Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

КОРИСНІСТЬ

задоволення, задоволення потреб, виконання запитів, яке отримують люди від споживання товарів та користування послугами. Корисність являє суб'єктивну категорію, бо у кожної людини є своє сприйняття задоволення, задоволення і своє коло потреб.
Проте в оцінці ступеня задоволеності різних людей від споживання благ і послуг і залежності міри задоволеності від кількості споживаних благ є і багато спільного, виявляються закономірності, які служать предметом вивчення теорії корисності, що представляє сучасну гілку економічної науки.
У теорії корисності вводиться поняття про умовних одиницях корисності - ютилях, що виражають міру задоволення, одержуваного від споживання одиниці блага. Теорія корисності спирається на закон убування граничної корисності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОРИСНІСТЬ "
 1. Витрати і корисність
  Згідно концепції витрат альтернативних можливостей виробництва, дійсні витрати того чи іншого товару рівні найвищої корисності благ, які суспільство могло б отримати, якби по -іншому розпорядилося витраченими виробничими ресурсами. У даному випадку витрати розглядаються або переломлюються через призму корисності, інакше кажучи, стають похідною величиною від
 2. Ключові терміни
  Ринкова крива попиту Індивідуальна крива попиту Бюджетне обмеження Споживчий набір Функція корисності Сукупна корисність Гранична корисність Убуваючий гранична корисність Відносні ціни Ефект доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
 3. 1. Корисність, цінність (вартість) і ціна товару
  Відчуваючи потреби в тих чи інших благах, споживачі змушені постійно визначати корисність цих благ, так як в умовах їх обмеженості доводиться робити вибір. Для цього споживачі постійно порівнюють корисність тих благ, які їм необхідні і
 4. Основні терміни і поняття
  Натуральне, товарне виробництво, товар, корисність, гранична корисність, закон спадної граничної корисності, сукупна корисність, ціна, неокласичний синтез, гроші, абсолютна ліквідність, функції грошей, масштаб цін, грошові агрегати, рівняння Фішера, кількість грошей, необхідних для обігу, вартість грошей, ринок, принципи ринкової організації економіки, трансакційні
 5. Обсяг загальної корисності
  Якщо благо, яке задовольняє потребу в їжі (тобто їжу), розділити на три частини, перша частина умовно позначити 10 од., то при додаванні другої частини корисність її збільшиться до 18, а не 20 од., оскільки інтенсивність задоволення потреби зменшується (адже 10 од. спожиті і відчуття голоду вже не таке гостре). Після третьої частини корисність збільшиться вже до 24 од. і т.д. Додавання
 6. 2. Гранична корисність
  Економічна концепція, що базується на дослідженні граничних (додаткових) корисностей споживаних благ та їх впливу на попит, отримала назву теорії маржиналізму (фр. marginal - граничний), або теорії граничної корисності. Згодом в економічному аналізі велика увага приділялася граничним величинам і їх зв'язку з попитом. Що стосується падіння корисності кожної додаткової
 7. 3. Субстанція ціни в теорії корисності
  Якщо брати блага як корисності, цінність яких формується у свідомості кожного окремо взятого індивіда, то питання про критерії більшою корисності одного блага в порівнянні з іншим залишається відкритим. Спроби представити корисність різноманітних благ в умовних одиницях виміру, званих «Ютіліт», у кращому випадку дозволяють якимось чином звести кінці з кінцями в логіці пояснення
 8. Корисність та її вимірювання
  Корисністю називається те задоволення, яке благо приносить споживачу. Визначаючи для себе ступінь корисності того чи іншого блага, споживач оцінює розмір тієї користі, яку принесе йому споживання блага. Для цього кожен споживач як би вибудовує для себе шкалу, за якою він оцінює розмір користі для себе від різних благ. Зрозуміло, що у різних людей вона різна: якщо
 9. 4. ЦЕПОЧКА Джевонсом
  Отже, як і мінова цінність в австрійській теорії, ціна товарів у Джевонса визначається виключно їх граничними корисними речами. Витрати не беруть у цьому процесі прямого долі Вони (конкретно йдеться про антіполезності праці) лише побічно впливають на обсяги пропозиції благ (величини а і b на рис. 1), яких залежить їх гранична корисність. Джевонс формулює цей ланцюжок залежностей
 10. Концепція альтернативних витрат
  У теорії цінності концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна вимовити з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жерт-іует можливістю призвести
 11. Концепція альтернативних витрат
  У теорії цінності концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна провести з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жертвує можливістю призвести небудь
 12. 11.3. ПРАВИЛО максимізації КОРИСНОСТІ. Граничнихкорисностей І КРИВА ПОПИТУ
  Суть правила максимізації корисності полягає в наступному: дохід споживача повинен бути розподілений таким чином, щоб останній долар, витрачений на кожен товар або послугу, приносив рівну граничну корисність. Гранична корисність кожного товару або послуги, поділена на його або її ціну, повинна бути однаковою для всіх товарів і послуг. На мові алгебри правило максимізації корисності
 13. Податок на видобуток корисних копалин
  46. Податковим періодом з податку на видобуток корисних копалин визнається: 1) календарний місяць; 2) квартал; 3) календарний рік. 47. Сума податку на видобуток корисних копалин, обчислена з корисних копалин, здобутим за межами території Російської Федерації, підлягає сплаті: 1) за місцем знаходження кожної ділянки надр, наданої у користування; 2) за місцем
 14. Терміни та поняття
  Споживче поведінка Споживчий кошик Корисність: загальна, гранична Функція корисності Крива корисності (загальної та граничної) Закони Госсена: перший і другий кардиналістський теорія Ординалістська теорія Споживчий вибір Два правила споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект
 15. Закон спадної граничної корисності
  Нагадаємо, що граничною називають додаткову корисність, отриману від споживання кожної наступної одиниці продукції. У сильну спеку перший склянку газованої води буде мати дуже високою корисністю, другий - менший, а п'ятий може виявитися абсолютно марним. Таким чином, гранична корисність назад пропорційна обсягу споживання. Як може бути використаний закон
 16. Корисність елементів продукту
  Необхідно звернути увагу також на ту сукупність властивостей будь-якого блага, на які покупець звертає увагу, купуючи його. Гранична корисність того чи іншого блага може оцінюватися не просто в цілому, а на основі оцінки граничної корисності окремих властивостей (елементів) даного блага. Тому граничну корисність блага можна розглядати як сумарну оцінку граничних корисностей
 17. КОЕФІЦІЄНТИ НАХИЛУ КРИВИЙ безраз-Лічія
  . Коефіцієнт нахилу будь-який з крівихбезразлічія в будь-якій точці, таким чином, говорітнам, від скількох одиниць розваг може отка-заться Марж, щоб отримати 1 одиницю їжі, осту-вів при цьому корисність неізменной19. Предполо-жим, що в деякій точці кутовий коеффіціентравен 3. Це означає, що вона готова відмовитися от3 одиниць розваг, з тим щоб отримати 1 одиницю їжі. Тоді відношення
 18. Ціноутворююча функція
  У результаті взаємодії виробників і споживачів, пропозиції та попиту на товари і послуги на ринку формується ціна. Вона відображає корисність товару і витрати на його виробництво (див. 6.2). На відміну від адміністративно-командної системи в ринковій економіці ця оцінка відбувається не до обміну, а в ході його. Ринкова ціна являє собою свого роду підсумок, баланс зіставлення витрат
 19. Практична цінність поелементної корисності
  У сучасних умовах небаченої за своїми масштабами диверсифікації продуктів, що випускаються знання специфіки окремих елементів (властивостей) корисності продаються і купуються благ є важливою підмогою в комерційній діяльності, ціноутворенні, рекламі, реалізації продукції. Йдеться про пошуки шляхів різного ступеня насиченості, задоволення потреби в даному благо різних класів
 20. Закон спадної граничної корисності
  На рівні групи, колективу, країни суб'єктивізм в оцінці корисності благ менше, переважає усереднена і тому більш об'єктивна оцінка. Це дозволило німецькому вченому Герману Госсену (1810-1858) сформулювати закони, що стосуються оцінки корисності. У міру збільшення споживання блага його корисність зменшується. Наприклад, у разі сильної спраги індивідуума він найбільш високо оцінює
© 2014-2022  epi.cc.ua