Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

45. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ

Інфляція є однією з найважливіших макроекономічних проблем. Вона постає у вигляді довготривалого процесу, який проявляється у зростанні загального рівня цін. В результаті грошові агрегати знецінюються по відношенню до реальних активів. У цьому суть даного явища, яке залежить від багатьох факторів.
Останні постають у вигляді інфляційних шоків або імпульсів, що живлять і які визначають інфляційний процес. Однак не всяка зміна цін на окремі товари, сукупного попиту або пропозиції обов'язково переростає в інфляцію або є нею. Економіка може поглинути інфляційний шок.
На противагу інфляції під дефляцією розуміється загальне падіння цін і витрат.
Уповільнення середніх темпів зростання цін називається дезінфляції.
Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Індекс цін визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду.
Але не треба думати, що інфляція - виключно явище однієї нашої країни. Фактично всі інші промислові країни, за винятком Західної Німеччини і Японії, пережили високі темпи зростання інфляції.
В окремі роки періоду 80-х рр.. в деяких країнах щорічні темпи зростання інфляції виражалися двозначними, а то і тризначними числами. Інфляція в Ізраїлі була настільки жорстокою, що за один п'ятирічний період в 80-х рр.. ціна за бак бензину піднялася до 30 тис. шекелів. За п'ять років до того такої суми вистачило б, щоб купити автомобіль.
Щорічні темпи зростання інфляції в Болівії в 1985 р. дорівнювала 3400%. Це означає, що обід за 20 дол в 1984 р. обійшовся в 1985 р. вже в 680 дол У 1987 р. щорічні темпи зростання інфляції в Бразилії становили приблизно 400%.
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її поява пов'язана навіть не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов'язана.
Термін інфляція (від латинського inflatio - «здуття») вперше почав використовуватися в Північній Америці в період Громадянської війни 1861-1865 рр.. і означав процес збільшення паперово-грошового обігу. У XIX в. цей термін вживається також в Англії і у Франції.
Найбільш лаконічне визначення інфляції - підвищення загального рівня цін, найбільш загальне - переповнення каналів обігу грошової маси понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і, відповідно, зростання товарних цін.

Однак трактування інфляції як переповнення грошового обігу знеціненими паперовими грошами не можна вважати повною. Інфляція хоча воно проявляється тільки в зростанні товарних цін, не є лише грошовим феноменом.
Інфляція є тонке соціально-економічне явище, породжене диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового господарства. Одночасно інфляція - одна з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки практично у всіх країнах світу.
Суть інфляції полягає в тому, що національна валюта знецінюється по відношенню до товарів, послуг та іноземних валют, зберігають стабільність своєї купівельної спроможності. Деякі російські вчені додають до цього переліку ще й золото, надаючи йому по-роль загального еквіваленту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ "
 1. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція« Імпортується »інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 2. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 3. Основні терміни і поняття
  інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 4. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  поняття, вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
 5. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки.
 6. Контрольні питання
  сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива
 7. Терміни і поняття
  інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат, структурна, нормальна, помірна, галопуюча, гіперінфляція, збалансована, незбалансована, очікувана і неочікувана Темп інфляції «Правило величини 70» Соціально-економічні наслідки циклічності, безробіття, інфляції Інфляційна хвиля Інфляційна спіраль Адаптивні інфляційні очікування Кейнсіанська
 8. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 9. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 10. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  сутність товарної форми виробництва; з'ясувати соціально-економічну природу її найпростішої структурної одиниці - товару; розкрити його суперечності, які призводять до появи грошей; проаналізувати зміст і функції закону звернення грошей, закону
 11. 3. Ціна інфляції
  інфляцію і хотіли б від неї хата-витися. Але чи справді інфляція має серйозних-езное значення? Це звучить риторично, есліучесть очевидність того, що зростання цін - завжди пло-хо. Проте відповідь на це питання не настільки очевидний, як
 12. 63. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  понять направлено на вдосконалення структури та повсякденної діяльності державних органів Функції держави - такі напрямки діяльності держави, в яких безпосередньо виражається його сутність як соціального явища. Функції державних органів подібним якістю володіти не можуть, у них мають сутність держави не отримує безпосереднього вираження. Функції
 13. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух
 14. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух
 15. Економічна категорія і закон
  понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-якій області
 16. Економічна категорія і закон
  понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-який інший
 17. Глава 22. Інфляція
  інфляції. Вона ніби прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Як і раніше актуальна проблема інфляції і для
 18. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 19. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 20. Контрольні питання і завдання
  сутність інфляції. За якими ознаками можна характеризувати інфляцію? Що таке пригнічена інфляція? Як вона проявляється? 14. Як вимірюється інфляція? Що таке індекс споживчих цін і темп інфляції, як вони обчислюються? На підставі наведених нижче даних розрахуйте ІСЦ. Продукт Кількість Ціна, руб. поточного року базисного року Молоко, л Хліб, кг 15 жовтня 4000
© 2014-2022  epi.cc.ua