементів прохідних і непрохідних каналів у межах будівлі;
  для конструкцій каскадів у вигляді колон одноповерхових і багатоповерхових будівель, балок покриттів, підстропильних балок і т. д.;
  для зовнішнього облицювання будівель і огорож у вигляді архітектурних деталей і елементів огорож.
  У промисловому будівництві переважна маса залізобетону використовується у вигляді плит покриттів і колон, а також балок і ферм покриттів підкранових балок і фундаментів.
  У транспортному будівництві збірний залізобетон отримав поширення у вигляді плит покриттів доріг і аеродромів, елементів мостових конструкцій і т. д. Крім того, збірний залізобетон необхідний у будівництві метрополітенів і тунелів, у гідротехнічному і сільськогосподарському будівництві, у будівництві загального призначення.
  Виробництво залізобетонних виробів ділиться на основні і допоміжні операції. Основні спрямовані на виготовлення збірних залізобетонних виробів. Допоміжні операції безпосередньо пов'язані з перетворенням вихідної сировини в готовий продукт. До них відносяться: матеріальне обслуговування виробництва - забезпечення предметами праці та іншими необхідними матеріальними цінностями; технічне обслуговування виробництва - підготовка та утримання знарядь праці у стані, придатному для експлуатації. Основне і допоміжне виробництво органічно пов'язані один з одним і знаходяться в тісній взаємодії, але кожне з них має організаційні особливості.
  Основне виробництво залізобетонних виробів включає в себе: підготовку сировини до обробки; виробництво арматурних сіток і каркасів; виробництво бетону і розчину; формування виробів; активізацію твердіння виробів; обробку виробів; технічний контроль якості виробів; складування виробів. Кожен з цих процесів має самостійне значення.
  Розміщення промисловості будівельних матеріалів в Росії відрізняється рядом закономірностей.
  1. Цегла та інші види стінових матеріалів, збірні залізобетонні конструкції і деталі використовуються в масовому масштабі. Широка поширеність сировинних ресурсів для їх виробництва визначає необхідність розміщувати підприємства в районах будівництва, поблизу споживача.
  2. Виробництво цементу, будівельної сировини, азбестоцементних виробів в розміщенні орієнтоване на обмежене число великих родовищ сировинних ресурсів.
  3. Оптимальними умовами для розвитку цементної промисловості володіють райони, де родовища вапняків та глини (або мергелів) поєднуються з джерелами мінерального палива або перебувають на шляхах його транспортування.
  Перехід країни до ринкових відносин вимагає радикальної зміни методів прогнозування розвитку промисловості будівельних матеріалів, сформованих за багато років. Це обумовлено, в першу чергу, змінами в соціальній орієнтації інвестиційного процесу в народному господарстві. Структурні зрушення в промисловості будівельних матеріалів в даний час визначаються вимогами ринку будівельних матеріалів, залежать від динаміки, структури будівництва, впливу нової техніки і технології в будівництві, державної політики в галузі паливо-і матеріалоснабженія, підвищення вимог до умов життя людини і охорони власності.
  Право власності на землю, житло, допоміжні будівлі і т. п. призведе до багаторазового зростання потреби в будівельних матеріалах, загострення дефіциту і появі нетрадиційних способів його задоволення.
  Можна очікувати також широкомасштабного використання багатьох видів місцевих будівельних матеріалів, що виготовляються кустарним і напівкустарним способами з наявного в наявності сировини (глина, камінь, щебінь, деревина), відходів промисловості і сільського господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 7. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"
 1. Відповіді до тестів
    Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 2. Питання 42 Будівельна сфера
    будівельній сфері в останні роки поступово збільшуються, але поки не досягли рівня 1990 р. (табл. 12). Таблиця 12 Обсяг робіт, виконаних за видом економічної діяльності «будівництво» [75] {foto59} У число найбільших будівельних компаній РФ входять: «Главмосстрой»; «Главстрой»; «Група Е4»; «Дон Строй»; «Зарубежстрой»; « Інтеко »,« Коменерго »,« Мостотрест », група компаній
 3. ПЕРЕДМОВА
    будівельний комплекс »,« Територіальна організація і розміщення галузей транспорту »,« Зовнішні економічні зв'язки Російської Федерації »; кандидат економічних наук З.М. Полякова - «Населення і трудові ресурси», «Північно-Кавказький економічний район»; кандидат економічних наук С. В. Попова - «Лісова промисловість», «Далекосхідний економічний район»; кандидат економічних наук Р.Т.
 4. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
    глава.
 5. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
    будівельно-монтажних робіт для власного споживання податкова база визначається як вартість виконаних робіт, обчислена виходячи з усіх фактичних витрат платника податку на їх виконання, включаючи витрати реорганізованої (реорганізованих)
 6. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
    комплекс проблем. Це і збалансованість економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від
 7. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
    комплекс проблем. Це і збалансованість економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від
 8. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
    глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 9. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
    глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 10. Глава 6 Заощадження і капіталовкладення в світовому господарстві
    комплексів і поза ними. Брак внутрішніх заощаджень заповнюється виходом компаній і держав на зарубіжні ринки капіталів. Заощадження представляють собою різницю між розташовуваними доходами та витратами, або балансуючу статтю рахунку поточних надходжень і поточних виплат. Під капіталовкладеннями розуміється підтримання та збільшення виробничих і невиробничих фондів (основний
 11. ПЕРЕДМОВА
    глава 5), С.Л. Дубяго (глава 6), Є.В. Зайцева (глава 3), О.В. Кліменкова (глава 4), Н.П. Коротченя (глава 10), А.П. Леонова (глава 11), О.Н. Лепешко (глава 7), І.П. Митько (глава 12), Л.Ю. Острикова (глава 9), Л.В. Пашковська (глави 2, 10), ТА. Слюсар (глава 8), І.В. Цикунов (глави 3, 11), О.В. Шейда (глава
 12. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
    комплексів, у виникненні та діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК). Це процес інтернаціоналізації, що реалізовується на рівні приватних фірм. Другим наслідком міжнародного поділу праці став процес об'єднання го-сударств в міжнародні економічні союзи - економічна інтеграція. Це вищий етап інтернаціоналізації господарського життя, зближення національних економік. МРТ
 13. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
    глава.
 14. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
    глава.
 15.  Глава 2
    Глава
 16.  Глава 8
    Глава
 17.  Глава 7
    Глава
 18.  Глава 13
    Глава
 19.  Глава 1
    Глава
 20.  Глава 3
    Глава
© 2014-2022  epi.cc.ua