Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РИНКОВА ЕКОНОМІКА

економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, різноманіття форм власності на засоби виробництва, ринкового ціноутворення, договірних відносин між господарюючими суб'єктами, обмеженого втручання держави в господарську діяльність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РИНКОВА ЕКОНОМІКА "
 1. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 2. Терміни і поняття
  ринковій економіці Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 3. Глава 17 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  ринкової економіки можна умовно поділити на дві форми: прямий вплив на економіку через одержавлення, коли держава регулює ринкові відносини шляхом участі в процесі виробництва, і непряме, опосередковане, коли держава впливає на відтворювальний процес шляхом використання фінансового механізму. Якщо прямий вплив на економіку реалізується
 4. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій економіці. Економічні функції держави. Громадські блага та послуги. Методи, форми та інструменти державного регулювання.
 5. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  ринковими правилами гри, заснованим на правах власності. Але держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну від ринкових сил держава володіє
 6. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  ринковими правилами гри, заснованим на правах власності. Але держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну від ринкових сил держава володіє
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки? 2. Чому модель змішаної економіки є найбільш оптимальною сучасною моделлю соціально-економічного розвитку? 3. Які основні критерії класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну економічну систему розвинених країн світу
 8. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  ринкової системи 9.2. Державне регулювання національної економіки 9.3. Сучасні моделі макроекономічного регулювання І командна економіка, і економіка вільного ринку ... являють собою ... крайні випадки ... Еконо-. мические системи всіх країн є змішаними. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі1 Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. - автори популярного в США курсу
 9. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку
  ринкові перетворення є абсолютно нормальною, що свідчить про внутрішню прісущності ринкової саморегуляції сучасним еконо-мическим відносини. Тому необхідність державного втручання-тва в економіку перехідного періоду обумовлена: вимогою усунення або компенсації зовнішніх ефектів (екс-терналій); виробництвом суспільних благ; забезпеченням економіки
 10. 4.2.4. Перехідна економіка
  ринковій економіці. Перехідна економіка не є продуктом ХХ в. Економіка провідних нині країн наприкінці XVII - першій половині XIX в. також знаменувала собою перехід від традиційної до ринкової економіки. Характерною рисою перехідної економіки є одночасне існування економічних відносин старої системи і нових, властивих зароджується системі. Для економіки перехідного типу
 11. Терміни і поняття
  ринкова економіка (сучасний капіталізм) Адміністративно-командна система Традиційна система Моделі в рамках економічної системи Перехідна економіка Державний патерналізм Криміналізація економічної
 12. 4. Соціальна орієнтація перехідності
  ринкова сила. Мало того, вона керується виключно економічною ефективністю, відкидаючи все те, що не вкладається в вартісні оцінки на поточний момент. Вона слабо орієнтована на соціум і екологію в тій їх частині, в якій переважають чи не матеріальні, а духовні цінності, що зумовлює необхідність коригування і втручання суспільства, держави в економічні
 13. 7.1. ВСТУП У ПРОБЛЕМУ
  ринкова економіка не потрапляє у стан повного хаосу? Відповідь однозначна: конкуренція, система ринків і цін забезпечують дію координуючих механізмів, які виключають потенційний хаос як можливе породження свободи підприємництва і вибору. Конкурентна ринкова система являє собою механізм взаємодії споживачів, виробників і постачальників ресурсів з метою вирішення
 14. Проблемні питання
  ринковій економіці вирішується питання: «Що робити?» 2. Чи можна перше питання доповнити: Скільки виробляти? Що тут є визначальним? 3. Загальний дохід і загальні витрати: це одне і те ж чи ні? Що з них для фірми важливіше? 4. Що собою являє чиста економічна прибуток? 5. Що означають «споживчі голосу» і яку роль вони відіграють в ринковій економіці? Виборчі
 15. 7.5. ЯК ВИРІШУЮТЬСЯ ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПИТАННЯ В РІЗНИХ економіки?
  Ринкова економіка? економіка, в якій три фундаментальних питання: ЩО, ЯК і ДЛЯ КОГО виробляти вирішуються тільки приватним капіталом. Якщо ми говоримо «вільна ринкова економіка», то це чиста економіка, тобто без втручання держави, або економіка «laissez faire». Прихильники вільної ринкової економіки стверджують, що вона: 1) ефективно розподіляє ресурси, максимізує
 16. Глава 26. Державне регулювання економіки
  ринковою економікою, проблеми державного регулювання економіки розглядаються на прикладі цієї групи держав. Проблеми економічної політики в країнах, що переходять до ринкового господарства, розглянуті в гл.
 17. Контрольні питання
  ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та програмування як інструментів економічного регулювання? 8. Що таке перехідна економіка? 9. Які основні напрямки формування ринкової
 18. ЛІТЕРАТУРА
  ринкової економіки / / Питання економіки. 1997. № 6. АбалкінЛ.І. Перспективи економіки Росії на ісходеXX століття / / Економіст. 1996. № 12. КейнсДж. М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993. Стігліц Дж.Ю. Економіка державного сектора. М.: Вид-во МГУ - Инфра-М,
 19. Лекція 24 Тема: МЕТОДИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ
  ринкових перетворень; - концепція економічної безпеки; - роль інститутів в ринкової трансформації, тіньова
 20. Введення
  ринкової економіки є підприємництво. Підприємницький клас починає формую-тися і в РФ. Захист суспільства від свавілля деяких підприемців є не чисто постсоціалістичної проблемою, її здійснюють всі країни з ринковою економіки через товариства споживачів, Антимо-нопольное законодавство, господарське право і т.д. Приватне підприємництво - це рід
© 2014-2022  epi.cc.ua