Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

69. ПОНЯТТЯ ФІРМИ

Фірма - це відокремлений техніко-економічний і соціальний комплекс, призначений для виробництва корисних для суспільства благ з метою отримання прибутку.
Фірма - це найменування, під яким підприємства (або їх об'єднання) виступають в господарській діяльності як самостійного господарюючого суб'єкта. В економіці ім'я грає не останню роль. Воно створює особливий образ господарюючого суб'єкта, сприяє зміцненню позицій у боротьбі за якість, приносить чималі прибутки.
Завоювання фірмою міцних позицій на ринку того чи іншого товару нерідко приносить їй додатковий прибуток за рахунок продажу права користуватися її фірмовим найменуванням. На цьому побудована система «франчайзингу».
Франчайс - ліцензія, яка дає право приватної компанії функціонувати як частині великої торговельної мережі. Використання імені компанії вигідно покупцеві франчайза, за яким стоїть реклама, репутація.
Хоча більшість фірм має тільки одне підприємство (в цьому сенсі ці поняття збігаються), багато фірм володіють та управляють кількома підприємствами, а отже, виступають у вигляді різних об'єднань горизонтального (мережа магазинів у сфері роздрібної торгівлі) і вертикального (підприємства різних стадій виробничого процесу) типу.

Метою і спонукальним мотивом фірми є отримання максимальної величини прибутку. Отримання прибутку в умовах ринкової економіки можливе лише за умови виробництва потрібної для споживача продукції.
Фірма, яка виробляє потрібні для суспільства товари і послуги, формує матеріальні та соціальні умови життя і розвитку суспільства.
Фірма як економічна система є основною ланкою, де відбувається безпосереднє вирішення основної економічної проблеми. Вона надає робочі місця, виплачує зарплату, бере участь у здійсненні соціальних програм.
Класифікація фірм
Виділяють фірми, що діють у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Суб'єкти господарювання сфери матеріально виробництва - це будівництво, транспорт і т.д. Відмінною особливістю суб'єктів господарювання сфери нематеріального виробництва є те, що вони створюють особливі продукти і послуги (побутові, культурні, соціальні).
За характером впливу на предмети праці суб'єкти господарювання діляться на видобувні і переробні.

За типом виробництва виділяють суб'єкти господарювання одиничного, серійного і масового виробництва.
Одиничне виробництво характеризується широким асортиментом продукції і малим обсягом випуску.
Серійне виробництво характеризується виготовленням обмеженого асортименту продукції.
Масове виробництво характеризується виготовленням окремих видів продукції у великих кількостях.
За кількістю видів виробленої продукції розрізняють спеціалізовані, тобто випускають обмежену кількість товарів, і багатопрофільні - що виробляють різні товари.
За економічним призначенням фірми поділяються на що виробляють засоби виробництва і виробляють предмети споживання.
Залежно від розмірів фірми поділяються на великі, дрібні і середні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 69. ПОНЯТТЯ ФІРМИ "
 1. Поняття конкурентоспроможності фірми
  поняття відносне. Вона може бути виявлена і оцінена тільки шляхом порівняння фірм, що випускають аналогічну продукцію або надають однакові послуги стосовно території, в межах якої ці фірми функціонують (на місцевому, регіональному, національному, світовому ринках). Тому одна й та ж фірма може бути конкурентоспроможною на місцевому або національному ринку і не бути такою на
 2. Терміни і поняття
  фірми) Прибутковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Ринковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Витратний підхід в оцінці фірми
 3. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати». Умови: закриття фірми, мінімізації збитків, максимізації
 4. Терміни і поняття
  фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне товариство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні організації (об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель п'яти сил (напрямів) конкуренції
 5. Поняття витрат і прибутку
  фірми) важливо визначити не тільки свої доходи , а й свої витрати з виробництва продукції (насамперед витрати на придбання ресурсів на ринках). Витрати на виробництво продукції називаються витратами виробництва або просто витратами. Співвідносячи доходи (сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.),
 6. Лекція 9 Тема: ФІРМА - ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ БІЗНЕСУ . ФОРМУВАННЯ І РУХ КАПІТАЛУ ФІРМИ
  фірми і її теорії; - кругообіг і оборот капіталу фірми; - менеджмент як теорія управління фірмою; - сутність і функції
 7. Проблемні питання
  фірми відрізняється від внутрішньої? 4. Як і чому розширюються фірми? 5. Що мається на увазі під оптимальним розміром
 8. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію з тим, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток. Поняття середньої величини покриття використовується, коли мова йде не про виручку фірми в цілому, а про ціну окремого товару. Розрахунок суми та середньої величини
 9. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 10. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 11. Терміни і поняття
  фірми) Держава Фінансовий (грошовий) сектор економіки Реальний сектор економіки Виробництво Обмін Розподіл Споживання Заощадження Інвестиції Амортизація Чисті та валові інвестиції Економічний
© 2014-2022  epi.cc.ua