Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗВЕРНЕННЯ (ТОВАРІВ, ГРОШЕЙ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ)

обмін за допомогою купівлі-продажу, одна з форм руху цінностей в процесі їх відтворення, що охоплює переважним чином торговельну сферу; фаза відтворювального циклу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗВЕРНЕННЯ (ТОВАРІВ, ГРОШЕЙ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ) "
 1. ВИЛУЧЕННЯ ГРОШЕЙ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ ОБІГУ
  проведене державою зменшення обсягу обігових грошей і цінних паперів з метою скорочення грошової маси для збереження чи підвищення курсу валюти, зниження інфляції, заміни грошей і цінних паперів одного виду на інші, усунення фальшивих грошей і цінних
 2. ЗАХИСТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  захист, що передбачає технічні методи огорожі цінних паперів від підробок; припускає єдиний порядок виготовлення, застосовний до всіх видів цінних паперів. Технічні вимоги до виготовлення бланків цінних паперів встановлюються з урахуванням строку звернення, номіналу, а також їх
 3. ЦИКЛ ЖИТТЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  період, протягом якого цінні папери обертаються на ринку ; складається з наступних стадій: конструювання нового випуску цінних паперів, первинне їх розміщення і власне обіг цінних паперів на вторинному
 4. ЕМІСІЯ
  (від лат. emissio - випуск) випуск в обіг цінних паперів, грошових знаків у всіх формах. Емісія грошей означає не тільки друкування грошових знаків, а й збільшення всієї маси готівкових та безготівкових грошей в
 5. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, включаючи державу, кредитні установи, акціонерні
 6. Портфель цінних паперів
  Портфель цінних паперів - набір цінних паперів, що забезпечує задовільні для інвестора якісні характеристики входять до нього фінансових інструментів. Критеріями якості цінних паперів є їх прибутковість, ліквідність, надійність і рівень
 7. номінальна вартість
  вихідне значення ціни, номінальна величина вартості грошей і цінних паперів, зазвичай вказується на грошових знаках , цінних
 8. НОМІНАЛЬНА ЦІНА
  вихідне значення ціни, номінальна величина вартості грошей і цінних паперів, зазвичай вказується на грошових знаках, цінних
 9. КРОС-ОВЕР
  процедура рефінансування випущених в обіг цінних паперів за рахунок надходжень від нового випуску цінних паперів до настання строку погашення або випуску
 10. РЕФІНАНСУВАННЯ МЕТОДОМ КРОС-ОВЕР
  процедура рефінансування випущених в обіг цінних паперів за рахунок надходжень від нового випуску цінних паперів до настання строку погашення або випуску
 11. Контрольні питання
  1. Назвіть основні сектори ринку цінних паперів в Росії. 2. Які основні завдання вирішують Органи дер жавної влади, випускаючи свої боргові зобов'язання? 3. Назвіть основні види державних цінних папері Росії. 4. У чому основні проблеми розвитку ринку державних цінних паперів? 5. Що ускладнює розвиток сектора корпоративних цінних паперів? 6. У чому причини
 12. НАДІЙНИЙ ПАПІР
  ринкова цінний папір, що входить в пакет цінних паперів; папір, яку власник утримує у себе, зберігає, так як вона здатна приносити стійкий високий дохід. Надійність цінного паперу встановлюється звичайно практично, на основі досвіду, за допомогою спостереження. Про надійність цінного паперу можна судити після закінчення певного "стабілізаційного періоду" її ринкового обігу, в
 13. Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів тісно взаємопов'язаний з ринком капіталу, бо він представляє реально існуючий капітал у титулах власності - акції, облігації, векселі. Фактично відбувається роздвоєння капіталу на реальний і фіктивний, кожен з яких, незважаючи на взаємну зумовленість, отримує самостійний рух, звернення. Реальний капітал - це фонди підприємств (будівлі та споруди,
© 2014-2022  epi.cc.ua