Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

роздержавлення економіки

зменшення функцій, зниження ролі держави в управлінні економічними об'єктами при одночасній приватизації частини державної власності, передачу ряду повноважень державних органів підприємствам, розвиток приватного підприємництва, заміна вертикальних зв'язків горизонтальними.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " роздержавлення економіки "
 1. 5. Перетворення відносин власності
  Під роздержавленням слід розуміти процес поступової зміни функціональної ролі держави як безпосереднього суб'єкта економічних відносин, зниження його ролі в тому чи іншому секторі народного господарства, на тому чи іншому ринку товарів і послуг. Приватизація - це процес трансформації суспільних форм власності в приватну. При цьому, як правило, роздержавлення прямо або
 2. Т е м а ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. РИНКОВА СИСТЕМА ГОСПОДАРЮВАННЯ
  Ключові поняття: економічна система, предмети праці, засоби праці, продуктивні сили, чистий капіталізм, командна економіка, традиційна економіка, власність, роздержавлення, приватиза-ція, націоналізація, ринок, конкуренція, монополія, олігополія, інфра-структура, білоруська модель
 3. Вимоги, що пред'являються до приватизації
  Здійснення політики роздержавлення та приватизації викликає необхідність дотримання цілого ряду вимог, які позбавили б національну економіку від небажаних соціально-економічних наслідків. До першого такій вимозі безсумнівно необхідно віднести недопущення самодостатнього процесу приватизації, коли вона проводиться заради якнайшвидшого перетворення і скасування
 4. Терміни і поняття
  Перехідна економіка (локальна та глобальна) Концепція « природного порядку »Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія« пучок прав власності »Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова
 5. Терміни та поняття
  Перехідна економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку» Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія « пучок прав власності »Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова
 6. Етапність приватизації
  У всіх розглянутих вище напрямках роздержавлення так чи інакше провокується процес приватизації, тоді як при денаціоналізації наявності пряма зв'язок з приватизацією . Остання вимагає для своєї реалізації певної етапності. Так, на першому етапі визначається кінцева мета проекту. Такий може бути: підвищення ефективності роботи підприємства; поліпшення якості випущених
 7. Лекція 22 Тема: ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ І роздержавлення
  Об'єктом аналізу в даній темі є такі питання, як: - сутність власності як економічної категорії; - закони власності і присвоєння; - форми власності; - приватизація та
 8. Денаціоналізація
  Нарешті, останній напрямок роздержавлення - денаціоналізація державної власності, яка в переважній своїй частині носить безпосередньо приватизаційний характер. Відповідно до законодавства Російської Федерації вона повинна здійснюватися поетапно і трьома різними способами: через аукціони, конкурси та
 9. ПРИВАТИЗАЦІЯ
  (від лат. Privatus - приватний) процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. Здійснюється шляхом продажу або безоплатної передачі об'єктів державної власності в руки колективів і приватних осіб з утворенням на основі корпоративної, акціонерної, приватної
 10. Наслідки «реформ» для реального сектора економіки
  Приватизація не самоціль, а засіб підвищення ефективності виробництва, забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту окремих колективів і суспільства в цілому. Головний принцип приватизації - оздоровлення національної економіки шляхом кращої організації виробництва, управління ним у рамках приватної власності, в яку трансформуються неефективні або низькоефективних
 11. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їхні переваги й
 12. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їхні переваги й
 13. 22.3. Приватизація і роздержавлення
  Економічні відносини з приводу привласнення рухливі. Це означає, що форми власності можуть переходити один в одного. Цей процес здійснюється різними методами. Розглянемо найважливіші з них. Націоналізація - перехід приватної власності на основні об'єкти господарства (земля, промисловість, транспорт, банки) у власність держави. Націоналізація має різне
 14. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Що таке інформаційне суспільство та інформаційна економіка? 2. Охарактеризуйте основні зміни в змісті праці сучасного працівника. 3. Як видозмінюють відносини власності наука і інформація? 4. Які процеси, що протікають в розвинених країнах, розширюють коло власників? 5. Як відбувається процес соціалізації власності в розвинених країнах світу? 6. Які основні
 15. Розвиток власності на рубежі XX-XXI століть
  Практика країн, орієнтованих на монополізм власності, як приватної, так і державної, виявилася неспроможною, що не забезпечує ефективного розвитку національних економік. Як наслідок - "впровадження" в економіку як тих, так і інших країн "протилежних" механізмів. Зокрема, починаючи з 70-х рр.. ряд країн з приватновласницької орієнтацією (Швеція, Італія та ін.) почали
 16. 2.4.4. Зміни власності
  Власність --- + --- функціонування? перетворення --- + --- придбання? припинення Власність динамічна. «Всі відносини власності були схильні постійної історичної зміні, постійним історичних змін» [79, Т.4, с.438]. Відбуваються постійні її переділи, процеси відчуження і привласнення. Вона зростає не тільки
© 2014-2022  epi.cc.ua