Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Особливості інтеграції в Північноамериканському регіон

Доцентрові інтеграційні тенденції розвиваються не тільки в Західній Європі. Аналогічні процеси спостерігаються в Північній Америці. Так, в січні 1989 р. набрала чинності американо-канадська угода про вільну торгівлю. У результаті була створена зона вільної торгівлі, що охоплює двосторонню торгівлю майже в 200 млрд. дол на рік. Разом з тим обидві сторони залишили за собою право вводити власні імпортні обмеження на торгівлю з третіми країнами.
У червні 1991 р. з ініціативи Мексики почалися переговори між цією країною, США і Канадою, що завершилися підписанням 17 грудня 1992 угоди про створення Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА), які набрали чинності з 1 Січень 1994 Ключові елементи угоди:
| ліквідація всіх митних зборів у взаємній торгівлі до 2001 р.;
| поетапне скасування значного числа нетарифних бар'єрів у взаємній торгівлі товарами і послугами;
| пом'якшення режиму для американо-канадських капіталовкладень в Мексиці;
| лібералізація умов для діяльності банків США та Канади на мексиканському ринку;
| створення американо-канадської арбітражної комісії.
На відміну від західноєвропейської інтеграційної моделі НАФТА не має інструментів узгодження економічної політики і діючих наднаціональних інститутів; значні відмінності зберігаються в рівнях економічного розвитку держав. За своїм економічним потенціалом Канада і Мексика багаторазово поступаються США: ВВП Канади становить близько 10% від ВВП США, а Мексики - 5%; якщо ВВП на душу населення Канади перебуває на рівні приблизно 90% від США, то Мексики - 15%. На відміну від ЄС, де менш розвиненим країнам і регіонам надається фінансова допомога зі спільних бюджетних фондів, НАФТА не надає Мексиці такої підтримки.

Проте, за оцінками експертів, участь у НАФТА дозволить Мексиці скоротити період реформування своєї економіки і досягнення рівня розвинених країн з 50 до 10-15 років. Найбільший виграш від вступу в НАФТА Мексика отримує у вигляді стрімкого зростання надходжень іноземного капіталу, в першу чергу з США. За обсягом прямих іноземних інвестицій, що мають першорядне значення для розвитку виробництва, до початку XXI ст. Мексика зайняла перше місце серед країн Латинської Америки.
З іншого боку, ділові кола США пов'язують з НАФТА великі надії, обумовлені значним розширенням американського експорту і пов'язаним з цим збільшенням числа робочих місць. Перенесення трудомістких, матеріаломістких і екологічно дорогих виробництв із США до Мексики дозволяє знизити рівень витрат виробництва і підвищити конкурентоспроможність багатьох виробів американської промисловості. У довгостроковому плані за допомогою участі в НАФТА американські ТНК розраховують розширити свою економічну участь в Латинській Америці, а Канада - розширити ринки збуту, скоротити витрати виробництва і підвищити прибутковість нових високотехнологічних галузей (комп'ютери, телекомунікації та ін.) Крім того, формування лібералізувати ринкового простору континентальних масштабів стимулює приплив до Канади прямих і портфельних інвестицій з третіх країн, головним чином з Японії та країн-членів ЄС.
Аналіз статистичних даних кінця XX в., Що характеризують ефективність функціонування НАФТА, дозволяє зробити висновок про те, що це не формальна, а реальна міжнародна інтеграційна структура. Зокрема, до кінця 90-х років XX в. товарообіг США з Мексикою та Канадою зріс більш ніж на 40%. У той же час ряд латиноамериканських країн висловлює Невдоволення північноамериканської інтеграційної угрупованням, так як згідно з умовами НАФТА 62,5% комплектуючих виробів виробники транспортних засобів США, Канади та Мексики зобов'язані закуповувати у фірм НАФТА.
Крім того, приплив інвестицій до Мексики, на думку південноамериканських аналітиків, здійснюється за рахунок скорочення прямих іноземних інвестицій в інші країни Латинської Америки. Саме з цієї причини країни Центральної і Південної Америки, в першу чергу Чилі й такі угруповання, як МЕРКОСУР (спільний ринок у складі Аргентини, Бразилії, Парагваю і Уругваю), вже висловлюють прагнення приєднатися до цієї економічній структурі.
Частка країн НАФТА в зовнішньоторговельному обороті Росії незначна і становить лише 5,5%, з яких 5,2% припадає на США. В останні роки роль регіону, і насамперед США, в російській зовнішній торгівлі зростає. Російський експорт у США за останні роки збільшиться за рахунок чорних і кольорових металів, у тому числі титану, мінеральних добрив та інших товарів. Із США до Росії ввозиться широкий спектр товарів, головним чином обробної промисловості; суттєву питому вагу в імпорті з США складають продовольчі товари. Слід зазначити, що США активно використовують різні заходи, що обмежують експорт з Росії, наприклад антидемпінгові мита і кількісні обмеження. У свою чергу, і Росія стала застосовувати обмежувальні заходи по відношенню до імпорту з США (зокрема, технічні бар'єри на ввезення курячого м'яса). Проте незважаючи на наявні проблеми у зовнішньоекономічних взаєминах Росії з країнами НАФТА, і особливо з США, в стратегічному плані розширення зовнішньоторговельних зв'язків Росії з даної інтеграційної угрупованням займає одне з пріоритетних місць у зовнішньоекономічній політиці країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості інтеграції в Північноамериканському регіон "
 1. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративної держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому процесі, з
 2. Запитання для самоперевірки
  інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Чи існують можливості і перспективи входження Росії в ЄС? 8. У чому специфіка
 3. Терміни і поняття
  інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних
 4. Висновки
  особливості. 4. Найбільш зрілою формою економічної інтеграції є Європейський союз, що сформувався на основі цілого ряду договорів і угод. У рамках ЄС не тільки скасовані бар'єри на шляху руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили, а й створюється економічний, валютний і політичний союз. Реалізація прийнятого в 1987 р. Єдиного європейського акта передбачає також
 5. Особливості інтеграції в Північноамериканському регіоні
  особливості порівняно з європейською моделлю інтеграції. Головна відмінність - асиметричність економічної взаємозалежності США, Канади та Мексики. Взаємодія господарських структур Мексики і Канади далеко поступається за глибиною і масштабами канадо-американської та мексикансько-американського інтегрованості. Канада і Мексика скоріше є конкурентами на американському ринку товарів і робочої сили,
 6. Цілі і ефекти інтеграції
  особливо в Африці занадто різні стартові умови і різноманітні інтереси не дозволяють країнам цих континентів налагодити ефективне міцне міждержавне співробітництво. Більше того, періодично виникають протиріччя інтересів країн-учасниць і всередині угруповань. Так, рішення про введення в ЄС єдиної грошової одиниці - євро розділило входять до Євросоюзу держави на прихильників і
 7. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  інтеграції, її об'єктивний характер не означає, що вона відбувається спонтанно, стихійно, поза рамками управління з боку держави та міждержавних органів. Формування регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять спільну регіональну політику в
 8. Регіональна економічна інтеграція
  інтеграційних процесів, у які залучені не тільки США, але і всі їх провідні партнери. У внутрішній сфері американська адміністрація ключем до пожвавлення економіки вважала створення умов, при яких підприємці сприяли б збільшенню робочих місць, посилення ділової активності. З цією метою були розширені програми широкомасштабних суспільних робіт підприємцям, надані
 9. 5. ГОЛОВНІ інтеграційні угруповання СВІТ
  інтеграції не означає, що вона відбувається спонтанно, стихійно, поза рамками управління з боку держави та міждержавних органів. Формування регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міжнародні комплекси і проводять спільну регіональну політику в різних сферах
 10. II.4.4. Арабські країни в інтеграційних процесах
  інтеграції, тісної взаємовигідного співробітництва відзначається серед арабських держав Перської затоки. З 1981 р. створений і функціонує Рада зі співробітництва низки арабських держав, що включає Саудівську Аравію, Кувейт, Катар, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, інакше званих "нафтової шісткою". В даний час в країнах арабського регіону функціонує цілий ряд
 11. 10.2.1. Регіональна глобалізація: слабка, але єдина альтернатива
  інтеграції надають аж ніяк не ті, хто найбільшою мірою страждає від них: у них просто не залишається ресурсів для захисту, а часто і для усвідомлення власних інтересів. Відстоювати своє майбутнє можуть лише ті, хто сильний, - інші, відносно відокремлені від США розвинені країни, чиє відставання від лідера відносно невелике. Орієнтуючись насамперед на підтримку внутрішньої єдності і
 12. Типи і форми регіональної економічної інтеграції
  особливостей процесу господарського переплетення відноситься відсутність яскраво вираженої зовнішньоекономічної координації. У практиці відносин північноамериканських країн було мало двосторонніх угод, немає спільних регулюючих інститутів, подібних органам ЄС. Слабкість «інституціонального» запрацювала розвитку регіонального господарського комплексу не є ознакою незрілості економічної
 13. 9.2.3. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі - НАФТА
  інтеграційних тенденцій, що розвиваються вже не в Європі, а в Північній Америці, є НАФТА. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі була створена шляхом підписання угоди в грудні 1992 р. між трьома країнами - США, Канадою і Мексикою, який набрав чинності з 1 січня 1994 Виникненню НАФТА передувало укладення в 1989 р. угоди між США і Канадою про зону вільної
 14. № 65. Причини і наслідки боротьби північноамериканських колоній Англії за незалежність
  північноамериканського материка стала в 17 столітті англійської переселенської колонією. Колонізація Північної Америки відбувалася в жорстокій кровопролитній боротьбі з корінним населенням. У Північній Америці переселенці знайшли різноманітне промислове сировину. Вони почали займатися лісовим господарством, рибальством, суднобудуванням, металургією і т.д. Вже в середині 18 століття американський чавун ввозився в
 15. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
© 2014-2022  epi.cc.ua