Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ

недостатність наявних у розпорядженні людей природних і трудових ресурсів, основного капіталу для виробництва благ, здатних задовольнити зростаючі потреби людини і суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ "
 1. Безмежність потреб і обмеженість економічних ресурсів як основа економічної теорії
  Як вже зазначалося вище, в житті ми часто стикаємося з тим, що економічні ресурси обмежені. Також підкреслювалося, що економічні потреби безмежні. Це поєднання двох типових для господарського життя ситуацій - безмежність потреб і обмеженість ресурсів - утворює основу всієї економіки, економічної теорії. По суті, це наука, «вивчає, яким чином суспільство з
 2. 5. Обмеженість ресурсів і проблема їх раціонального використання
  Якщо розглядати власне виробництво, то в умовах обмежених ресурсів виникає проблема вибору раціонального з'єднання праці з засобами виробництва. Суспільство завжди має певним обмеженою кількістю праці, сировини, матеріалів, машин і обладнання, а також фінансових коштів, тобто грошей. Це змушує робити вибір між різними варіантами їх використання з метою
 3. Г Л А В А 1 ПОТРЕБИ РЕСУРСИ
  Мета економічної діяльності людей - знаходження найбільш ефективних способів задоволення їх безмежних потреб обмеженими ресурсами. Що ж таке потреби, від чого вони залежать? Що необхідно для їх задоволення? Які проблеми виникають у зв'язку з безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів? Ось питання, які будуть розглянуті в цій
 4. Лекція 3 Тема: БЛАГА, ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР
  Призначення даної лекції полягає в тому, щоб: познайомити читача з природними та соціальними умовами життя; розглянути умови функціонування виробництва; з'ясувати, яким чином вирішується проблема задоволення зростаючих потреб на базі обмежених ресурсів; показати, що концепція обмеженості ресурсів та обумовлена цим необхідність вибору є наріжним
 5. Г Л А В А 8 РИНКИ РЕСУРСІВ І Пофакторние РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
  Ринки ресурсів - невід'ємна частина ринкового господарства, від роботи якої залежать розподіл обмежених ресурсів суспільства, результати виробництва, доходи фірм і домогосподарств і т.д. Дана глава і присвячена характеристиці ринків ресурсів та процесу ціноутворення на фактори
 6. 1.2.2. Виробничі ресурси та їх види
  Для створення економічних благ необхідні певні фактори, з яких і за допомогою яких їх можна виробити. Ці чинники називаються економічними ресурсами. РЕСУРСИ --- ВИРОБНИЦТВО --- БЛАГО Економічні ресурси: - природні (земля та її надра); - матеріальні (засоби праці, предмети праці, реальний капітал); - трудові (робоча сила,
 7. Тема 1 Потреби і ресурси суспільства. Виробництво
  Безмежні потреби суспільства та їх структура. Цільова функція суспільного виробництва. Матеріальне, нематеріальне виробництво. Фактори виробництва. Обмеженість ресурсів. Проблема вибору («що, як і для кого»?). Крива виробничих можливостей. Неповне використання ресурсів. Закон заміщення, альтернативна вартість. Економічні системи та їх сутність. Традиційна,
 8. Обмеження в нарощуванні ресурсу
  Підприємство буде нарощувати закупівлю ресурсу доти, поки гранична прибутковість від його використання буде перевищувати граничні витрати, пов'язані з його придбанням, і припинить це робити, як тільки гранична прибутковість ресурсу буде дорівнює його граничним витратам. Отже, принцип визначення підприємством обсягу використовуваного ресурсу аналогічний принципу оптимізації обсягу випуску
 9. раціонування РЕСУРСІВ
  встановлення обмежень (квот) на купівлю та продаж
 10. ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ
  урядові рішення, спрямовані на обмеження конкуренції, поряд з економічними. Утворюють бар'єри для конкуренції, наприклад патенти, обмеження на іноземну торгівлю та ін Особливе місце серед інших - законодавчі обмеження на
 11. 3. Виробничі можливості. Граничні величини
  Як вже зазначалося, на базі економічних ресурсів здійснюється виробництво економічних благ. При обмеженості (рідкості) ресурсів доводиться визначати , які саме блага виробляти і які для цього є виробничі
 12. ТРАДИЦІЙНА ЕКОНОМІКА
  економічна система, в якій традиції, звичаї визначають широке використання рідкісних обмежених природних
 13. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  крива, графічно ілюструє можливості одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеженості ресурсів, що витрачаються на виробництво цих продуктів. Крива будується в системі координат, кожна з яких відображає обсяг виробництва одного з продуктів. Вона обмежує область виробничих можливостей, так що будь-яка точка на кривій показує гранично можливе по
© 2014-2022  epi.cc.ua