Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Прямі іноземні інвестиції в економіку Росію


(млн. доларів)

3. Втеча капіталу. Серйозною причиною, що стримує розвиток економіки країни, стало масове втеча капіталу з Росії. Перехід від переважали тут емоційних оцінок до професійного аналізу проблем був здійснений в ході спільного дослідження, проведеного вченими Інституту економіки РАН і університету Західного Онтаріо (Канада) в 1997-1998 роках. У ході роботи були вивчені застосовуються у світовій практиці методи оцінки втечі капіталу, проведено чітке розмежування понять експорту капіталу і його втечі, показано негативний вплив цієї втечі на інвестиційний клімат в країні.
Робота отримала високу оцінку в Росії і в світовому науковому співтоваристві. Керівники проекту Л. Абалкін і Д. Воллі виступили зі спільною статтею в американському журналі «World economy». 1999. Vol. 22. № 3.
З урахуванням вироблених в ході даного дослідження рекомендацій і думкою провідних вчених Відділення економіки РАН після дефолту 1998 р. за рекомендацією уряду Є. Примакова Центральний банк Росії ввів обов'язковий продаж 75% валютної виручки. Це дозволило збільшити золото-валютні резерви Банку Росії з 12 до 37 млрд.
дол, хоча і не призупинило триваюче втеча капіталу.
У 2001 р. за наполяганням сил, що відображають ведущееся досі протистояння прихильників Вашингтонського консенсусу, винних у руйнуванні країни, і фахівцями з розробки нової економічної політики для Росії норма обов'язкового продажу валюти Банку Росії була знижена з 75 до 50%.
За даними, наведеними В. Геращенко, вимога про обов'язковий продаж валюти від експорту застосовується в 75 державах-членах МВФ. У 42 з цих держав експортери зобов'язані продавати всю валютну виручку.
На думку вчених Відділення світової економіки і міжнародних відносин РАН, з метою ефективного регулювання валютних відносин необхідно перейти до 100% продажу валютної виручки.
Важливо підкреслити, що потреба у валюті в Росії істотно різна для окремих галузей. Тому аж ніяк не експортери витрачають її на закупівлю товарів і оплату послуг. При досить стабільному протягом останніх двох років співвідношенні рубля до долара це дозволить своєчасно отримувати необхідну валюту тим, кому вона потрібна для проведення імпортних та інших операцій.
Регулювання ж потоків валюти буде посилено і суттєво знизить загрози її втечі.
4. Зовнішній борг. Після розпаду Радянського Союзу, який завжди був акуратним в обслуговуванні свого зовнішнього боргу, виникло питання про те, як розділити між колишніми його республіками зовнішній борг. Домовленості з цього питання не було досягнуто, і Росія взяла на себе весь зовнішній борг, також як і всі активи (зовнішні борги союзній державі і величезну зарубіжну власність).
Однак Росія не змогла обслуговувати взятий на себе обов'язок і виплату відсотків за його обслуговування. Вкрай низькими були доходи від закордонної власності. Після масового зубожіння населення в 1992-1993 рр.. і зникнення внутрішніх джерел інвестицій, накопичених в Ощадбанку, вона виявилася вимушеною звернутися до нових зовнішніх запозичень. Одночасно в ході масової приватизації вона втратила рентний дохід.
Витрати з обслуговування зовнішнього боргу почали стрімко наростати як у% до ВВП, так і в складі федерального бюджету, піднявшись з 12,5 до 37,3% його доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прямі іноземні інвестиції в економіку Росії "
 1. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  1. Світове господарство - це глобальна економічна система, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки,
 2. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 3. Зовнішня торгівля Росії
  (млрд. доларів) Роки Зовнішньоторговельний оборот Експорт Імпорт 1994 118,3 67,8 50,5 1995 145,5 82,9 62,6 1996 158,6 90,6 68,0 1997 161,0 89,0 72,0 1998 132,9 74,9 58,0 1999 115,2 75,7 39,5 2000 150,4 105,5 44,9 2. Залучення іноземних інвестицій. Рух у напрямку ринкових перетворень і необхідність послідовного відкриття внутрішнього ринку викликали зростаючий приплив
 4. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 і 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 5. Валовий внутрішній продукт
  Валовий внутрішній продукт - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за допомогою як національних (що належать громадянам країни), так і іноземних (що належать іноземцям) чинників виробництва протягом одного року. Розберемо дане визначення докладно, концентруючи увагу окремо на кожному його слові. 1. Сукупна: ВВП - це
 6. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 7. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є
 8. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  Фактори економічного зростання - це причини, що породжують економічне зростання. Під факторами економічного зростання в економічній теорії розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання. Вони надають як пряме, так і непряме вплив на економічне зростання, тому за способом впливу на
 9. Справедливість цього рівняння визначається тим, що кожна угода в еконо-Міці в
  Справедливість цього рівняння визначається тим, що кожна угода в еконо-Міці в однаковій мірі впливає на його праву і ліву частини, тобто наше рівняння ня є тотожністю. Щоб переконатися в справедливості тотожності, розглянемо приклад. Предполо-жим, що американська авіабудівна компанія Boeing продає кілька са-молетов японської авіакомпанії. Американська компанія передає
 10. Типи приватних компанії
  В перехідній економіці структура капіталів нових приватних і змішаних компаній за формою власності і типу інвесторів залежить насамперед від застосованих методів приватизації. Саме вони визначають специфіку корпоративного контролю та перспективи подальшої ринкової реструктуризації приватизованих підприємств. За цими ознаками можна виділити наступні типи приватних компаній. 1. Компанії,
© 2014-2022  epi.cc.ua